Hill Side Golf & Country Club

GEO Certified® 03/2017
Jokikunta,
Finland
Telephone: +358 20 7411 280
Berner_golf_09_0189__original

Hillside is about to mature as a facility. The latest opening was in 2011, which resulted the course to the 2*18 holes size. Official regulation during the development set requirements for the buildings and the management of the golf course on a level, which is adequate even today.

Being built on former farming and forestry area with no special natural or heritage values means that the limitation for operation are directly involved with water, nutrient, pesticide and energy usage. Clubhouse, as well as the maintenance buildings have been pl…

Kari Mattila, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Hill Course (18 holes, 5641 metres, year opened 2005)
Valley Course (18 holes, 5610 metres, year opened 2011)
Piccolo Course - Par 3 (5 holes, 400 metres, year opened 2005)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Halfway House(s)
1 Other
1 Other

Nature

Vihti Hill Side Golf & Country Club is located 40 kilometers from Helsinki towards Turku. First 27 holes, Hill Course 18 and Valley Course 9, were opened 2005. In 2011, nine more holes were opened to Valley Course. In 2012, Hill Course became Finland's first private course only for share holders and their quests and Valley Course became pure pay and play course where everyone can come to play and enjoy of the game of golf.

Hill Side Golf & Country Club is build on old farm and forestland. During the building were concentrated on a matter that the future course will blend in with an excisting nature. Agreement with the local bird watchers, whom are part of Birdlife Finland, were done about having birdhouses on the course. The site is considered to be part of the traditional farm landscape of Vihti. All the buildings on site had to be built in the style of the old town committee house which is located in the middle of the golf course.

Vihti Hill Side Golf & Country Club sijaitsee Vihdissä, 40 kilometriä Helsingistä Turun suuntaan. Ensimmäiset 27 reikää (Hill Course 18 + Valley Course 9) avattiin vuonna 2005. Vuonna 2011 Valley Courselle avattiin yhdeksän reikää lisää, ja Hill Side Golf & Country Club laajeni kahdeksi täysmittaiseksi 18 reiän kentäksi. Vuonna 2012 Hill Coursesta tuli Suomen ensimmäinen vain osakkaille ja heidän vierailleen tarkoitettu golfkenttä, ja Valley Coursesta tehtiin puhtaasti "pelaa ja maksa" periaatteella toimiva kenttä, jonne jokainen voi tulla nauttimaan golfista.

Hill Side Golf & Country Club on rakennettu vanhalle pelto- ja metsämaalle. Rakentamisen aikana keskityttiin siihen, että kenttä sulautuu mahdollisimman hyvin osaksi olemassa olevaa luontoa. Kentän alueelle asennetuista linnunpöntöistä tehtiin sopimus paikallisten lintutarkkailijoiden kanssa, jotka kuuluvat Birdlife Suomi-järjestöön. Jokikunnan alue tunnetaan perinteisenä Vihdin maaseutumaisemana, mikä näkyy myös kentän rakennusten suunnittelussa. Rakennusten julkisivut on tehty vastaavanlaisiksi kuin kentän keskellä sijaitsevassa Jokikunnan seurojentalossa

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Hill Side Golf Luontoselvitys 2009 Esko Vuorinen 2009/03/03 Download

This golf facility does not consult any organizations regarding ecosystem protection and enhancement.

No ecological surveys have been undertaken at this golf facility.

No rare, protected or notable species occur at this golf facility.

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 25 National Government
Scrub Vegetation 5 National Government
Native Woodland 20 National Government
Open Water Features 4 Local Government

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.5 Hectares Agrostis stolonifera / palustris 95%
Festuca rubra 5%
Tees 1.8 Hectares Festuca rubra 50%
Poa pratensis 50%
Fairways 19.0 Hectares Festuca rubra 50%
Poa pratensis 50%
Semi Rough 8.0 Hectares Festuca rubra 75%
Poa pratensis 25%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Creeping bentgrass L-93 on greens has adapted well to our winter conditions. Little bit of fescues is also seeded and in future will be added more in a hope of achieve lower fertilisation levels and better winter tolerance. Use of fescues also supports using less fungisides on greens in future.

Rönsyrölli L-93 on osoittautunut talven kestävyydeltään hyväksi lajiksi viheriöillä. Lisäksi puistonataa on kylvetty hieman, ja tulevaisuudessa sen määrää lisätään. Natojen käytöllä pyritään pienempiin lannoitemääriin sekä parempaan talven kestävyyteen. Natojen käytöllä pyritään myös pienentämään kasvinsuojeluaineiden käyttöä viheriöillä.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Bruce Jamieson

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc We are updating our irrigation system to be more accurate in the future so we would be able to add right amount of water to the right place. Fertilization program will be checked annually to optimize the need of nutrition for each area. Overseeding on greens will be concentrating to get more fescues in.

Päivitämme kastelujärjestelmäämme siten, että vettä saadaan lisättyä riittävä määrä oikeaan paikkaan. Lannoitusohjelma tarkistetaan vuosittain, jotta ravinnemäärät saadaan optimoitua. Täydennyskylvöillä pyritään lisäämään natoja viheriöillä.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Fairway surfaces will be reduced in secondary areas and also more tall unmowed rough will be added to save nature, time and money.

Väylien pinta-aloja pyritään pienentämään toissijaisilla alueilla, jotka eivät ole pelillisesti kovin merkittäviä. Pitkän karheikon määrää lisätään, jotta säästetään luontoa, aikaa ja rahaa.
Improving customer understanding around greens maintenance We will continue to communication to our players through the website and social media when we are doing maintenance outside from weekly maintenance.

Jatkamme tiedoitusta internet-sivuillamme ja sosiaalisen median kautta tapauksissa, joissa hoitotoimenpiteet poikkeavat viikoittaisista hoitorutiineista.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Minimum use of fertilizers through out the whole course area just to keep the turf a life. Providing a good quality of golf is our priority not the colour of the course.

Lannoitteita käytetään vain sen verran, että heinä pysyy tasaisessa kasvussa. Hyvälaatuisten pelipintojen hoitaminen on ensisijainen tavoitteemme kentän vihreän värityksen sijaan.
Appropriately matching mowing lines to contours To save time and money we will try to cut "black and white links style" both of our courses in turns.

Säästäksemme aikaa ja rahaa pyrimme leikkaamaan mustavalko links-tyyliin molempia kenttiämme vuorotellen.
Discreet on-course signage and furniture Two sets of course equipment. One per each course. Valley course benches are made of recycled plastic materials. All the equipment is tried to keep in minimum.

Kahdet erilaiset kenttävarusteet, molemmille kentille omanlaisensa. Valley-kentän penkit on tehty kierrätetyistä materiaaleista. Varusteiden määrä on pyritty pitämään minimissä.
Screening and softening unsightly man-made features We are trying to keep one common style in both of our courses what cames to course equipment. Style will be controlled to fit in to surroundings without any flashy details.

Pyrimme pitämään kenttäkalusteita hankinnassa oman tyylin molemmilla kentillä. Tyyliä tullaan kontrolloimaan siten, että se sopii ympäristöön ilman säihkyviä yksityiskohtia.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass There is about 20 hectares of tall roughs which are only mowed once or twice a year. Specially in the Valley course is tried to maintain like a links course look between fairways. Some areas in the Hill Course are also maintained like that.

Noin 20 hehtaaria pitkänä pidettävistä karheikoista leikataan kerran tai kaksi vuodessa. Erityisesti Valley-kentän väylien välialueet pyritään pitämään links-tyylin mukaisina. Osa Hill-kentän alueista on myös hoidettu samalla tavalla.
Improving and diversifying habitat edges Hill Side Golf & Country Club will commit to get more species to the site which won't affect negatively to the game of golf.

Hill Side Golf & Country Club pyrkii tukemaan uusia lajeja alueelleen, jos siitä ei ole itse golfaamiselle haittaa.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Couple of hectares on the side Hill course fairways two, three and four. This area is maintained once every two years.

Pari hehtaaria Hill-kentän väylien kaksi, kolme ja neljä vieressä. Aluetta hoidetaan kahden vuoden välein.
Promoting species and structurally diverse woodlands Hill Side Golf & Country Club will try to support all the rare and tradiotional wood species in the course area.

Hill Side Golf & Country Club pyrkii suojelemaan kaikkia harvinaisia ja perinteisiä puulajeja kentän alueella.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Hill Side Golf & Country Club will try to leave some different plants to open waters while cleaning. This will reduce the nutrition leakage from the course.

Hill Side Golf & Country Club pyrkii jättämään muutamia eri kasvityyppejä vesiesteisiin niiden siivoamisen yhteydessä. Tämä estää ravinteiden vuotamisen kentältä pois.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Course has on going project to have one hectare flower meadow in the course. This are will be maintained once a year,

Yhtiöllä on hanke meneillään, että saadaan hehtaarin kokoinen kukkaniitty kentän reunalle pölyttäjiä varten. Alue hoidetaan kerran vuodessa.
Provision of hibernation areas Most of the work in the course is been done before winter so he course area is untouched during the winter time. This way nature gets its rest before next season.

Suurin osa töistä kentällä tehdään ennen talvea, joten koko kentän alue säilyy koskemattomana. Näin luonto saa levätä ennen seuraavaa kautta.
Providing bird houses around the course area Agreement with local bird watcher whom are part of organisation Birdlife Finland to support their actions. In exchange they come to the course once a year to check the bird houses. Utility vehicles and materials are also provided for their actions.

Sopimus paikallisten lintutarkkailijoiden kanssa, jotka ovat osa Birdlife Suomi-organisaatiota. Tuemme heidän toimintaansa, ja vastapalvelukseksi he huoltavat kerran vuodessa kentän ympäristön linnunpöntöt. Kulkuneuvot ja materiaalit tarjoaa kenttäyhtiö.

Water

Irrigation water for Hill Side & Country Club is coming from the river Vanjoki which is just next to fairway 2 at Hill Course. First the water will be pumped to a reservoir which is between fairways two, three and four. Next to a reservoir is the pumpstation which provides all the irrigation water for both courses and to a washing place for machinery in the maintenance yard. Potable water for facilities is taken from our own groundwater wells. Hill Side Golf & Country Club also has their own water treatment plant which treats all of the used water from the Club House, Maintenance shed and Muksula. After the water has been treated it's used for irrigation mixed with water pumped from the river. Drainage is also designed in a way that most of the water collected from fairways 2 between 8 floats back to irrigation reservoar. Valley course drainage is leading to big ditch called Pikoinoja which floats down to a river Vanjoki before our pumpstation so some of that water will be also recycled.

Irrigation is based on big amounts of water at once instead of short daily irrigation. In some areas soak option is used to increase water penetration in to the soil. Soak basically means that you wet the surface with few minutes irrigation and have for example 10 minutes break, after that you irrigate the same time than in first time.

Vesi Hill Side Golf & Country Clubille tulee Vanjoesta, joka virtaa kentän vieressä, Hill-kentän väylän 2 alapuolella. Ensin vesi pumpataan kastelulampeen, joka on väylien kaksi, kolme ja neljä välissä. Kastelulammen vieressä on kastelupumppaamo, josta pumpataan vesi koko kentän alueelle sekä huoltohallin konepesupaikalle. Juomavesi rakennuksiin tulee omasta kaivosta. Hill Side Golf & Country Clubilla on myös oma jäteveden panospuhdistamonsa, missä käsitellään klubilta, huoltohallilta sekä muksulasta tuleva vesi. Käsittelyn jälkeen vesi lasketaan kastelulampeen, missä se sekoittuu joesta otettuun veteen. Myös salaojitus on suunniteltu siten, että suurin osa Hill-kentän väyliltä 2-8 kerääntyneestä vedestä laskee takaisin kastelukäyttöön. Valley-kentän salaojat laskevat suureen Pikoinojaan, joka puolestaan laskee Vanjokeen ennen vedenottamoamme, joten myös osa tästä vedestä saadaan käytettyä uudelleen.

Kastelutekniikka perustuu siihen, että alueita kastellaan paljon kerralla sen sijaan, että samaa aluetta kasteltaisiin joka päivä vähän. Joillain kentän alueilla käytetään soak/liotus toimintoa,jolla vesi pyritään saamaan tehokkaammin kasvualustaan. Liotus tarkoittaa, että aluetta kastellaan ensin tietty aika, minkä jälkeen pidetään kymmenen minuutin tauko. Tämän jälkeen aluetta kastellaan uudelleen yhtä kauan kuin ensimmäisellä kerralla.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Golfkentän Vesitarkkailuohjelma Vihti Hill Side Golf & Country Club Länsi-uudenmaan vesi ja ympäristö 2011/12/20 Download

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Groundwater 100% 794,000 Litres
Golf Course Surface 90% 50,659,000 Litres
Treated Effluent 10%
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Groundwater 100% 760,000 Litres
Golf Course Surface 90% 66,578,000 Litres
Treated Effluent 10%
2012 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Groundwater 755,000 Litres
Golf Course Surface 90% 34,250,000 Litres
Treated Effluent 10%

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Weekly
Tees 2-3 days per week
Fairways Weekly
Semi-Rough Never
Rough Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 2 months

Upgraded every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species In future we try so support more fescues in all areas in the course. Fescue can survive with less water than other grass species.

Tulevaisuudessa suosimme enemmän nataa kaikilla kentän alueilla. Nadat tulevat toimeen pienemmällä vesimäärällä kuin muut heinälajit.
Soil decompaction and thatch management Greens are tined every 3 or 4 weeks. Tees are tined or knifed 3 to 4 times per season. Fairways are knifed 1-2 times per season. Greens are also hollow cored once a year and verticutted 2-3 times per season to reduce thatch. Tees are hollow cored once a year. All the areas in the golf course are maintained as little amount of nitrogen as possible to avoid thatch at first point.

Viheriöt tappi-ilmastetaan 3-4 viikon välein. Lyöntipaikat ilmastetaan veitsillä tai tapilla 3-4 kertaa kaudessa. Väylät veitsi-ilmastetaan 1-2 kertaa kaudessa. Kuitua poistetaan viheriöiltä holkittamalla kerran kaudes
Timing and dose of water application Nightly

Öisin
Analysis of soil moisture 2014 we bought soil moisture meter and we are analyzing moistures weekly.

2014 Ostimme kosteusmittarin ja tarkkailemme kastelun tarvetta viikoittain.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data 2016 We are going to buy Rainbird weatherstation, which will be attached to irrigation computer.
Use of wetting agents Wetting agent is used on greens in regular basis.

Kostutusaineita käytetään viheriöillä säännöllisesti.
Targeting of sprinkler heads Some sector sprinklers are installed.

Joitakin sektorisadettimia on asennettu.
Optimizing system pressure By calculating manually.

Laskettu manuaalisesti.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets All the toilets are with two option depending of the personal need of water. Urinals are on automatic water comsumption.

Kaikki vessanpöntöt on varustettu niin, että asiakas voi valita kahdesta vesimäärävaihtoehdosta sopivamman. Pisuaarit käyttävät vettä automaattisesti.
Repairing leaks Immediatly when leak is noticed.

Heti kun vuoto on havaittu.

Energy

Energy consumption is an issue where we need to work the most. Our one and only energy resource is electric from the main line. At the moment we are trying to change every electrical device to more efficient. In progress we are investing to led lamps, sensors and making the whole system totally automatic so it's easy to control and get most out of it so we wouldn't use any extra energy anywhere on our site.

Energiankulutus on aihe, jonka kanssa meidän tarvitsee tehdä eniten töitä. Ainoa energianlähteemme on sähkö. Tällä hetkellä yritämme päivittää sähkölaitteitamme laitteisiin, joiden energiankulutus olisi pienempi. Panostamme led-lamppuihin ja järjestelmämme automatisointiin, jotta järjestelmää on helppo ohjata ja jotta sitä saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. Pyrimme toimillamme siihen, ettei kentän alueella käytettäisi yhtään ylimääräistä energiaa.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Energiaselvitys Skapat Energia Oy, Martti Välimaa 2011/06/07 Download
Energiatodistus Skapat Energia Oy, Martti Välimaa 2011/06/07 Download
Kraft & Kultur Electricity Cerficate Download
Kraft & Kultur sähkötodistus Download

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2014 2013 2012
Renewable Grid Electricity (kWh) 347107 345219 351157

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2014 2013 2012
Diesel (Litres) 11458 11273 11372
Petrol (Litres) 3024 2602 2855

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Electricity is produced from renewable resources.

Sähkömme tulee uusiutuvista energianlähteistä.
Installation of photovoltaic and / or solar panels 2015 starting to make a plan for solar panels installation.

2015 alamme kartoittamaan aurinkopaneeli-järjestelmän asentamista.
Use of geothermal and / or ground sources We have one possible ground source for getting the energy for heating our maintenance shed fully with that. We are planning to do it in couple of years combined with other investments we are planning to do.

Meillä on mahdollisuus maalämmön käyttämiseen koko huoltohallin lämmityksessä. Aiomme rakentaa järjestelmän yhdessä muiden investointien yhteydessä parin vuoden sisällä.
Use of electric hybrid vehicles In a future we will try to invest more to hybrid mowers because of their better efficiency.

Tulevaisuudessa pyrimme sijoittamaan enemmän hybridi-leikkureihin niiden paremman hyötysuhteen takia.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Thermostats are installed to all of our facilities and refridgerations.

Kaikissa kiinteistöissä ja jääkaapeissa on termostaatit.
Installation of low-energy lighting All the halogen lights will be changed to new led lamps when they are getting broken.

Kaikki halogeenit vaihdetaan led-lamppuihin sitä mukaa, kun ne hajoavat.
Use of motion sensor lighting Motion sensor are installed to our clubhouse toilets.

Liiketunnistimet on asennettu kaikkiin klubimme saniteettitiloihin.
Transition to energy efficient appliances Moisture and carbon dioxide sensors are installed to air ventilation system to make it more efficient and fully automatic. System is only on when it is needed.

Kosteus- ja hiilidioksidisensoreita on asennettu ohjaamaan ilmanvaihtoa ja tekemään siitä entistä tehokkaamman ja täysin automaattisen. Ilmanvaihto on päällä nykyään vain silloin, kun sitä tarvitaan.
Use of timers with appliances, heating and lighting The whole site including buildings and outside areas are fully automatic including lights and other electric that's uded and it's controlled from maintenance sheds computer. This makes it easy to response for quick changes for different situations. The system can be also controlled via mobile where ever internet is available.All lights are set up weekly depenging of times people are using facilities.

Koko alueen rakennusten ja piha-alueiden sähkölaitteet ovat täysin automaattiset ja ohjattavissa huoltohallin tietokoneelta. Tämä mahdollistaa nopeat muutokset järjestelmässä tilanteen mukaan. J

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 69%
Diesel 83% 31%
Hybrid 17%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 11%
Diesel 100%
Grid Electric 89%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Work schedules are organized so that workers who live close each others are able to share car on the way to work.

Työvuoroaikataulu on pyritty järjestämään siten, että lähellä toisiaan asuvat työntekijät voivat kulkea samalla kyydillä.
Secure cycle parking Because of location no need for secure cycle park. In general it's not a problem to come by bike to the course

Sijainnin vuoksi ei ole tarvetta lukituille pyörätelineille. Yleisesti ottaen kentälle pyöräileminen on ongelmatonta.
Promoting public transport routes and timetables There is no public transport available to Hill Side Golf & Country Club.

Julkista joukkoliikennettä ei ole saatavilla Hill Side Golf & Country Clubille.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Lockers are provided for every member of staff.

Oma pukukaappi jokaiselle työntekijälle.
Staff showers Showers and and sauna available for staff. Sauna is in the maintenance shed.

Suihkut ja sauna henkilökunnan käytettävissä huoltohallilla.

Supply Chain

Vihti Hill Side Golf & Country Club supports the local companies as much it is possible. All the products which are reasonably priced and available comes from Vihti and Karkkila area. Almost all the rest of suppliers are inside inside 100 kilometres mainly in Helsinki area.

Major purchaces are fertilizes, service parts, machinery and fuel (diesel &petrol).About 60 % of our fertilize is bought from Finnish company who also produce their product here in Finland. Also diesel and petrol is provided from national company. Machinery and service parts are bought through Finnish companies inside 100km radius but the products are all around from the world. Mainly we have agreed to use local suppliers as much as we can. We also try to support Finnish products. Our last option is that we buy from abroad and those cases the price is normally better or we can't get the product we want from nearby.

We try to keep all of our ferilizer and pesticide purchases in the minimum and calculate what we need for one season. Every year we try to be more efficient and keep the cost as minimum as possible. Fertilizers and all of other products are ordered in biggest package sizes as possible instead of many small ones to avoid extra waste. We try to recycle pallets and fertlizer bags instead of throwing them to a landfill. For example our ferlizer bags are given to greenkeeper who fills them up with fire wood and sells it forward.

Vihti Hill Side Golf & Country Club tukee paikallisia tavarantoimittajia mahdollisimman paljon. Kaikki tuotteet, jotka on järkevästi hinnoiteltu ja jotka ovat saatavilla, tulevat Vihdin ja Karkkilan alueelta. Lähes kaikki muutkin tavarantoimittajat sijaitsevat sadan kilometrin säteellä, pääkaupunkiseudun alueella. Isoimpia ostoja ovat lannoitteet, varaosat ja polttoaineet. Noin 60 % lannoitteista tulee suomalaiselta valmistajalta. Myös polttoaineet ostetaan kansalliselta yritykseltä. Varaosat tulevat yleensä ulkomailta, mutta ne toimitetaan pääkaupunkiseudulla sijaitsevan suomalaisen yrityksen kautta. Olemme sitoutuneet käyttämään paikallisia tavarantoimittajia aina, kun se on mahdollista. Pyrimme myös valitsemaan ensisijaisesti suomalaisia tuotteita, mutta joissain tapauksissa joudumme viimeisenä vaihtoehtonamme ostamaan tuotteita ulkomailta. Syy tähän on yleensä tuotteiden hinta tai se, ettei tuotetta ole Suomessa saatavilla.

Pyrimme pitämään lannoite- ja torjunta-aineostot minimissään ja mitoitamme ostot aina yhdelle kaudelle kerrallaan. Joka vuosi pyrimme olemaan entistä tehokkaampia ja pitämään kustannukset minimissään. Lannoitteet ja muut tuotteet tilataan mahdollisimman suurissa pakkauksissa useiden pienten pakkausten sijaan. Näin pyrimme välttämään ylimääräistä pakkausjätettä. Pyrimme kierrättämään kuormalavat ja lannoitesäkit sen sijaan, että heitäisimme ne pois. Esimerkiksi eräs työntekijämme käyttää apulantasäkkejämme polttopuiden myyntiin.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Big package sizes.

Isot pakkauskoot.
Use of local suppliers Always when it is possible.

Aina kuin mahdollista.
Use of local products Always when it is possible.

Aina kuin mahdollista.
Use of recycled and recyclable products Always when it is possible.

Aina kuin mahdollista.
Selection of products that feature minimal packaging Always when it is possible.

Aina kuin mahdollista

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 3 3
Retail 1 1
Trade & Contractors 1 1
Maintenance Equipment 3 3
Course Supplies 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses We try to keep updated about new grass spieces and cultivars. We support grass spieces which needs less water and less pesticides. Fescues and bents has shown to work for us.

Pyrimme aina olemaan ajantasalla ruoholajikkeista, joita käytämme. Suosimme ruoholajikkeita, jotka tarvitsevat vähemmän vettä ja torjunta-aineita. Nadat ja röllit ovat toimineet meillä hyvin.
Managing stress and wear Changing pin places and tee markers regularly 3-7 times a week.

Lippujen ja teemerkkien paikan vaihtaminen 3-7 kertaa viikossa.
Enhancement of soil structure Using lime every year or every second year.

Pelialueiden kalkitus kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.
Managing thatch levels Minimun amount of fertilizing and watering. Regular verticutting and hollow coring in the areas where it's needed.

Lannoitteiden ja veden käyttömäärät pidetään minimissä. Säännöllinen pystyleikkuu ja holkitus niillä alueilla, joilla se on tarpeen.
Managing surface moisture With different spraying products, wetting agents etc. During the autumnt some manual removal with brush.

Erilaisilla ruiskutettavilla tuotteilla, kostutusaineet ja vastaavat. Syksyllä kastetta poistetaan jonkin verran käsin isolla harjalla.
Establishing thresholds for pests and disease Integrated Pest Manegement.

Integroitu Kasvinsuojelu.
Scouting for pests and diseases Daily while working in the areas.

Päivittäin työskennellessä.
Monitoring / improvement of plant health Daily while working in the areas.

Päivittäin työskennellessä.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2014 2013 2012
Fairways - K - Inorganic 30 55 29
Fairways - N - Inorganic 80 61 64
Fairways - P - Inorganic 10 8 6
Greens - K - Inorganic 60 65 60
Greens - N - Inorganic 110 130 120
Greens - N - Organic 10
Greens - P - Inorganic 15 20 15
Tees - K - Inorganic 32 32 30
Tees - N - Inorganic 88 88 90
Tees - P - Inorganic 16 16 24

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2014 2013 2012
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 2.5 2.5
Fairways - Fungicide - Total Weight 10 10
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 1 1
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 2.6
Fairways - Herbicide - Total Weight 5.2
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1
Greens - Fungicide - Active Ingredient 2.5 3 3
Greens - Fungicide - Total Weight 10 12.5 12.5
Greens - Fungicide - Number of applications per year 4 5 5
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0.04
Greens - Insecticide - Total Weight 0.8
Greens - Insecticide - Number of applications per year 1
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0.25
Tees - Fungicide - Total Weight 1
Tees - Fungicide - Number of applications per year 1

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Use of new efficient products which are available.

Saatavilla olevien uusien ja tehokkaiden tuotteiden käyttö.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Integrated Pest Manegement.

Integroitu Kasvinsuojelu.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Handheld sprayer is being used in certain areas.

Reppuruiskua käytetään tietyillä alueilla.
Calibration and testing of sprayers Sprayer calibration once every two weeks.

Ruiskun calibrointi/tarkistus noin kaksi kertaa viikossa.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Covered booms and anti-drip nozzles are installed to the sprayer.

Ruiskussa tuulisuojatut puomit sekä tippalukot.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. 2014 We started to use compost tea on greens to minimize use of fungicides.

2014 Aloimme käyttää kompostiteetä viheriöillä vähentääksemme kasvinsuojeluaineiden käyttöä.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic true false false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false false true false
Cores & Turf false false false true
Sand false false true false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Glass, cardboard, paper, metal, electric waste, bio waste, oil

Lasi, pahvi, paperi, metalli, elektroniikka, biojäte, öljy
Establishment of recycling centers In the maintenance yard.

Huoltohallin pihassa.
Returning clipping to fairways and walkways Clippings are thrown to roughs.

Leikkuujäte heitetään karheikkoon.
Education of staff and customer education We have educated our staff that they know where everything is properly placed.

Olemme kouluttaneet henkilökuntaa niin, että jokainen tietää mihin mikäkin kuuluu.

Pollution Control

The course was planned during the early years of the new millenium. Thus, it is still relatively new. The planning included a lot of risk management and assessment. Water issues were the key aspect in providing a building permit. The club follows regularly water quality in the wells of the neighbours, in the Vanjoki river and in our own wells. The program for water quality management was assessed in late 2011. Local water authority has approved the water quality measures.

Any sort of spraying and use of chemicals form a risk to the quality of the environment. The club limits spraying and use of chemicals to an absolute minimum. All amounts used are strictly registered and monitored. All applications are done only by qualified personnel.

Golfkenttä suunniteltiin kuluvan vuosituhannen ensimmäisinä vuosina eli se on vielä suhteellisen uusi. Suunnittelu piti sisällään paljon riskien hallintaa ja kartoitusta. Vesiasiat olivat pääosassa rakennsuluvan myöntämisessä. Klubi seuraa naapureiden kaivojen, Vanjoen ja oman kaivon vedenlaatua säännöllisesti. Ohjelma veden laadun seuraamiseksi on päivitetty loppuvuonna 2011. Paikallinen vesiviranomainen on hyväksynyt vedenlaadusta huolehtimistoimenpiteet.

Kaikenlaiset ruiskutukset ja kemikaalien käyttö muodostavat riskin ympäristön laadulle. Klubi ruiskuttaa ja käyttää kemikaaleja pienimmän mahdollisen määrän. Käytettäviä ainemääriä seurataan tiukasti ja niiden käyttö merkitään muistiin. Ainoastaan koulutettu henkilökunta käsittelee käytettäviä aineita.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Two Yearly Weekly
On-Site Monthly Daily
Outflow Weekly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch Yes
Clubhouse On-Site Treatment Plant Yes
Maintenance Facility On-Site Treatment Plant Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true false
Lubricants true false
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true false
Batteries true false

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Everything is under roof.

Kaikki katon/katoksen alla.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Everything is under roof.

Kaikki katon/katoksen alla.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas In the maintenance yard.

Huoltohallin pihalla.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Tarmac and conrete.

Asfaltti ja betoni.
Installation of above-ground fuel tanks Yes.

Kyllä

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Applications are made after rain. Minimum application rates and more often rather than big amounts at once.

Kentänhoitoaineiden levitykset sateen jälkeen. Pienet kertalevitysmäärät isojen kertalevitysten sijaan.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Some cattails are growing around our water hazards. Cattail is being cut once a year or every second year. Cattail is very good plant to suck up nutritions like nitrogen so it prevents eutrophication in the water. Width of the strip around the water bodies is from one to three meters. Cattails grows mostly in the water but also in the ground around the water. Obviously this area is never been sprayed or killed completely.

Vesiesteissämme kasvaa osmankäämejä, joita hoidetaan leikkaamalla vuoden tai kahden välein. Osmankäämi ottaa vedestä ja sen ympäriltä tehokkasti ravinteita, kuten typpeä, jo
Establishment of pesticide-free zones Around open waters.

Vesistöjen ympärillä.

Community

Hill Side Golf & Country Club is located in the heart of village Jokikunta. Jokikunta village is very active. There is a primary school in the village, but no other public services. Village hall is located in an area which is leased very cheaply from the Club. The Club participates in village activities and provides facilities when ever the village people need them, free of charge.

The Club providers the village children with free golf practise and equipment. The near by high school offers golf practise as a normal school course. Our golfpro supervises the practises.

The Club works closely with the municipality. The employees have playing rights at the course.

Hill Side Golf & Country Club sijaitsee keskellä Jokikunnan kylää, jossa toimii erittäin aktiivinen kylätoimikunta. Kylässä on peruskoulu, muttei muita julkisia palveluita. Kylätoimikunnan talo sijaitsee maalla, joka on vuokrattu edullisesti golfklubilta. Klubi osallistuu kylätoimikunnan tapahtumiin ja tarjoaa ilmaiset tilat toiminnalle aina, kun kylän asukkaat niitä tarvitsevat.

Klubi tarjoaa kylän lapsille ilmaisia golfharjoituksia ja -välineitä. Lähellä oleva lukio tarjoaa golfharjoituksia osana liikunnanopetusta. Golfopettajamme ohjaa harjoituksia.

Klubi tekee läheistä yhteistyötä Vihdin kunnan kanssa. Kunnan työntekijöillä on pelioikeudet kentällä.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 3 5
Course Management 7 13
Food & Beverage 1 4
Golf Coaching 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Course Manager
  • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides National laws.

Kansalliset lait.
Management of accidents and emergencies First aid course held for full time staff.

Hätäensiapu kurssi on pidetty vakituiselle henkilökunnalle.
Waste minimization, separation and recycling National laws.

Kansalliset lait.
Health & Safety 5 Employees has carry out Emergency aid 2.

5 Työntekjiää suorittanut ensiapu kakkosen.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Groundwater well tests once a year in five years time. In the future once every fifth year. Announcements about bigger projects.

Pohjavesikaivotutkimukset kerran vuodessa viiden vuoden ajan. Tulevaisuudessa viiden vuoden välein. Tiedoitustilaisuudet isommista projekteista.
Local Government Common projects.

Yhteiset projetit. Kaavoitus ja Vihti-mainos
Local Community Groups Sharing work in a "common land" with local town committee. Also common events.

Läheinen yhteistyö yhteisillä alueilla paikallisen kylätoimikunnan kanssa. Myös yhteisiä tapahtumia.
Media Regular articles for local newspapers.

Säännölliset artikkelit paikallislehtien kanssa.
Schools & Colleges Discounts and even free practise for local schools.

Alennukset sekä ilmainen harjoittelumahdollisuus paikallisille kouluillle.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Mostly tarmac.

Suurimmaksi osaksi asfalttia.
Installation of effective and welcoming signage In place.

Paikallaan
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Bird watching.

Lintubongaus.
Continuation of traditional agricultural activities Blending the courses look to it's surroundings and neighbours.

Kentän sulauttaminen osaksi ympäristöä ja lähiasutusta.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Members evenings and course walks Start of the project has been informed in our company's board meeting. Board has has approved and shown interest about environment project. Geo applicatiaon has also been introduced to our shareholders in our General meeting. Response from the players has been very open minded so far.

Ympäristöjärjestelmä on käsitelty hallituksen kokouksessa ja hallitus on sen hyväksynyt. Kevään yhtiökokouksessa pidettiin myös lyhyt esitys ja palaute pelaajilta oli erittäin positiivinen.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Facebook, twitter and local press release.