Parels en patrijzen

Landgoed Tespelduyn

Netherlands

Local Language English

Wat hebben parels en patrijzen me elkaar te maken als het gaat om de golfsport op Tespelduyn? Nou, heel veel. In mei 2017 werd er door de gemeenten in de bollenstreek de samenwerkingsovereenkomst “Bloeiende Bollenstreek” getekend met als doel de streek mooier en aantrekkelijker te maken voor toeristen en bewoners. Er werden in de streek door deze gemeenten vijf parels geselecteerd en Tespelduyn is één van deze vijf parels. Waarom? Op Tespelduyn zijn meer dan een miljoen narcissen geplant waardoor het in het voorjaar een grote bloemenzee wordt waartussen kan worden gegolft. Onze golfbaan heet niet voor niets “De Bloembollenbaan”. De aantallen patrijzen zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald. En om die reden kijken natuurorganisaties samen met agrarische ondernemers wat we in het landschap kunnen doen om het voor de patrijs aantrekkelijker te maken. Tespelduyn helpt graag mee. En op ons landgoed zijn ook patrijzen waargenomen. We hebben ze de ambassadeursoorten genoemd van alle waargenomen vogels. Want als het met de patrijs goed gaat, liften andere vogels direct mee.

What do pearls and partridges have in common when it comes to golf at Tespelduyn? Well, a lot. In May 2017, the municipalities in the bulb region signed the cooperation agreement “Bloeiende Bollenstreek” with the aim of making the region more beautiful and more attractive for tourists and residents. Five pearls were selected in the region by these municipalities and Tespelduyn is one of these five pearls.

Why? More than a million daffodils have been planted on Tespelduyn, turning it into a large sea of ​​flowers in spring between which you can play golf. Our golf course is not called “De Bloembollenbaan” for nothing. The number of partridges has decreased significantly in recent years, and for that reason, nature organizations together with agricultural entrepreneurs are looking at what we can do in the landscape to make it more attractive for the partridge. Tespelduyn is happy to help. And partridges have also been observed on our estate. We have called them the ambassador species of all the observed birds. Because if the partridge goes well, other birds will immediately hitch a ride.

Tell your story

Share Your Highlight Now