Nestkasten als hulpmiddel op de HGC

Heemskerkse Golfclub

Netherlands

Local Language English

Met de vele nestkasten en de vogels die daarvan gebruikmaken, vindt op een bijzondere, milieuvriendelijke manier beïnvloeding plaats op flora en fauna. Met mezenkasten bij eiken kan het probleem van de eikenprocessierups worden beïnvloed en spreeuwenkasten in de buurt van holes hebben indirect een functie tegen de emelten in de greens. Over de golfbaan verdeeld hebben we verschillende types kasten hangen, vaak met trots door leden gesponsord zodat betrokkenheid van de golfers wordt opgewekt en we op een voordelige en milieuvriendelijke manier overlast kunnen beperken. Dit duurzame idee leeft sterk binnen de gelederen van de club en men is attent op verdere uitbreiding van deze methode.

With the many nest boxes and the birds that use them (>80%), flora and fauna are influenced in a special, environmentally friendly way. Tit boxes near oaks can help solve the problem of the oak processionary caterpillar and starling boxes near holes have an indirect function against the emelts in the greens.

Distributed throughout the golf course we have different types of boxes, often proudly sponsored by members so that involvement of the golfers is generated and we can limit nuisance in an economical and environmentally friendly way. This sustainable idea is very much alive within the ranks of the club and people are looking forward to further expanding this method.

Tell your story

Share Your Highlight Now