Planteringar för humlor, bin och fjärilar

Viksjö Golfklubb

Sweden

Written by: Karin Schmidt

Local Language English

Utanför klubbens nybyggda omklädningshus finns en plantering med perenna växter, speciellt utvalda för pollinerande insekter, för att gynna den biologiska mångfalden. Här växer bland annat lavendel och solhatt (Rudbeckia echinea). Ytterligare en plantering kommer att anläggas vid infarten till klubben. 

Outside one of the club's newly built houses, there is a plantation with perennial plants specially selected for pollinating insects to promote biodiversity. Lavender grows here, as well as purple coneflower (echinacea). Another plantation will be constructed at the entrance to the club's parking lot.

Tell your story

Share Your Highlight Now