4 Laadpalen voor elektrische auto's

Golf & Country Club Liemeer

Netherlands

Written by: Cees van de Noort

Local Language English

4 Oplaadpunten voor elektrische auto's: Voor leden en gasten die met een elektrische auto arriveren, hebben we 4 oplaadstations voor elektrische auto's geïnstalleerd. Met dit initiatief proberen we de toenemende behoefte van onze leden en gasten op te lossen om hun elektrische auto op te laden. Als er vier laadsystemen zijn geïnstalleerd, biedt dit de mogelijkheid om een grote bijdrage te leveren aan een duurzame omgeving. Voordat we deze laadeenheden installeerden, hebben we onderzocht hoe we de financiële kosten zo laag mogelijk kunnen houden. We hebben ook onderzocht hoe we de hoogste resultaten kunnen behalen in de circulaire economie. Het bedrijf / installateur met de meest positieve bijdrage krijgt de deal / het contract om deze units te installeren.

To accommodate members and guests who arrive with an electric car, we have installed four battery charging stations. With this initiative, we try to solve the increasing need of our members and guests to be able to re-charge their electric car. Having four charging systems installed gives us the opportunity to make a big contribution to a sustainable environment.

Before installing these charging units, we investigated how to keep the financial cost as low as possible. We have also investigated how to bring the highest results in the circular economy. The company/installer with the most positive contribution got the deal/contract to install these units.

Tell your story

Share Your Highlight Now