Promoten van de ecologische en historische waarden op en rond onze golfbaan

Golfbaan Het Rijk van Nijmegen

Netherlands

Written by: Boy van den Dungen

Local Language English

Het Rijk van Nijmegen heeft op 3 punten in haar baan 3 informatieborden geplaatst om op een aantrekkelijke manier uit te leggen wat zicht hier afspeelt of af heeft gespeeld. 1. We hebben een bord geplaatst waarin we uitleggen wat zich hier heeft afgespeeld tijdens de oorlog (dropzone). Vanaf dit punt heeft u uitzicht op een Canadese begraafplaats. 2. Jaren terug heeft een van onze leden een boek uitgebracht met daarin toegelicht welke vogels er allemaal in de baan leven. We een informatiebord ontwikkeld en geplaatst waarop we toelichten welke vogels er leven op de baan en wat hun broeilocaties zijn. 3. We hebben een bord geplaatst over de aanwezigheid van de das op onze baan en hoe deze leven.

Rijk van Nijmegen has placed three information boards at various points around the course to explain in an attractive way what is happening or what has happened in each area. 1. We have placed a sign explaining what happened here during the war (drop zone). From this point, you have a view of the Canadian cemetery. 2. Years ago, one of our members published a book explaining which birds all live on the course. We developed and placed an information board on which we highlight these and where their breeding locations are. 3. We have posted a sign about the badger's presence around the course and what to look out for.

Tell your story

Share Your Highlight Now