Twee uilenkasten geplaatst om nestplaatsen voor de steenuil te creëren

Golfclub Capelle

Netherlands

Written by: Margot van der Haagen

Local Language English

Op 2 mei 2023 zijn er twee uilenkasten geplaatst in de baan. Eén bij de green van hole 8 en één langs de fairway van hole 15. In samenwerking met Aad van Reekum en Peter van Toen heeft Herman Hoogenes de uilenkasten zelf gemaakt. Deze kasten zijn speciaal gemaakt om de steenuil aan te trekken. Uilen hebben een nestel- en schuilplaats nodig. Helaas wordt het voor uilen steeds lastiger om een geschikt plekje te vinden.

De steenuil is een beschermde inheemse diersoort en met het plaatsen van de uilenkasten proberen we de uilen een handje te helpen. De nestkasten zijn zo gemaakt, dat de steenuilen er wel in komen, maar de steenmarters over het algemeen niet. Op de website van de Vogelbescherming kan je meer lezen over de steenuil De verschillende foto’s zijn gemaakt door: Herman Hoogenes, Peter van Toen en Aad van Reekum. De foto van de steenuil is afkomstig van de website van de Vogelbescherming.

On May 2, 2023, we took a significant step in supporting local owl populations by installing two specially crafted owl boxes on our course. These boxes were strategically placed, with one near the green of hole 8 and another along the fairway of hole 15. The collaborative efforts of Aad van Reekum, Peter van Toen, and Herman Hoogenes resulted in the creation of these owl boxes, tailored specifically to attract the little owl.

Owls require suitable nesting and hiding places, but unfortunately, finding such spots has become increasingly challenging for them. As the little owl is a protected native species, we are dedicated to providing a helping hand by placing these owl boxes. The design of the boxes allows the little owls to access them while generally preventing entry for stone martens, ensuring a safe and secure habitat for these remarkable birds.

For more information about the little owl, we encourage you to visit the website of the Vogelbescherming organisation. We would like to express our gratitude to Herman Hoogenes, Peter van Toen, and Aad van Reekum for their contributions, as well as acknowledge the Dutch Bird Society for providing the picture of the tawny owl.

Tell your story

Share Your Highlight Now