Geef vogels vleugels en ruimte!

Golf & Country Club Liemeer

Netherlands

Written by: Cees van de Noort

Local Language English

Geef vogels de ruimte. Liemeer draagt vogels een warm hart toe op haar golfbanen. Liemeer hoopt samen met de NGF en het programma "Golfers loves Birdies" een bijdrage te leveren door vogels de ruimte te geven op haar golfbanen. Om vogels gezond te houden mogen er geen gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden worden gebruikt om de golfbanen te onderhouden. Daarnaast zorgen we voor voldoende nestmogelijkheden door nestkasten verspreid over onze golfbanen op te hangen. Vogels zijn erg belangrijk voor golfbanen, ze helpen ziekten en plagen zoals Emelten en Engerlingen te bestrijden. Bijvoorbeeld spreeuwen: zij verwijderen emelten zonder daarbij schade aan de greens te brengen. Wij helpen vogels, en vogels helpen ons. Samen zijn we sterk en houden we de natuur op de golfbaan gezond. Elk jaar nemen we deel aan de Nationale vogeltelling voor Golfbanen , hierbij zien we een groei in verschillende vogelsoorten welke onze golfbanen bezoeken. Voor ons een heel mooi resultaat!

Liemeer has a warm feeling for birds on their golf courses. The golf club, together with the NGF and the "Golfers love Birdies" program make a contribution, by giving birds space on their golf courses. To keep birds healthy, it is forbidden to use crop protection products and pesticides to maintain the grasses and flora on the golf courses. In addition, we ensure sufficient nesting opportunities by hanging extra nest boxes on our golf courses. Birds are very important for golf courses, they help you fight pests and diseases, for example, starlings remove leatherjackets without damaging the greens. We help birds, and birds help us. Together we are strong and we keep nature healthy on the golf course. Every year we participate in the National Bird Counting for Golf Courses. So far, each year we see growth in different bird species visiting our golf courses.

Tell your story

Share Your Highlight Now