Linnunpönttöjä lisättiin vuosittain 50 kpl

Linna Golf

Finland

Written by: Risto Tidenberg

Local Language English

Vuosina 2021-2023 lisäsimme vuosittain 50 lintujen pesälaatikkoa yhteistyössä Birdlife Suomen kanssa ja varmistimme, että oikeanlaiset lintulaatikot sijoitettiin optimaalisiin paikkoihin. Tämä aloite on ollut erittäin menestyksekäs, sillä sekä lintulajien lajisto että lukumäärä ovat lisääntyneet vuosittain.

Linnuilla on ratkaiseva rooli kurssin ravintoverkossa, ja ne toimivat luonnollisena tuholaistorjuntana. Monet luonnonvaraiset linnut syövät hyönteisiä, kuten nahkiaisia, jotka voivat vahingoittaa viherpintoja.

Lisäksi pelaajat nauttivat lintujen tarkkailusta, joten tämä aloite edistää kukoistavaa lintukantaa ja tarjoaa samalla arvokkaita ekosysteemipalveluja jäsenillemme ja vieraillemme.

From 2021 to 2023, we added 50 bird nesting boxes each year in collaboration with Birdlife Finland, ensuring the right types of bird boxes were placed in optimal locations. This initiative has been highly successful, with an increase in both the variety and number of bird species each year.

Birds play a crucial role in the course's food web, acting as natural pest control. Many wild birds consume insects, including leather jackets, which can damage green surfaces.

Additionally, players enjoy birdwatching, making this initiative beneficial for fostering a thriving bird population while providing valuable ecosystem services to our members and guests.

Tell your story

Share Your Highlight Now