Køerne er kommet på græs

Hørsholm Golf

Denmark

Written by: melanie arendorf

Local Language English

Golf og Køer Vi har fået 3 nye naturplejer på 4, 5 og 6 vest-sløjfen. Hørsholm Golf sætter for første gang køer ind i indsatsen, for at fremme den naturlige pleje af vores rough. De skal dog ikke erstatte vores får, men derimod supplere dem. Køerne bliver lukket inde i én fast indhegning, bestående af egetræsstolper, som er trykket i jorden. På stolperne er der efterfølgende sat ståltråd op og dette er koblet til vores solcelle. Køerne spiser gerne græsser og halvgræsser, fremfor urter. Græs udgør næsten tre fjerdedele af køernes føde, mens urter og vedplanter udgør resten. Specielt de smagsneutrale urter, er at fortrække hos dyrene. Kørerne er også specielt gode til, at holde vegetationen nede omkring vandhullerne, idet de både spiser pil, poppel, tagrør og siv m.m. Desuden er dyrenes vægt, ekskrementer og fødevalg medvirkende til at skabe insekthabitater, som bidrager positivt til fuglelivet.

We have employed three new helpers to aid us in our nature conservation efforts. This is the first time that Hørsholm Golf has included cows in the nature conservation efforts of our rough areas. The cows are not meant to replace our sheep but rather support them. They will be enclosed in a pen made of wooden oak posts with electric fencing. The electric fence has been connected directly to our solar cell.

Grass is accountable for almost 75% of their feed and the remaining 25% is made up of herbs and woody plants. In general, animals prefer more neutral flavoured herbs. The cows are also fantastic at keeping the vegetation around lakes and water areas down because they enjoy eating willow trees, poplar trees, reeds and rushes etc. Moreover, the weight of the cows, their waste and their choice of diet help to create insect habitats that contribute positively to the surrounding birdlife.

Tell your story

Share Your Highlight Now