Natuurbehoud

Golfclub De Haar

Netherlands

Written by: peter bakker

Local Language English

Om de natuurlijke omgeving tijdens de uitbreiding van GC De Haar te beschermen, werden uitgebreide herbebossingsinspanningen ondernomen. Bijna 5 hectare land werd verrijkt met nieuwe bomen en struiken, met respect voor de bestaande vegetatie. Bij dit omvangrijke project werden honderden en honderden nieuwe bomen en struiken geplant.

Wat vooral opmerkelijk is, is het succesvolle initiatief waarbij clubleden een boom financieel konden 'adopteren'. Deze inspanning kreeg enorme steun en betrokkenheid van onze leden.

To preserve the natural environment during the expansion of GC De Haar, extensive replantation efforts were undertaken. Nearly 5 hectares of land have been enriched with new trees and bushes, all while respecting the existing vegetation. This substantial project involved the planting of hundreds upon hundreds of these new trees and bushes.

What is particularly noteworthy is the successful initiative that allowed club members to financially 'adopt' a tree. This project received tremendous support and engagement from our members.

Tell your story

Share Your Highlight Now