optimaliseren van de arbeidsomstandigheden

The International Amsterdam

Netherlands

Written by: Martijn Heeg

Local Language English

Voor het ondersteunen van het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden hebben wij het risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) up to date gemaakt. Onze ambitie is om de RI&E continu aan te vullen, de RI&E wordt net zo vaak aangepast als de daarmee opgedane ervaring en gewijzigde werkmethoden daartoe aanleiding geven. Onze preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen The International. De preventiemedewerker komt aan zijn kennis door middel van externe scholing.

To support the optimization of working conditions, we have updated the risk inventory and evaluation (RI&E). Our ambition is to continuously supplement the RI&E, adjusting as often as the experience gained and changed working methods give cause for this.

Our prevention officer supports staff with drawing up an overview of all risks regarding safety, health and well-being within The International. The prevention officer gains their knowledge through external training.

Tell your story

Share Your Highlight Now