Natuurboekje over de flora en fauna in en om De Haenen

Golfpark De Haenen

Netherlands

Local Language English

In dit natuurboekje word je meegenomen op een bijzondere wandeling langs de verschillende natuurlijke biotopen (water, heide, zandverstuiving, heemvegetatie en bos) die De Haenen rijk is. Via deze wandeling krijg je informatie over welke plant- en diersoorten bij ons een geschikt habitat vinden. Ook krijg je inzicht in de bloeiende kruiden die bewust zijn ingezaaid en die een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit doordat veel bijen, vlinders en andere insecten van deze kruiden profiteren. Het lopen van 18 holes op Golfpark De Haenen is dus echt een “wandeling” door de natuur!

This nature booklet takes you on a special walk through the various natural biotopes (water, heathland, sand drifts, heathland vegetation and woodland) that De Haenen has to offer. This walk will give you information about which plant and animal species find a suitable habitat here.

You will also gain insight into the flowering herbs that have been deliberately sown and make an important contribution to biodiversity because many bees, butterflies, and other insects benefit from these herbs. Playing 18 holes at Golfpark De Haenen is therefore truly a "walk" through nature!

Tell your story

Share Your Highlight Now