De Bosjesmannen

Hooge Graven Golfclub Ommen

Netherlands

Written by: Nynke Koning-Gerbens

Local Language English

In de winter van 2018/2019 is door een paar leden het initiatief genomen om met een groep vrijwilligers iedere dinsdagmorgen werkzaamheden in bos en natuur uit te voeren. Al vrij snel groeide dit uit tot een groep van 12 vrijwilligers: ‘De Bosjesmannen’. In wisselende samenstelling voeren zij in de herfst, winter en vroege voorjaar onder leiding van een deskundige met veel enthousiasme diverse werkzaamheden in bos en natuur uit. Golfbaan Hooge Graven is een echte bosbaan en bij bos hoort natuur. Natuur in de vorm van bossen, heidevelden, zandverstuivingen en vijvers en poelen. En hoewel de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang moet gaan, is er af en toe toch wel enige begeleiding noodzakelijk om ook het golfspel naar behoren te kunnen uitoefenen. En daarnaast heeft de vereniging als goede gebruiker van die natuur ook haar verantwoordelijkheid om ecologische waarden te bewaren en verder te ontwikkelen. En daarvoor moeten er soms beheerwerkzaamheden worden uitgevoerd.

In the winter of 2018/2019 a few members of our golf club took the initiative to set up a group of volunteers to carry out maintenance work on parts other than the course itself. Hooge Graven is a real forest course but includes also moorlands, sand sprays, ponds and pools. Although nature has to run its own course as much as possible, from time to time some correction is necessary in order to be able to practice golf properly. In addition, the club also has its responsibility to preserve and further develop ecological values which require regularly management activities to be carried out. Every Tuesday morning, a group of twelve ('De Bosjesmannen' or ‘The Bushmen’) carry out maintenance activities in autumn, winter and early spring under the guidance of an expert.

Tell your story

Share Your Highlight Now