Fågellivet på banan

Linköpings Golfklubb

Sweden

Written by: Andreas Bergqvist

Local Language English

Fågellivet är rikt på Linköpings golfklubb. Det beror på att banan innehåller många olika naturtyper, tex blandskogar, buskmarker, områden med rishögar, gräsmarker av olika slag och våta miljöer, tex dammar. Banpersonalen sköter aktivt banan för att gynna fågellivet och man sätter upp holkar anpassade för olika arter. Lokala fågelskådare hjälper oss att identifiera arter eller naturtyper som behöver särskilda insatser.

The bird life is rich at Linköpings Golf course since there is a wide variety of habitat types; for example, mixed forests, bushes, areas with brushwood, grasslands, and wet environments like ponds.

The staff actively manage these areas and put up birdhouses to promote an even richer bird fauna at the course. Local bird-watchers regularly help us identify species and habitats where certain actions are needed.

Tell your story

Share Your Highlight Now