Utrechtse Golf Club 'De Pan'

GEO Certified® 09/2012 GEO Re-Certified 02/2016
Bosch En Duin,
Netherlands
Telephone: +31(0) 30 6969120
Ugc_de_pan_main_image_club_image

The Utrechtse Golf Club ‘De Pan’ in Utrecht is the second oldest golf course in the Netherlands and a member of the ‘Old Nine’ courses. De Pan began in 1894 as the Doornsche Golf Club, in the neighboring community of Doorn. In 1928 De Pan moved to the current location, to a newly constructed course designed by the famous golf course architect Harry S. Colt. The course lies embedded in a landscape of sand, heather and old Scots pines, surrounded by the Panforest. Remarkably, the course has hardly been altered since its construction. The lay-out…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
De Pan (18 holes, 5701 metres, year opened 1928)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Other

Nature

De Utrechtse Golf Club De Pan is in 1894 opgericht als de Doornse Golf Club. Begonnen werd met een 9 holes baan achter Huize Bornia in Driebergen. In 1928 werd met de N.V. Scharweyde Bosschen waartoe het terrein ‘De Pan' behoorde, op de huidige locatie in het Panbos, een erfpachtcontract gesloten voor 105 jaar. In verband met verandering van plaats en naam werden op 16 juni 1928 de statuten gewijzigd, en sindsdien gaat de club door het leven als de 'Utrechtse Golf Club De Pan'. De Pan wordt gerekend tot de mooiste golfbanen van Nederland en is gelegen op “De Utrechtse Heuvelrug” .De golfbaan is in 1928 ontworpen door Harry S. Colt. Deze beroemde golfbaanarchitect heeft een uitzonderlijk golflandschap gecreëerd waarbij golf, cultuurhistorie en natuur in grote harmonie samengaan. De Pan is gelegen binnen de landelijke Ecologische Hoofd Structuur.
In 2014 is een nieuwe erfpachtovereenkomst afgesloten voor een termijn van 70 jaar met een optie van nog eens 70 jaar, ingaande 1 januari 2014. Dit contract vervangt het oude erfpachtcontract dat in 2032 zou aflopen.

The Utrechtse Golf Club De Pan was founded in 1894 as the Doornse Golf Club. It started as a 9 holes course behind Huize Bornia in Driebergen. In 1928 the club entered into a leasehold contract with the N.V. Scharweyde Bosschen , owners of the current location, for the following 105 years. Due to the change of location, the name of the club was changed to Utrechtse Golf Club De Pan on 16 June 1928. . ‘The Pan’, located in characteristic area of the Utrechtse Heuvelrug, is recognized as one of the most beautiful courses in the Netherlands. The golf course was designed by Harry S. Colt in 1928. The famous golf course architect created an exceptional golf landscape, coupling golf, cultural historical elements and nature harmoniously.
The Pan lies within the national ecological network (Ecologische Hoofdstructuur, or EHS) a network of protected nature areas. The aim of this policy is to protect biodiversity in the Netherlands by expanding and linking up nature areas. Enlarging the habitat of plant and animal species should reduce the rate of local extinction. The fairways stretch out over an undulated terrain surrounded by forest. Characteristics of The Pan are these hills and ridges, the beautiful old trees through the course, the natural sand drifts and areas of heather that form hazards in the fairways and the fast, small, undulating greens.
In 2014 a new long-lease contract was signed for a period of 70 years with an option for another 70 years effectiveJanuary 1, 2014. This contract replaces the old one which would expire in 2032.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • National Government (Nationaal Park)
 • National Government (Ecologische Hoofdstructuur)
 • Provincie Utrecht (Natuurbeheerplan Provincie Utrecht)
 • Provincie Utrecht (Notitie Heideherstel)

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Monitoren 2015 Marijke Terwee 2015/10/13 Download
Beleidsverklaring Committed to Green Bestuur U.G.C. 'De Pan' 2015/12/01 Download

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Natuurbeheerplan provincie Utrecht (14-9-2010)
 • Heidebeheerplan provincie Utrecht 2004

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Breeding Bird Survey Prof. Vogely, Andrew Nolten e.a. 2002/06/01 Download
Herpetoplan W. Voorhoeve-SChrammeijer 1991/03/07 Download
Trees (Forest management survey) Simon Klingen (2012-2018) 2012/09/03 Download
Survey mammals 2015 M.Lampe 2015/09/01 Download
Vegetation survey U.G.C. De Pan J.P. Pals/S.P. van Wezel 2015/10/01 Download
Mushrooms Survey Mirjam Veerkamp en Bert Tolsma 2012/10/31 Download
Bat Survey B. van Duijnen 2013/11/01 Download
Heideplan 2015 M.G. Lampe 2015/11/01 Download
Inventarisatie heide 2015 H.C.M.A. Grosse Hamberg-de Beijer, M.G. Lampe 2015/09/01 Download
inventarisatie rode mieren 2015 M.G. Lampe 2015/09/01 Download
Birds Survey J. Nierstrasz 2015/04/25 Download
Course survey U.G.C. 'De Pan' H.C.M.A. Grosse Hamberg de Beijer/M.G. Lampe 2015/09/01
Doelstellingen Natuurbeheer Commissie committed to green 2015/12/01 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Hazelworm Anguis tragilis
Ringslang Natrix natrix
Groene specht Picus viridis ssp viridis
Rode bosmier Formica rufa
Zandhagedis Lacerta agilis
Gestreepte leeuwenbek Linaria repens
Heidelucifer Cladonia floerkeana
Zwarte specht Dryocopus martius
Boomvalk Falco subbuteo

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Rode bosmier Formica rufa

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Het Utrechts Landschap
Waterprotected area - Grondwaterbeschermingsgebied Provincie Utrecht
Ecologische Hoofd Structuur (EHS) National Goverment, Provincie Utrecht

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 5,4 Self Appointed
Scrub Vegetation 0,6 Self Appointed
Native Woodland 24,6 Self Appointed
Open Water Features 0,2 Self Appointed
Heather and other dwarf shrub communities 4 Self Appointed
Wasteland area (open zandplekken) 1,2 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.5 Hectares Poa annua 4%
Agrostis tenuis / capillaris 90%
Tees 0.76 Hectares Lolium perenne 50%
Poa pratensis 20%
Fairways 7.7 Hectares Festuca rubra 60%
Agrostis tenuis / capillaris 20%
Semi Rough 3.6 Hectares Festuca rubra 50%
Agrostis tenuis / capillaris 20%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Deze grassoorten zijn optimaal voor de specifieke gebieden want ze zijn droogte resistent, bestand tegen kort maaien en bestand tegen betreding. Veel van deze soorten komen van nature voor in dit gebied.

They are wear and tear grasses which are very resistant to drought and are low in maintenance. Many of these species occur naturally in this area.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • Mr. F. Pont
 • Mr. D. Stansfield

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Alle zaken aangaande de kwaliteit van de baan zijn vastgelegd in het baan beheer plan.

All matters concerning the quality of the course are recorded in the course management plan.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Beregenen van fairways is minimaal en alleen gericht op het in leven houden van de grasplanten. Hierdoor kan bruine verkleuring ontstaan.

Irrigation is based on survival of the grass. During summer heat parts of the course may become dormant and discoloured .
Appropriately matching mowing lines to contours De maai contouren zijn zodanig dat ze de ondulaties van het terrein volgen.

The mowing contours follow the undulations of the area.
Protection and restoration of historic features Deze elementen worden zoveel mogelijk in stand gehouden (beukenlaan bij de 5e hole (Utr. Landschap) en sparrenlaan tussen 2e en 3e hole).

Care is taken to preserve historic elements (such as the old beech lane at 5th hole and old spruce lane between 2nd and 3rd hole).
Discreet on-course signage and furniture Baanmeubilair is minimaal en sober uitgevoerd. Er bevinden zich geen sponsor borden in de baan.

No advertising signs are present on the course. The furniture is restricted to a minimum, sober in design and made of locally harvested wood.
Conservation of specimen trees Oude monumentale bomen worden beschermd en onderhouden volgens huidige boombeheer normen .

The old monumental trees on the course have been surveyed and are protected through specific pruning programs according to the most current tree care practices.
Screening and softening unsightly man-made features Er worden geen onnatuurlijke voorwerpen en materialen gebruikt. Schuilhutten en trappen worden voor een deel van hout uit eigen bos geconstrueerd.

Constructions such as stairs and shelters are all made of natural materials and when possible locally harvested wood is used.
Minimizing the amount of amenity grass Om het natuurlijke karakter van het landschap in het gebied te handhaven wordt de oppervlakte van het kort gemaaide gedeelte van de baan tot een minimum beperkt (alleen waar nodig voor het golfspel).

In order to enhance the natural character of the landscape, the area of intensively mowed grass is kept to a minimum, restricted to only those areas needed for the golf game.
Nesting Areas, Broedhopen Zie Herpetoplan:
Achter 2e, 17e en 15e green, en bij de 5e bij het watertje.

Referring to Herpetoplan:
Behind hole 2, 17 and 15th green, and nearby the overflow area at hole 5.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Te rijk geworden gronden worden verschraald, waardoor de oligotrafente grassen toenemen.

We aim to restore soils to nutrient-poor conditions to optimize conditions for oligotrafic grasses and the characteristic vegetation of the local dry, sandy soils.
Increasing the size of habitat patches Het in stand houden en waar mogelijk uit breiden van heidegebieden en zandvlaktes (bv. voor de zandhagedis). Het doel is het optimaliseren van biodiversiteit.

Where possible, more natural patches are being brought into the course. Heather and sand habitat patches are being created (e.g. to improve the habitat for the Lacerta agilis). The aim is to optimize biodiversity.
Creation of habitat corridors Lay-out van de course is zodanig dat dit niet nodig is.

This is not relevant due to the course layout.
Avoidance of habitat fragmentation Door de compacte omvang van de baan en de uniformiteit van de habitat is er geen sprake van fragmentatie.

Due to the compact size of the course and the uniform habitat throughout the course there is no fragmentation.
Improving and diversifying habitat edges Indien mogelijk zullen de grenzen van de habitat worden verbeterd en gediversifieerd.

If possible habitat edges will be improved or diversified.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Ecologically informed management of scrub vegetation De heide en houtige vegetatie worden onderhouden door schapen en door te maaien.

Heather and scrub vegetation are managed by mowing and removal of grass clippings and grazing by sheep (once a year, usually in oktober).
Promoting species and structurally diverse woodlands In het beheerplan staan de richtlijnen voor ecologisch en duurzaam verantwoord beheer van de baan.

The course management plan provides guidelines to an ecologically valuable and sustainable situation.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Control / management of alien species Niet inheemse soorten worden zoveel mogelijk geweerd.

Non native species are avoided as much as possible. When possible and relevant, alien species are removed.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Op diverse plaatsen op de baan worden diverse micro leefgebieden gecreëerd door middel van het laten liggen van dood hout.

Micro habitats such as woodpiles are created in various spots on the golf course.
Several dead trees are also left standing for this purpose.

Water

Voor drinkwater en voor beregenen van de baan (voornamelijk greens en tees) wordt gebruik gemaakt van een eigen bron (grondwater). Het waterbeheer is gericht op optimale waterbesparing. Het water is van goede kwaliteit en wordt maandelijks gecontroleerd door Vitens Laboratorium B.V. Door gebruik te maken van wetting agents (Revolution) en bodemverbeteringsmaatregelen wordt het water dat gesproeid wordt optimaal benut. In 2013 is een watermeter voor drinkwater geplaatst waardoor registratie van gebruik kan plaatsvinden.

Groundwater from our own well is used for drinking water and irrigation of the course (mainly greens and tees). We aim for efficient water usage. The water is of good quality and monitored monthly by Vitens Laboratory Ltd. The use of wetting-agents, such as Revolution, and evaporation- and weather data help to optimize water usage. In 2013 a water meter was installed for administration of water usage.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Groundwater 1,045,000 Litres
Golf Course Groundwater 9,182,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 391,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Groundwater 1,141,000 Litres
Golf Course Groundwater 8,418,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 574,000 Litres
Other Groundwater 0 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Groundwater 968,000 Litres
Golf Course Groundwater 9,505,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 992,000 Litres
Other Groundwater 0 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways Never
Semi-Rough Never
Other Weekly
Other 2-3 days per week

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 months

Upgraded every 5 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Voor de fairways genieten roodzwenk grassen de voorkeur. Deze grassen kunnen zich op droge gronden goed in stand houden. Wetting agents worden ook gebruikt.

For the fairways we use red fescue grasses. These grasses are very drought resistant. Wetting agents are also used.
Soil decompaction and thatch management De greens worden regelmatig belucht en geverticuteerd aan de hand van een jaar planning (bewerkingen greens).

Yearly actions are taken to prevent soil compaction by aerating and vertidraining and verticutting.
Timing and dose of water application Beregening vindt zoveel mogelijk in de vroege ochtend plaats, waarbij de hoeveelheid water zeer gering is, 2-3 mm. Fairways worden nauwelijks beregend.

Irrigation is done in the early morning as much as possible, with minimal water application (2-3mm). Fairways are hardly ever irrigated.
Analysis of soil moisture Periodiek worden er metingen uitgevoerd (in droge periodes) met een thetameter om vochtgehaltes vast te stellen/controleren. Er zijn plannen om een proef te doen met draadloze sensoren voor doorlopende metingen.

In the dry periods, measurements are periodically carried out with a theta meter to determine moisture content. There are plans to do a trial with wireless sensors for continuous measurements.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data De weersvoorspellingen worden dagelijks bekeken en zo nodig worden de beregeningshoeveelheden hierop aangepast.

The weather forecast is consulted on a daily basis and irrigation quantities are adjusted accordingly.
Use of wetting agents Zowel greens als tees en fairways worden behandeld met de nieuwste wetting agents om het watergebruik optimaal te benutten.
Both greens and fairways are treated with the latest wetting agents to optimize the water usage.
Overall reduction in irrigated area Fairways worden niet of minimaal beregend.

Fairways are irrigated minimally or not at all.
Targeting of sprinkler heads Waar mogelijk worden sector sproeiers gebruikt.

Sector sprinklers are used where possible.
Optimizing system pressure Vanaf 2012 zijn beide pompen frequentie gestuurd zodat er een optimale druk heerst in het leiding stelsel. Ook het stroom verbruik is hierdoor minimaal.

As of 2012 the speed frequency of both pumps is regulated according to water demand to optimize the pressure in the piping system. This also minimalizes electricity consumption.
Adoption of cutting edge nozzle technology Waar nodig worden back nozzels gebruikt.

Where necessary back nozzles are used.
Renewed Irrigation System In het najaar van 2015 zal een compleet nieuwe beregeningsinstallatie worden aangelegd waar de modernste technieken worden toegepast om watergebruik te optimaliseren.

In the autumn of 2015 a completely new irrigation system will be installed which will make use of the most modern technologies to maximize efficient water usage and water savings.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Use of efficient shower technology Waterbesparende douche koppen.

Showers are equipped with water saving shower heads.
Repairing leaks Wanneer lekkages zich voordoen in de baan of in het clubhuis, worden deze z.s.m. verholpen.

Leaks are immediately fixed.

Energy

Het streven van de Utrechtse Golfclub 'De Pan' is om het energieverbruik zoveel mogelijk te reduceren. Gezien de investeringen die samengaan met het realiseren van substantiële besparingen worden deze maatregelen genomen als onderdeel van renovaties of verbouwingen. De clubzaal, kleedkamers en karrenloods zijn voorzien van energiebesparende verlichting en bewegingssensoren. V.w.b. verlichting wordt er geëxperimenteerd met nieuwe producten om zo verdere besparingen te kunnen doorvoeren.

The aim of the Utrechtse Golfclub 'De Pan' is to reduce energy usage as much as possible. Modifications that lead to substantial savings in energy use will be put into place at the time of renovations of buildings over the coming years. We will focus on optimal insulation and the application of other energy-saving methods, for example, installation of low-energy lighting with motion sensors and timers in several areas (club house, dressing rooms and buggy storage area). Furthermore, experiments are being carried out with new products to further reduce costs.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Diesel (Litres) 8406 8801 7883
Hydraulic Oil (Litres) 10 10 10
Natural Gas (Litres) 19.625 17.113 20.915
Non-renewable Grid (kWh) 145.373 149.867 142.020
Petrol (Litres) 1525 1720 1550
Propane / Butane (Litres) 60 60 60
Wood from unsustainable sources 6 6 7

Energy Efficiency

This golf facility does not undertake activities to diversify energy and fuel supply.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Klimaatcontroller wordt centraal aangestuurd, maar in de aparte ruimtes kan dit worden bijgesteld.

The climate control system is controlled centrally but can be independently regulated in separate areas.
Installation of low-energy lighting Er wordt gestreefd naar energie besparende verlichting door het gebruik van zoveel mogelijk energie zuinige- en LED lampen. Gaandeweg wordt de oude verlichting vervangen.

Energy efficiency in lighting is aimed for through the use of as many energy-saving lamps and led-lamps as possible. Step by step the old lighting systems will be replaced.
Use of motion sensor lighting Bewegingssensoren zijn geplaats in ruimtes die niet vaak worden gebruikt.

Motion sensors have been placed in areas that are infrequently used.
Transition to energy efficient appliances Bij aanschaf van nieuwe apparatuur wordt gelet op energielabels.

Energy labels are considered when purchasing new equipment.
Use of timers with appliances, heating and lighting Timers zijn in gebruik voor de centrale verwarming voor het clubhuis, het secretariaat en voor de drivingrange ballenautomaat.

Timers are used for the central heating for the clubhouse and administrative buildings and for the ball dispenser at the driving range.
Educating staff and customers Personeel en gasten worden er op geattendeerd zuinig met energie om te gaan.

Instructions are posted to remind people to turn off the lights and conserve energy as much as possible.
Irrigation Frequentie geregelde pompen.

Frequency controlled pumps.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 0% 100% 0%
Diesel 100% 0% 55%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 0% 0% 45%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Increasing equipment storage (e.g. lockers) - kleedkamer lockers voor permanent gebruik voor leden
- opslag/parkeer mogelijkheden voor golftassen en trolleys leden

- Lockers for members in the dressing room
- Trolley and golf club bag storage for members.
Staff showers Voor het personeel zijn was en douche ruimtes ingericht.

There are showers and a bathroom area for the staff.

Supply Chain

Employees of the Utrechtse Golfclub ‘De Pan’ are well-informed that the purchasing of products and the minimising of waste must be done with care for the environment. De medewerkers van de Utrechtse Golfclub ‘De Pan’ zijn zich terdege bewust dat in de aankoop - en afvoertrajecten op een goede manier moet worden omgegaan met materialen om milieuwinst te behalen. Bij het inkoopbeleid wordt zoveel mogelijk de afweging gemaakt tussen kwaliteit, prijs en afstand van leveranciers.

Employees of the Utrechtse Golfclub ‘De Pan’ are well-informed that the purchasing of products and the minimizing of waste must be done with care for the environment. In making purchasing decisions consideration is given to a balance between quality, price and distance of suppliers from our location.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Use of local suppliers Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale leveranciers.

Local suppliers are used preferably for the purchase of many products.
Use of recycled and recyclable products Wij gebruiken gerecycled papier.

We use recycled paper.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 7 4 3
Catering Supplies 2 2
Retail 2 2
Trade & Contractors 2 2
Maintenance Equipment 8 3 5
Course Supplies 3 1 2

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Er wordt alleen gekeurd (NAK) graszaad gebruikt. De rough bestaat uit grassen die van nature hier groeien.

Seed mixtures are all NAK certified. We also make use of natural grasses in the rough areas.
Managing stress and wear Gedurende de wintermaanden zijn geen trolleys en buggy’s slechts in beperkte mate toegestaan. Bij extreme weersomstandigheden en bij opdooi wordt de baan gesloten.

During winter months trolleys are forbidden and use of buggies is very limited. Under extreme weather circumstances and during periods of thaw the course is closed.
Enhancement of soil structure Door regelmatig te beluchten en te dressen blijft de grondstructuur open zodat goede groeiomstandigheden ontstaan voor grassen.

Frequent aerating and dressing is done to create and maintain a healthy soil structure for optimal growth of grasses.
Optimization of the growing environment De groei van met name het gras op de greens is een steeds aandacht vragende zaak. Ieder jaar worden licht wegnemende bomen rond greens geïnventariseerd en zo nodig weggehaald alsmede wortels van bomen.

Greens are assessed annually for the amount of shade or growth of tree roots that prevent proper grass growth on the greens. Tree pruning or felling is planned when necessary.
Managing thatch levels Door een regelmatig regime van verticaal maaien, verticuteren, dressen en beluchten wordt vilt tegen gegaan.

Verticutting, holowtinning, vertidraining, dressing and aerating is done on a regular basis to keep thatch to an acceptable level.
Managing surface moisture Er wordt alleen beregend indien noodzakelijk.

Irrigation is only used when necessary. The use of surfactant Revolution helps to manage surface moisture.


Establishing thresholds for pests and disease Wij streven naar zo laag mogelijke toelaatbare grenzen voor ziektes en ongedierte.

We strive for low thresholds for pests and diseases in accordance with legal regulations.
Scouting for pests and diseases Meerdere keren per week worden de greens onderzocht op ziektes en ongedierte zodat snel passende maatregelen kunnen worden genomen om uitbreiding te voorkomen.

Greens are inspected several times a week for pests and diseases so that proper precautions or actions can be taken to control and prevent spreading of these pests or diseases.
Monitoring / improvement of plant health Volgens het beheerplan worden ieder jaar alle greens geïnventariseerd op gezondheid, vilt dikte, verdichting, grassoorten en wortel lengte.

Under the Course Management Plan all greens are assessed annually for grass species, general health of grasses, root lengths, thatch thickness and compaction.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Greens - K - Inorganic 76 82 74
Greens - N - Inorganic 62 65 66
Greens - P - Inorganic 9 10 20
Tees - K - Inorganic 10 29 53
Tees - K - Organic 0
Tees - N - Inorganic 33 34 58
Tees - N - Organic 12
Tees - P - Inorganic 0 15 16
Tees - P - Organic 12

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 1 12
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 10
Greens - Fungicide - Active Ingredient 1 2 2
Tees - Herbicide - Active Ingredient 1
Tees - Insecticide - Active Ingredient 2

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Niet beregenen (uitdroging) van de fairways wordt als middel gebruikt voor de bestrijding van de engerlingen.

Damage from shafer grubs is controlled drying out the fairways (no irrigation).
Calibration and testing of sprayers Sproeikoppen worden voor gebruik getest en na gebruik schoongemaakt.

Sprayers and nozzles are tested before use and cleaned after use.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Er wordt gebruik gemaakt van antidrupmondstukken bij bespuitingen

Anti-drip nozzles are used in spraying.
Non-chemical weed control Onkruid wordt rondom het clubhuis handmatig verwijderd. Op bestratingen wordt gebruik gemaakt van een brander.

Weed control in the planted areas around the club house is by hoeing and manual weeding. The pavement is cleaned by treatment with an infrared weed burner.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false false true
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand true false false false
Wood / Timber true true true false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Waar mogelijk wordt afval gescheiden.

Many materials are separated and recycled.
Returning clipping to fairways and walkways Op de fairways, semi roughs en de tees blijft het maaisel liggen.

Tee, fairway and semi-rough clippings are not removed.

Pollution Control

Alle regelgeving met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen gebruik, watergebruik, mestverbruik, afval, brandstoffen etc. worden zorgvuldig in acht genomen. Doelstelling is de baan zo ecologisch verantwoord mogelijk te beheren. Het past hierbij om zo weinig mogelijk gebruik te maken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen e.d.
Het doel is niet alleen te voldoen aan de voorschriften, maar ook het handhaven en verbeteren van de milieukwaliteit.

We take care to meet all legislation requirements with regard to the use of pesticides, water, fertilizers, waste and fuel, etc. The goal is to ecologically manage the course which means minimizing the use of fertilizers, pesticides, etc.
Our ambition is not only to meet the requirements but also to maintain and improve environmental qualities.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Monthly Monthly Monthly
On-Site Monthly Monthly Monthly
Outflow Never Never Never

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Stormwater Drain N/A
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Alle gevaarlijke stoffen worden conform de regelgeving bewaard.

All hazardous products are stored in accordance with the law.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Het onderhoud van alle machines vindt plaats op vloeistofdichte vloeren.

The maintenance of the equipment is done on covered, sealed impervious floors.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Er worden geen pesticiden of kunstmeststoffen gemengd.

There is no mixing of pesticides or fertilizers.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Er worden geen pesticiden of kunstmeststoffen gemengd.

There is no mixing of pesticides or fertilizers.
Installation of above-ground fuel tanks Alleen door de overheid goedgekeurde brandstoftanks zijn geïnstalleerd.

The fuel tanks are all government certified and installed according to regulations.
Provision of containment booms and absorbent materials Absorberende vloerkorrels worden gebruikt.

Absorbent materials are used.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Weersvoorspellingen worden nauwkeurig bijgehouden om de bemestings-en bestrijdingsmiddelen op een ideaal tijdstip te geven.

Weather forecasts are consulted in determining the ideal timing for the application of pesticides and fertilizers.

Community

Duurzaamheid en professioneel beheer zijn van groot belang voor UGC De Pan. De club richt zich op voortdurende verbeteringen in beheer en zorg voor de omgeving en het milieu. De Pan deelt kennis en werkt samen met verschillende golfclubs in de omgeving. Tevens wordt samen gewerkt met Het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap, Provincie en de diverse eigenaren van naburige gronden.
Utrechtse Golf Club De Pan voert een actief beleid t.a.v. de medewerkers. Onderdeel hiervan zijn jaarlijkse beoordelings- en functioneringsgesprekken. N.a.v. de functioneringsgesprekken worden de opleidingen vastgesteld .
Ieder jaar vindt er een BHV training plaats voor alle medewerkers inclusief horecapersoneel. Organisatie van wedstrijden bestuur en personeel, maandbeker voor personeel, open dagen georganiseerd door de medewerkers.

Sustainability and professional management are of paramount importance to UGC De Pan. The club focuses on continuous improvement in care for and enhancement of the environment. UGC De Pan works together with several neighbouring golf clubs in sharing expertise and collaborates with the Utrechts Landscape Organisation, the Water Organization (local water protection) and the owners of the surrounding natural plots.
UGC De Pan pursues an active policy towards employees. Internally there is great attention to training and expansion of knowledge especially within the greenkeepers team.
This includes annual assessments and reviews and training sessions. All staff (including catering staff) receive BHV training annually (to give aid in emergency situations).
Furthermore special golf competitions and events are organized on a regular basis for board, staff and club members.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 7
Course Management 8 2
Food & Beverage 3 5
Golf Coaching 2

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • General Manager
 • Course Manager
 • Committee Members
 • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Spuitlicentie

Sprayinglicence

Management of accidents and emergencies Bedrijfshulpverlening opleiding (opleiding BHV)

Bedrijfshulpverlening opleiding (BHV) includes CPR, AED, first aid and fire hazard control. Staff who have followed the course receive an official BHV certificate when all conditions are met.
Management of habitats and vegetation Greenkeeping opleiding, Beheer speelvelden, Hoveniers opleiding

Education in greenkeeping, managment of playing fields, education programs for professional gardeners/ horticulturalists.
Waste minimization, separation and recycling Bewustwording via het reguliere werkoverleg.

Awareness is promoted during regularly held work meetings.
Health & Safety Veiligheids- trainingen en BHV

Heath and safety education including aforementioned BHV training
Energy Saving Bewustwording via het reguliere werkoverleg.

Awareness is promoted during regularly held work meetings.
Understanding of landscape and cultural heritage Bewustwording via het reguliere werkoverleg.

Awareness is promoted during regularly held work meetings.
Environmental management planning Bewustwording via het reguliere werkoverleg.

Awareness is promoted during regularly held work meetings.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Contact met de buren: z.a. Utrechts Landschap en privé eigenaren van het aangrenzend bosgebied.

Meetings with the neighbours e.g. Utrechts Landschap and private owners of the surrounding plots.
Local Government Overleg indien nodig met Gemeentes Zeist en De Bilt

Meetings when necessary with the communities of Zeist and De Bilt
Media Wanneer er interessante evenementen worden gehouden wordt de (lokale) pers hiervan op de hoogte gesteld.

When there are interesting events at the golf course (local) media is informed.
Local Businesses Gedurende het hele jaar worden er bedrijfsdagen georganiseerd.

Several business events are organized throughout the year.
Schools & Colleges De hoofdgreenkeeper geeft regelmatig rondleidingen aan klassen van lokale agrarische scholen.

The head greenkeeper regularly gives tours for local agricultural schools.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Installation of effective and welcoming signage Op de openbare weg wordt alle bewegwijzering verzorgd door de ANWB.

The ANWB (Royal Dutch Touring Club) is responsible for all signage on the public roads leading to the club.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Recht van overpad wordt verleend door het Utrechts Landschap aan UGC De Pan.

Right of way given by Utrechts Landschap on the accessroute to De Pan.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Landgoed U.G.C. 'De Pan' Ministerie van Economische Zaken 2013/08/01 Download

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Op het informatiebord in het clubhuis vindt men informatie over flora en fauna.
In het clubblad wordt regelmatig een artikel geplaatst over wat er groeit en bloeit op de baan of over het onderhoud om de leden te informeren. Er komt een tabblad natuur op de Pan website waar artikelen over de natuur worden gepubliceerd.

There is a noticeboard in the clubhouse with information amongst others about flora and fauna.
The club website has information on landscape and ecology. Club newsletters contain articles on the course, the history of the club, natural landscape or course maintenance.
Members evenings and course walks Jaarlijks wordt een vogeltelling georganiseerd waarbij leden welkom zijn. Natuurwandeling onder leiding van diverse specialisten over de golfbaan. Natuurquiz voor de leden.

Bird inventarization walks are organized annually. There are also nature walks with various specialists as guides that are organized on the course. A nature quiz has also been organized.
Course guides / brochures Informatie over flora en fauna op de baan is in het baanboekje opgenomen.

Information about the flora and fauna on the course is published in the new course guide.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Baaninformatie en informatie over natuuractiviteiten worden op de website geplaatst.

Course information and information about nature activities are provided on the website.
Course walks / open days Jaarlijks wordt er een vogeltelling en natuurwandeling in de baan georganiseerd.

Bird counting walks and nature walks are organized regularly.