Nachtvlinders en vleermuizen op de golfbaan

Golfclub Gaasterland

Netherlands

Written by: Taco Bruin

Local Language English

Er is door een groep liefhebbers een onderzoek gedaan naar het voorkomen van nachtvlinders en vleermuizen op de golfbaan. Natuurgolfbaan Gaasterland blijkt een eldorado voor nachtvlinders en vleermuizen te zijn. Er zijn in 4 uur tijd maar liefst 78 nachtvlindersoorten, 18 overige insectensoorten en 6 vleermuissoorten aangetroffen. Er werden 7 zeldzame nachtvlinders aangetroffen, waarvan er zelfs 2 op de rode lijst staan. Een volgende opsteker is dat de natuur op onze golfbaan van hoge kwaliteit is, is de aanwezigheid van de rosse vleermuis en laatvlieger. Deze vleermuizen leven met name van grotere soorten insecten zoals kevers. Dergelijk voedselaanbod is minder voorhanden in intensief beheerd gebied met weinig natuurwaarde. Aanwezigheid van rosse vleermuis nabij het gebied, en het gericht vliegen van de laatvlieger van hun verblijfplaats naar de Natuurgolfbaan, indiceert de aanwezigheid van voldoende voedsel van hoge kwaliteit, en het belang van dit gebied voor beide soorten.

A group of enthusiasts have conducted a study into the occurrence of moths and bats on the golf course. Natural golf course Gaasterland turns out to be a haven for moths and bats. No less than 78 moth species, 18 other insect species and 6 bat species were found in 4 hours. 7 rare moths were found, 2 of which are even on the red endangered list.

Another example of the high-quality nature of our environment is the presence of the common noctule and serotine bat. These bats mainly feed on larger species of insects such as beetles. Such food supply is less available in intensively managed areas with little natural value. The presence of the common noctule near the area, and the directed flight of the serotine bat from their residence to the Natural Golf Course, indicates the presence of sufficient high-quality food, and the importance of this area for both species.

Tell your story

Share Your Highlight Now