Hørsholm Golf er blevet Danmarks første bi-venlige golfbane 

Hørsholm Golf

Denmark

Written by: melanie arendorf

Local Language English

Hørsholm Golf er blevet Danmarks første bi-venlige golfbane (mærket kommer i næste uge, gennem biavler foreningen) Vores årlige målsætning for udsåning af vilde flerårige blomster, er allerede her i den første del af året opnået. Vi har sået flere forskellige blomster typer ud, til fordel for blandt andet de vilde bier, som er på tilbagegang. Målsætningen består i af Hørsholm Golf, hvert år skal tilså arealer på min. 5.000 m2 med vilde flerårige blomster. Vi vælger som oftest steder med meget sol og nærings fattig jord. Det skyldes at vi ikke ønsker at blomsterne fra dag ét, skal kæmpe mod blandt andet rajgræsser. Vi har derfor fundet stor fordel i, at tilså yderligere arealer af støjvolden, omkring 4 vest. Senest har vi anvendt DLF’s flerårige engblanding til lerjord, som er udviklet i samarbejde med dansk biavler forening og består af: Flerårig hør, Linum perenne; Morgenfrue, Calendula officinalis; Kornblomst, Echium vulgare; Kornvalmue, Papaver rhoeas; m.f.

Hørsholm Golf is now Denmark’s first bee-friendly golf course! We have been certified by the Danish Beekeeper Association and have so far planted several different types of flowers that are beneficial for wild bees, whose numbers are depleting. The goal is for Hørsholm Golf to plant a minimum of 5000 m2 of perennial wildflowers each year. We choose areas that are sunny and where the soil quality is poor. This is because we don’t want to encourage the flowers to risk battling ryegrass from the get-go.

The most recent flower mix we have used is DLF’S perennial meadow mix which has been developed in collaboration with the Danish Beekeeper Association and includes: Linum perenne; Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Echium vulgare, Papaver rhoeas, Myosotis alpestris, Cherianthus allionii, Agrostemma githago, Chrysanthemum leucanthemum, Dianthus barbatus, Aquilegia vulgaris, Gysophila elegans.

Tell your story

Share Your Highlight Now