Aanleggen bloemenvelden en struikpercelen rond de golfbaan

Golfclub De Compagnie

Netherlands

Written by: D.M. Kok

Local Language English

Naast hole 16 is een pompsysteem dat overtollig water uit de baan ontvangt. De pomp start als een vooraf ingesteld waterpeil is bereikt en het overtollige water stroomt naar een afwateringssloot van het plaatselijke waterschap (foto 1). Begin 2020 merkten we dat het elektriciteitsverbruik van de pomp veel hoger was dan normaal. Uit onderzoek bleek dat het waterschap een benedenstroomse stuw zo hoog had opgetrokken dat het water vanuit de afvoersloot terug de tank in stroomde waardoor de pomp permanent aan stond. Een oplossing voor dit probleem is gevonden door de duiker naar de afwatersloot af te sluiten met de persbuis van de pomp zodat het water niet meer terug kan stromen (foto 2). We zagen ook dat er zelfs bij droog weer nog water vanuit de baan in het pompsysteem stroomde. De bron hiervan moest grondwater zijn en betekende dat het grondwaterpeil onder de baan lager was dan nodig. Door de sensoren aan te passen die de pomp aansturen, wordt het grondwaterpeil nu beter beheerd.

On the 92 hectares large estate of our golf course we have constructed several fields with flowers and bushes in order to create a larger biodiversity.

Tell your story

Share Your Highlight Now