Cursusuitbreiding helpt bij het herstel van natuurlijke habitats

Golfclub De Haar

Netherlands

Written by: Peter Bakker

Local Language English

De uitbreiding van de golfbaan van GC De Haar van 9 naar 18 holes is een van de grootste prestaties van GC De Haar, gerealiseerd na 15 jaar nauwgezet ontwerpen, plannen en bouwen.

Gelegen in het hart van Nederland, Utrecht, te midden van het historische uitzicht op Kasteel De Haar en het bijbehorende park (Het Zuiderpark), belichaamt de uitbreiding van de golfclub een diep engagement om het unieke karakter en de natuurlijke schoonheid van het park te behouden.

Deze prestatie omvat de volgende sleutelelementen:

  1. Restauratie van de historische parkaanleg: Het beroemde ontwerp van het Zuiderpark, gemaakt door Hendrik Copijn aan het eind van de 19e eeuw, is gerestaureerd. De lay-out van de golfbaan volgt de oorspronkelijke "zichtlijnen" van het park.
  2. Herstel van inheemse vegetatie: Naast het behoud van de bomen in het park is er een divers aanbod van inheemse planten (waaronder rododendrons, bollen en bloemrijke graslanden) teruggeplant.
  3. Samenwerking met Natuurmonumenten: Dit restauratieproject is uitgevoerd in samenwerking met Natuurmonumenten, de officiële Nederlandse Natuurbeschermingsorganisatie, volgens vastgestelde richtlijnen en contractuele afspraken.
  4. Gedeelde verantwoordelijkheid: De club heeft een dubbele rol op zich genomen in het onderhoud van de baan en het behoud van het park en de omgeving. Vrijwilligers van de club houden zich bezig met het behoud van het park, waarbij ze zich strikt houden aan de contractuele richtlijnen van Natuurmonumenten. Er is ook speciale aandacht besteed aan het beschermen van de leefomgeving van vogels en wilde dieren in overeenstemming met de officiële richtlijnen voor natuurbehoud.

Het resultaat: Nog geen twee jaar na de heropening heeft de club al een plaats veroverd in de top 20 van golfbanen in Nederland.

The expansion of GC De Haar's golf course from 9 to 18 holes stands as one of its greatest achievements, realised after 15 years of meticulous design, planning, and construction.

Situated in the heart of the Netherlands, Utrecht, amidst the historical views of Castle De Haar and its park (Het Zuiderpark), the golf club's extension embodies a deep commitment to preserving the park's unique character and natural beauty.

This achievement encompasses the following key elements:

  1. Restoration of the Historic Park Layout: The renowned design of the Zuiderpark, crafted by Hendrik Copijn in the late 19th century, has been restored. The layout of the golf course adheres to the park's original "lines of sight."

  2. Revival of Native Vegetation: In addition to conserving the park's trees, a diverse array of plants native to the original vegetation (including rhododendrons, bulbs, and flower-rich grasslands) has been replanted.

  3. Collaboration with Natuurmonumenten: This restoration project was conducted in collaboration with Natuurmonumenten, the official Dutch Nature Preservation Organisation, following established guidelines and contractual agreements.

  4. Shared Responsibility: The club has assumed a dual role in maintaining the course and preserving the park and its surroundings. Volunteers from the club undertake the park's preservation, strictly adhering to Natuurmonumenten's contractual guidelines. Special attention has also been dedicated to protecting the habitats of birds and wildlife in accordance with official conservation directives.

The outcome: Less than two years after its reopening, the club has already earned a place among the top 20 golf courses in the Netherlands.

Tell your story

Share Your Highlight Now