Scholeksterbroedbakjes

Leeuwarder Golfclub De Groene Ster

Netherlands

Written by: Marten Reitsma

Local Language English

Scholeksters doen wel broedpogingen op de baan, maar de nesten worden in een vroeg stadium gepredeerd door landdieren. In begin 2021 zijn er in het water broedbakjes geplaatst, zowel in 2021 als in 2022 wordt er in 2 van de 4 bakjes door een scholekstergebroed en in 1 bakje door een eend. De jongen komen uit, vliegvlug worden is een volgend probleem door vliegende predatoren zoals ooievaars, kraaien en buizerds.

Oystercatchers do make breeding attempts on the golf course, but the nests are predated by terrestrial animals at an early stage.

In early 2021, breeding trays were placed in the water, in both 2021 and 2022 an oystercatcher will breed in 2 of the 4 trays and a duck in 1 tray. The young hatch, fledging is another problem due to flying predators such as storks, crows and buzzards.

Tell your story

Share Your Highlight Now