Golfbanan som ett utomhusklassrum

Viksjö Golfklubb

Sweden

Written by: Karin Schmidt

Local Language English

Viksjö GC deltar i ett projekt som gör det möjligt för barn från en närliggande skola att delta i en heldags utomhusutbildning tillsammans med sina lärare. Studier visar att utomhusundervisning främjar förbättrade skolresultat, ökad fysisk aktivitet och en djupare förståelse för allmänna rättigheter.

Dessutom ger detta initiativ barnen möjlighet att spela golf. Golfbanor bidrar till att berika undervisningen genom att erbjuda olika grönområden som kan användas för utomhusundervisning utöver golfaktiviteter. Utforska videor som visar Viksjös projekt här.

Viksjö GC participates in a project enabling children from a neighboring school to engage in a full day of outdoor education alongside their teachers. Studies indicate that outdoor learning fosters enhanced academic achievement, increased physical activity, and a deeper understanding of public rights.

Additionally, this initiative provides the children with the chance to experience golf. Golf courses play a role in enriching educational experiences by providing diverse green spaces, which can be utilised for outdoor teaching purposes beyond golf activities. Explore videos showcasing Viksjö's project here.

Tell your story

Share Your Highlight Now