Golfbaan Appelscha

GEO Certified® 08/2018
Appelscha,
Netherlands
Telephone: +31 6 57 84 88 18
Appelscha_1_club_image

EN
Golfclub De Hildenberg plays on the Appelscha golf course, which was first opened in 2005. The course, designed by Alan Rijks, was built in a plan that also included 138 luxury holiday homes, which were constructed in a ribbon development on the golf course grounds. The gardens, surrounded by green spaces, frame the holes. These plots and the long lines of sight make this golf course seem larger than it actually is (69 acres after the expansion is completed). On the southern edge, the N381 provincial road runs between the premises and the D…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan (9 holes, 1933 metres, year opened 2004)
1 Clubhouse(s)
1 Practice Facility/Facilities
1 Maintenance Facility/Facilities

Nature

De golfbaan in Appelscha ligt aan de rand van natuurgebied het Drents-Friese Wold, op Buitenplaats de Hildenberg. De baan kent hoogteverschillen, uitdagende waterpartijen, bunkers en duinachtige zandverstuivingen.
In het voorjaar van 2018 is gestart met de aanleg van een 3-tal holes op het naastgelegen terrein, waardoor de baan ruim 500 meter langer wordt en een par van 70 krijgt. Golfbaanarchitect Alan Rijks heeft ook met de uitbreiding een goede aansluiting op de natuurlijke omgeving en de huidige baan gecreëerd.

The golfc ourse of Appelscha is situated next to the naterual area of Drents-Friese Wold on the estate 'de Hildenberg'. The golf course has elevations, challenging water hazards, bunkers and dune-like open sands.
In spring 2018, the club started with the construction of 3 additional holes on a nearby terrain. This increases the lenght with 500 meters and makes it a par 70 course. Golf course architect Alan Rijks has made sure the new holes are connected well to the excisting course and the natural environment.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Jan Peter Pals bioloog met doctorstitel in de paleo-ecologie

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Birdwachting day Golfclub 2017/05/06

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Groene kikker Pelophylax lessonae
Heikikker Rana arvalis
Bruine kikker Rana temporaria
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum
Oeverlibel Orthetrum cancellatum
Platbuik Libellula depressa
Ringslang Natrix natrix
Haas Lepus europaeus
Konijn Oryctolagus cuniculus
Ree Capreolus capreolus
Das Meles meles
Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens
Groene specht Picus viridis
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Heidekikker Rana arvalis
Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum
Oeverlibel Orthetrum cancellatum
Ringslang Natrix natrix
Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens
Groene specht Picus viridis
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Bunkers 0.16 None
Driving range 1.2 None
Open Water Features 1.3 None
Verharding 0.35 None
Scrub Vegetation 2.82 None
Heather and other dwarf shrub communities 0.05 None
Bebouwing 0.1 None

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.5 Hectares Festuca rubra 60%
Poa annua 30%
Tees 0.125 Hectares Poa pratensis 45%
Poa annua 30%
Fairways 3.5 Hectares Poa pratensis 45%
Festuca rubra 30%
Semi Rough 7.0 Hectares Festuca ovina 50%
Festuca rubra 50%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
De greens zijn in 2017 doorgezaaid met een mix van roodzwenk en struisgras. Dit vermindert de kwetsbaarheid van de greens.

The greens have been overseeded in 2017 with a mix of red fescue and bent grasses. This decreases vulnerability of the greens turf grass.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Prograss

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Op basis van bodemmonsters van Prograss.

Based on soil samples of Prograss
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Deze grassoorten zijn geschikt voor de ondergrond

These grasses are suitable for the present soil
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces In 2019 wordt er een volledig onderhoudsplan voor de baan opgesteld

In 2019, a complete maintenance plan will be written down
Improving customer understanding around greens maintenance In 2019 wordt er kennis verzameld omtrent mogelijkheden greens stabieler voor weersinvloeden te maken.

In 2019, the club will look into the possiblities to make the greens more tenable to the changing weahter and climate.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Eigenaar, Greenkeeper, Baanmanager, Baancommissaris zijn betrokken bij het vastleggen van het beheer.

The owner, greenkeeper, course manager and course committee are involved in writting down the maintenance.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Appropriately matching mowing lines to contours De maailijnen volgen de contouren van het landschap, hindernissen en natuurlijke elementen

The mowing lines follow the contours of the landscape, hazards and natural elements.
Protection and restoration of historic features Op het terrein van de golfbaan (een ontgonnen heide/bosgebied) bevinden zich geen landschappelijk historische elementen.

The terrain of the golf course holds no historical landscape features
Discreet on-course signage and furniture De gekozen stijl past bij het karakter van de golfbaan

The chosen style is suitable to the style of the golf course
Conservation of specimen trees Baan is 12 jaar geleden op landbouwgrond aangelegd. In aangelegde baan geen oude, zorgplichtige bomen. Aangeplante bomen zijn max.25 jaar oud nu.

The golf course is 12 years old and was constructed on agricultural fields. There are not old trees that need attention, since the oldest trees are only 25 years old.
Screening and softening unsightly man-made features n.v.t.

n.a.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Alleen de holes worden intensief gemaaid.

Only the holes are mowed intesively
Increasing the size of habitat patches De afgelopen jaren is de rough niet bemest, maar maaisel bleef liggen. Om meer diversiteit van de flora op de baan te realiseren is het zinvol de bestaande rough te verschralen door steeds het maaisel te verwijderen.

The rough is not fertilized, but clippings remain after mowing. In order to increase the diversity in plants, it is sensible to remove the clippings and by doing so, depleting the rough soil of minerals.
Connection of internal habitat patches Via nieuw te ontwikkelen verschraalde zones en de rough

Through newly patches of pastured grasslands and rough
Connection of patches with external habitats Golfbaan Appelscha ligt naast het nationaal park het Drents-Friese Wold met veel natuurwaarden. De baan grenst aan heide gebieden en bossen.

The golf course is situated next to national park Drents-Friese Wold, which is rich in natrual vallues. The course is situated next to heath an woodslands.
Creation of habitat corridors Via nieuw te ontwikkelen verschraalde zones en de rough

Through newly patches of pastured grasslands and rough
Avoidance of habitat fragmentation Via nieuw te ontwikkelen verschraalde zones en de rough

Through newly patches of pastured grasslands and rough
Improving and diversifying habitat edges Via nieuw te ontwikkelen verschraalde zones en de rough

Through newly patches of pastured grasslands and rough

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland De club wil de bestaande rough te verschralen door steeds het maaisel te verwijderen.

The club wishes to deplete the rough of minerals by removing the clipping.
Ecologically informed management of scrub vegetation Onderdeel van het beheer aan natuurlijke elementen

This is part of maintenance of the natural features
Promoting species and structurally diverse woodlands Niet van toepassing

N.a.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Op de baan zijn 4 vijvers aanwezig waar weinig plas-dras gebied is aangelegd. Bij de uitbreiding van de baan zijn 3 waterpartijen gepland. Dit geeft mogelijkheden om meer plasbermen en terrastaluds te realiseren.

On the golf course, 4 ponds are present with little to no marsh-like vegetation. In the expansion of the golf course, 3 new water features are planned. This gives room to create new marsh-like vegetation.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Onderdeel van het beheer aan natuurlijke elementen

This is part of maintenance of the natural features
Naturalization of linear habitats Via nieuw te ontwikkelen verschraalde zones en de rough

Through newly patches of pastured grasslands and rough

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators In 2018 wordt de baan uitgebreid. Boswal 300 meter met 20 tot 100% bloem- en besdragende heesters. Bloemenweide van 100 tot 200 m2 voor bijen en andere insecten

In 2018, the club will expand the golf course. Woodrows of 300 metres with flowering shrubs and new herbaceous grasslands with seed-bearing plants will be created for bees and other insects.
Control / management of alien species Onderdeel van het beheer aan natuurlijke elementen

This is part of maintenance of the natural features
Provision of hibernation areas Op de baan zijn eerder ringslangen aangetroffen. Hieruit blijkt dat de biotoop in principe geschikt is voor ringslangen. Om deze natuurwaarde te versterken worden 2 broeihopen aangelegd, zodat ringslangen daar hun eieren kunnen deponeren.

Grass snakes have been found on the golf course. This means the golf course is a suitable habitat for this species. In order to increase the natural vallues, two breeding heaps will be constructed for these snakes.
Beschermde soorten en gedragscode - Protected species and Beschermde soorten zijn gemarkeerd op een kaart of in de golfbaan.
Hoveniersbedrijf Dijk, tevens eigenaar verricht het totale onderhoud op de golfbaan en is volledig op EU-niveau gecertificeerd en maakt gebruik van gedragscodes.

Protected species are marked on a map or on the golf course. Contractor Dijk executes maintenance according to EU guidelines and uses ecological working protocols.

Water

In het clubhuis en op de golfbaan wordt waterverbruikt. De golfbaan is medio 2015 overgenomen door huidige eigenaar en exploitant.
Er zijn geen waterverbruik gegevens over 2015 beschikbaar. De werkplaats is niet aangesloten op het leidingwater, hier wordt geen water verbruikt. Oppervlakte water uit de vijvers en bij droogte uit eigen bron worden gebruikt voor irrigatie van de golfbaan.
Het beregeningssysteem is niet voorzien van watermeters, hiervan zijn geen verbruikscijfers bekend. De komende periode worden watermeters geïnstalleerd om het verbruik te kunnen bijhouden.
Vanaf 1 januari 2019 wordt jaarlijks minstens 2 maal de waterkwaliteit van de vijvers gemeten. Het waterverbruik wordt geregistreerd in in 2019 gemonitord.

The club house and golf course use water. In 2015 the golf course switched owned and user, so no usage data is present from these years.
The maintenance facility is not connected to the water supply, so no water is used here. Surface water from the ponds is used for irrigation. In dry periods a private water source is used to pump up extra water. The irrigation system has no water meters and no usage numbers are present. In 2018 new water meters will be installed to be able to follow usage numbers.
From January 1st 2019. the club will monitor the water quality chemically twice a year.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 140,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 230,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Weekly
Tees Weekly
Fairways Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Semi-automatic

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De gekozen grassoorten zijn goed bestand tegen drogere perioden

The used grass species can withstand some drought
Soil decompaction and thatch management Onderdeel van het beheer aan de holes

Part of the golf course maintenance
Timing and dose of water application Rekeninghoudend met weersgegevens

The weather forecast is consulted first
Analysis of soil moisture Op basis van ervaring hoofdgreenkeeper

Based on the experience of the head greenkeeper
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Rekeninghoudend met weersgegevens

The weather forecast is consulted first
Use of wetting agents n.v.t.

n.a.
Overall reduction in irrigated area Met behulp van bekers is een kalibratie geweest van de waterverdeling over de greens, tijdens beregening.

Using a measuring cup, the distribution of irrigation water on the greens was measured. Based on the results, the sprinkers were calibrated.
Targeting of sprinkler heads Met de doelstelling de beregening te optimaliseren met het rechtzetten van de sproeiers en het fijn afstellen van de nozzle.

This happens in order to optimize the irrigation system by targeting the sprinkler heads and adjusting the nozzles.
Optimizing system pressure Bij onderhoud aan het beregeningssysteem

During maintenance on the irrigation system
Adoption of cutting edge nozzle technology n.v.t.

n.a.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Modern clubhuis, er wordt gewerkt aan een verdere besparing

The club house is a modern building, water usage is monitored and ways to save on water are searched for
Use of water efficient appliances Modern clubhuis, er wordt gewerkt aan een verdere besparing

The club house is a modern building, water usage is monitored and ways to save on water are searched for
Use of efficient shower technology Modern clubhuis, er wordt gewerkt aan een verdere besparing

The club house is a modern building, water usage is monitored and ways to save on water are searched for
Repairing leaks Wanneer deze wordt waargenomen

Immediately when needed

Energy

In het clubhuis en op de golfbaan worden energie en brandstoffen verbruikt. Appelscha heeft de wens om het verbruik zo laag mogelijk te houden. Daarom monitoren zij het energieverbruik en willen zij bij de volgende contractwisseling overstappen naar een groene energieleverancier.
Er zijn geen energie gegevens over 2015. In 2015 is de baan overgenomen door huidige eigenaar.
Door de golfclub is een verbeterplan voor het energieverbruik opgesteld, hiervoor wordt eerst het verbruik in kaart gebracht en er zijn al een aantal besparingsmaatregelen gevonden.

Oin the club house and on the golf course, energy and fuel is used. Applescha has the wish to reduce the use of energy as much as possible. Which is why they moniror the use of energy. When they change from energy supplier, they wish to purchase green energy.
There are no energy usage numbers of 2015, since the golf course had a different owner back then.
The golf club made a energy improvement plan, in which is stated to first monitor the use of energyand to work on the formulated measures to reduce the use of energy.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 3094 3000
Natural Gas (Litres) 6567000 5528000
Non-renewable Grid (kWh) 58287 52396
Petrol (Litres) 200 200

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Wanneer het contract met de huidige energie leverancier verloopt, wordt er gekeken naar de mogelijkheden om over te stappen op groene energie.

When the contract with the current energy supplier is expired, the club will look for a green energy supplier.
Installation of small scale wind turbine niet mogelijk

not possible
Installation of photovoltaic and / or solar panels De bedoeling is stroom af te nemen van het nabij gelegen zonnepanelen park van Groen Leven. De besprekingen hierover zijn gaande.

The plan is to extract energy from the solar park of 'Groen Leven'. There are ongoing talks about this.
Use of geothermal and / or ground sources niet mogelijk

not possible
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) niet mogelijk

not possible
Use of biodiesel and /or ethanol Er wordt aspen gebruikt, dit is geschreven onder de noemer 'benzine'

Aspel is used, this is written down under 'petrol'.
Use of electric hybrid vehicles Er zijn 5 elektrische golfcarts aanwezig

There are 5 electrical golf carts
Use of recycled oils n.v.t.

n.a.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Verbeterplan: in het restaurant deels aanbrengen van warmtewerende folie achter de radiatoren. Er wordt gebruik gemaakt van een HR+ ketel voor de verwarming van het gebouw.

Improvement plan: installing heat resting foil behind the heatings. We use an HR+ boiler to heat the building.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Verbeterplan: tijdens de wintermaanden de verwarming van het café/restaurant te scheiden van de serre om te voorkomen dat de grote ruimte van de serre onnodig verwarmt wordt.

Improvement plan: during the winter months, the heating of the restaurant can be separated from the conservatory to prevent unnecessary heating of rooms
Enhancement of natural ventilation opportunities Deuren en ramen kunnen open

Doors and windows can be opened
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Er zijn voldoende ramen in het clubgebouw

There are plenty of windows in the club house
Installation of low-energy lighting Verbeterplan: in het restaurant overgaan op LED verlichting. In de winter van 2018 wordt de verlichting van de driving range veranderd naar LED-verlichting.

Improvement plan: install led-lighting in the restaurant. During the winter of 2018, the lighting of the driving range will be changed to LED.
Use of motion sensor lighting Verbeterplan: in de lockerruimte van de drivingrange een bewegingsschakelaar installeren om te voorkomen dat verlichting onnodig aanblijft.

Improvement plan: install a motion sensor in the locker room of the driving range to prevent unnecessary use of lighting
Transition to energy efficient appliances Na het onderzoek naar het energieverbruik

After monitoring the use of energy
Use of timers with appliances, heating and lighting Dit ligt bij Dijk als aannemer

Done by Dijk
Educating staff and customers Informeel bij zowel de club als door Dijk

Informally by the club and Dijk

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 25% 100%
Diesel 75%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Secure cycle parking Gasten en personeel kunnen hun fietsen stallen bij het restaurant

Gusts and personnel can stall their bikes near the restaurant
Promoting public transport routes and timetables Er zijn geen bushaltes of treinstations in de buurt van de golfbaan

There are no bus stops or train stations nearby
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Er is voldoende opslagruimte aanwezig

There is plenty of storage space

Supply Chain

Er worden bodemmonsters genomen van de greens. Prograss maakt een jaarlijks bemestingsschema op basis van deze gegevens dat wordt aangehouden. Van 2016 zijn er alleen bemestingsgegevens aanwezig van de greens.
Gewasbescherming wordt zeer spaarzaam ingezet. Zo wordt er alleen glyfosaat op de halfverharding gebruikt (volgens de wetgeving) en is er in 2016 slechts 2,3 kilo herbicide verbruik, verspreid over diverse plekken op de golfbaan (geschreven onder de fairways). Van 2015 zijn geen gewasbescherming gegevens beschikbaar. Het ontbreekt momenteel aan een plan van aanpak voor het beheer van de baan en het vastleggen van de basiswaarden. Zeker in het kader van Green Deal en de invloeden die dit op de baan en met name de greens zal hebben, is dit wel van belang. Dit wordt opgepakt in 2018.

Soil samples from the green are taken. Prograss uses this data to make an annual fertilizer plan that is used by the greenkeepers. In 2016, only fertilizer data from the greens was registered.
Pesticides are used very little. Glyfosat is only used on hardened surfaces (according to legislation) and 2,3 kilos of herbicides in total was used in 2016, spread over several locations. From 2015, no pesticide data is available.
At the moment, the club has no plan of action for golf course maintenance to write down the basic vallues. This is important to do, in the light of the Green Deal and will be done in 2018.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Omdat Hoveniersbedrijf Dijk het baanonderhoud uitvoert bij een 5-tal golfbanen, gebeurt de inkoop van een groot deel van de materialen centraal via Dijk

Dijk executes maintenance on 5 different golf courses and makes bulk pruchases.
Use of local suppliers Onderdeel van het interne inkoopbeleid, informeel. Horeca koopt voornamelijk in bij lokale groothandelaar en leveranciers.

Part of the purchase policy. The restaurant purchases from local suppliers.
Use of local products Onderdeel van het interne inkoopbeleid, informeel

Part of the purchase policy.
Selection of certified products Met name van toepassing op de producten die de greenkeeping verbruikt, hierbij wordt voldaan aan de heersende wetgeving.

Mostly applicable to the products the greenkeepers use, in this they work according to legislation.
Use of recycled and recyclable products Onderdeel van het interne inkoopbeleid, informeel

Part of the purchase policy.
Selection of products that feature minimal packaging Omdat Hoveniersbedrijf Dijk het baanonderhoud uitvoert bij een 5-tal golfbanen, gebeurt de inkoop van een groot deel van de materialen centraal via Dijk

Dijk executes maintenance on 5 different golf courses and makes bulk pruchases.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Onderdeel van het interne inkoopbeleid, informeel

Part of the purchase policy.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 4 2 2
Catering Supplies 4 2 2
Retail 1 1
Trade & Contractors 4 4

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses De greens zijn in 2017 doorgezaaid met een mix van roodzwenk en struisgras. Dit vermindert de kwetsbaarheid van de greens.

in 2017 the greens have been overseeded with a mixture of red fescue and bent grasses. This reduces the vulnerability of the greens.
Managing stress and wear De greens zijn in 2017 doorgezaaid met een mix van roodzwenk en struisgras. Dit vermindert de kwetsbaarheid van de greens.

In 2017 the greens have been overseeded with a mixture of red fescue and bent grasses. This reduces the vulnerability of the greens.
Enhancement of soil structure Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van organische en anorganische meststoffen op de greens.

A combination of organic and anorganic fertilizers is used on the greens
Optimization of the growing environment Onderdeel van het beheer door de aannemer, een vitale grasmat is het uitgangspunt

Part of course maintenance by the contractor, a healthy turf is the basic thought
Managing thatch levels Onderdeel van het beheer door de aannemer, een vitale grasmat is het uitgangspunt

Part of course maintenance by the contractor, a healthy turf is the basic thought
Managing surface moisture Onderdeel van het beheer door de aannemer, een vitale grasmat is het uitgangspunt

Part of course maintenance by the contractor, a healthy turf is the basic thought
Establishing thresholds for pests and disease Er wordt toegewerkt naar een vitale grasmat waar vanaf 2019 geen pesticiden meer worden gebruikt.

A healthy turf is the base for pesticide-free maintenance in 2019
Scouting for pests and diseases Onderdeel van het beheer door de aannemer, dagelijks bij uitvoering onderhoud

Part of course maintenance by the contractor, during daily maintenance
Monitoring / improvement of plant health Onderdeel van het beheer door de aannemer, dagelijks bij uitvoering onderhoud

Part of course maintenance by the contractor, during daily maintenance

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Inorganic 37 20
Fairways - N - Inorganic 12 45
Fairways - P - Inorganic 0 12
Greens - K - Inorganic 149.8 105 331
Greens - K - Organic 36.2 23.4 54.7
Greens - N - Inorganic 100.4 149 166
Greens - N - Organic 25.6 30.3 29.5
Greens - P - Inorganic 29.6 71 14
Greens - P - Organic 12.4 13.2 2.5
Tees - K - Inorganic 120 150
Tees - N - Inorganic 120 150
Tees - P - Inorganic 39 50

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Herbicide - Total Weight 0 2.3 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Alleen herbicide en wat glyfosaat op de halfverharding. De gebruikte producten zijn opgenomen in de lijst met toegestane middelen van het CtgB. Dit is opgenomen in het kwaliteitshandboek van Dijk

Only some herbicides and glyfosate on hardened areas. The products are allowed by the CtgB. This is part of the quality plan of Dijk.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Alleen toegestane middelen worden gebruikt. Dit is opgenomen in het kwaliteitshandboek van Dijk. Er wordt toegewerkt naar een vitale grasmat waar vanaf 2019 geen pesticiden meer worden gebruikt.

Only legal products are used. This is part of the quality plan of Dijk. A healthy turf is the base for pesticide-free maintenance in 201
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Alleen personeel met een spuitlicentie mag de middelen toepassen

Only certified personnel is allowed to work with these products
Calibration and testing of sprayers Om het verbruik te verminderen

In order to reduce the use.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Volgens de wetgeving

According to legislation
Non-chemical weed control Dijk Hoveniers gebruikt zoveel mogelijk biologisch afbreekbare gewasbeschermingsmiddelen, met als doel het volledig weglaten van gewasbescherming. Dit is opgenomen in het kwaliteitshandboek van Dijk

Dijk uses bio-degradable plant protection products with as a goal not using these products at all. This is part of the quality plan of Dijk.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Als onderdeel van het onderhoudsplan, wordt onderzocht welke aanpassingen kunnen worden gedaan aan de greens ten aanzien van beregenen, grassoorten en bemesting om deze weerbaar tegen klimaatverandering en ziekten te krijgen.

As part of the maintenance plan, measures to adjust the irrigation, grass species and fertilizers are searched for, in order to make the turf grass more resilient against climate change.
Frezen - Rotary tilling Halfverharding wordt zo mogelijk gefreesd wanneer er teveel onkruid dreigt te ontstaan.

Paths are tilled with a rotary tiller in order to prevent weeds.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber true false false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Er worden diverse afvalstromen gescheiden die vrijkomen bij het dagelijkse beheer.

Several waste streams are spearated during daily maintenance.
Establishment of recycling centers De afvalstromen die worden opgehaald worden apart opgeslagen.

Waste streams are stored separately.
Returning clipping to fairways and walkways Maaisel wordt verspreid over rough en in bossingels.

Clippings are distributed in the rough and woodland rows.
Education of staff and customer education Informeel

Informally
Waste awareness campaigns Niet actief

Not actively
Tijdelijke opslag groenafval - temporary storage Grond wordt in depot gebracht en wordt hergebruikt.
Bij tijdelijke opslag wordt gebruik gemaakt van betonplaat boerderij.

Dredged materials are stored in a depot on a concrete surface near a farm.

Pollution Control

De golfclub en aannemer dragen samen zorg voor het milieu.Vanaf 1 januari 2019 worden er daarom op de baan geen pesticiden meer gebruikt.
De vijvers van de baan worden gevuld door regenwater, maar ook het regenwater van het park met recreatiewoningen komt in de vijvers. Vanaf 1 januari 2019 wordt jaarlijks minstens 2 maal de waterkwaliteit van de vijvers gemeten.
Aannemer Dijk Hoveniers werkt volgens een VCA en kwaliteitshandboek en is GroenKeur gecertificeerd.

The golf club and contractor both take their responbility for protecting the environment. Therefore, from January 1st 2019 onward, no pesticides are used.
The ponds on the golf course are filled with rainwater, but also rainwater from the roofs of recreative homes is stored in the ponds. From January 1st 2019 onward, the water quality of these ponds will be monitored twice a year.
Contractor Dijk works according to safety guidelines, a quality handbook and is certified with the 'Groen Keur' certificate.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never Never Never
On-Site Never Never Never
Outflow Never Never Never

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course N/A N/A
Clubhouse Mains Sewer N/A
Maintenance Facility On-Site Treatment Plant N/A
Wash Pad Via Oil Separator

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Gevaarlijke stoffen op worden de juiste wijze opgeslagen en afgevoerd door een erkende verwerker (KCA), conform wetgeving. Er is een ijst aanwezig met aanwezige gevaarlijke stoffen. Opgenomen in het kwaliteitshandboek

Hazardous substances are stored correctly and removed from the golf course by a certified collector, according to legislation. There is a list of dangerous products. This is part of the quality handbook.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Machines worden op de golfbaan alleen afgespoten met lucht. Voor onderhoud worden deze naar de centrale werkloods van Dijk gebracht.

Machines are cleaned with compressed air on the golf course. For maintenance of the machines, these machines are transported to the central facility of Dijk
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Alleen wanneer nodig, vanaf 2019 worden er geen pesticiden meer gebruikt op de golfbaan. Opgenomen in het kwaliteitshandboek

Only when needed, from 2019 onwards, no pesticides can be used on the golf course. This is part of the quality handbook.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Alleen wanneer nodig, vanaf 2019 worden er geen pesticiden meer gebruikt op de golfbaan. Opgenomen in het kwaliteitshandboek

Only when needed, from 2019 onwards, no pesticides can be used on the golf course. This is part of the quality handbook.
Installation of above-ground fuel tanks Er is een bovendgrondse branstoftank aanwezig die op een vloeistofdichte vloer is geplaatst.

A fuel tank in installed on an impervious floor
Installation of sufficient secondary containment for fuel Voldoet aan de wetgeving

According to legislation
Provision of containment booms and absorbent materials Aanwezig. Opgenomen in het kwaliteitshandboek

This is part of the quality handbook.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Dijk Hoveniers gebruikt zoveel mogelijk biologisch afbreekbare gewasbeschermingsmiddelen.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Rondom waterpartijen is het niet toegestaan chemische middelen te gebruiken

Around water features, it is not allowed to use chemicals
Establishment of emergency spillage response plan Opgenomen in het kwaliteitshandboek

This is part of the quality handbook.
Controlling erosion and sediment discharge Opgenomen in het kwaliteitshandboek

This is part of the quality handbook.
Establishment of pesticide-free zones Vanaf 2019 worden er geen pesticiden meer gebruikt op de golfbaan

From 2019 onwards, no pesticides can be used on the golf course
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Rondom waterpartijen is het niet toegestaan chemische middelen te gebruiken

Around water features, it is not allowed to use chemicals

Community

Door de ligging van de golfbaan in een recreatiepark, is regelmatig overleg met de beheerder en/of bewoners aan de orde. Er is een concept protocol voor omgang met de AED welke spoedig zal worden afgerond. Golfbaan Appelscha is eigendom van Hoveniersbedrijf Dijk, welke het onderhoud van de baan uitvoert.
De horeca is verpacht aan het echtpaar Herder/den Hartog. Zij exploiteren tevens een restaurant in Appelscha en hebben een cateringbedrijf. Gezien de klandizie van Grand Cafe de Hildenberg, in met name de catering (locaal bedrijf Ecostyle), is duurzaam inkoop en koken vaak een vereiste voor de opdrachten.

Because the golf course is situated in a recreational area, there are frequent meetings with the warden and inhabitants of this area. There is a concept action plan for using the AED which will be completed soon. Dijk is owner of Golfbaan Appelscha and executed the maintenance. The restaurant is outsourced to the den Hartog familiy. They have a restaurant in Appelscha and a catering service. The customers of Grand Cafe Hildenberg are served sustainable meals and this is seen as the standard for the catering services.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1 7
Course Management 1
Food & Beverage 3 17
Golf Coaching 1
Other 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Owner
  • Course Manager
  • Committee Members
  • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides via Hoveniersbedrijf Dijk. Greenkeeper is in bezit van spuitlicentie.

Part of the policy of Dijk, the greenkeeper has a spraying license
Efficient water management n.v.t.

n.a.
Management of accidents and emergencies AED cursussen voor personeel, horeca en marshals 2017.
BHV personeel golfbaan. RI&E uitgevoerd voor de golfbaan en de golfbaan voldoet.

There have been AED courses for personnel, restaurant and marshalls in 2017.
Personnel of the golf course has an in-house safety certificate. A risk evaluation was done and the golf course is operated according to guidelines.


Management of habitats and vegetation n.v.t.

n.a.
Waste minimization, separation and recycling n.v.t.

n.a.
Health & Safety Hoveniersbedrijf Dijk is VCA-gecertificeerd.

Dijk is certified for working according to safety guidelines.
Energy Saving n.v.t.

n.a.
Understanding of landscape and cultural heritage n.v.t.

n.a.
Environmental management planning n.v.t.

n.a.
Opleiding horeca - Certified restaurant personnel Horeca: sociale hygiëne - eenmalig.
Horeca: HCCP (voedselveiligheid)

Restaurant personnel has had training in social hygiene and food safety.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Parkbeheerder; overleg over gebruik van de baan. Voor huiseigenaren golfarrangementen en vergaderingen in de horeca.

Park warden: meeting about the use of the golf course. For house owners there are arrangements and meetings in the restaurant.
Local Government Overleg gemeente over uitbreiding baan/vergunningen. Bijeenkomsten gemeente in de horeca + catering.

Meetings with local government for the expansion of the golf course and permits. The club takes part in meetings of the municipality, that are held in the restaurant.
Local Environmental Groups Geen.

None
Local Community Groups Geen.

None
Media Via persberichten, sociale media.

Via press reports and social media
Local Businesses Inkoop waar mogelijk, bij voorkeur inkopen bij lokale ondernemers.

Purchases are made at local supplies
Schools & Colleges Leerproject Terra Next. Duisterhoutcollege stagiaires horeca. Basis en middelbaar onderwijs in gesprek over contacten over golflessen kinderen/klassen.

Education programm Terra Next: trainnees from Duisterhoutcollege for the restaurant. Primary and secondary school students will be invited for clinics, there are meetings about this subject.
Zonnepark - solar park Naast de golfbaan is een zonnepark ontwikkeld en de golfbaan grenst aan het Drents Friese Wold van Staatsbosbeheer.

Next to the golf course, there is a solar park was developed and the golf course is situated next to the natural area of Drents Friese Wold.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths De aanwezige openbare paden zijn niet in beheer van de golfbaan

The public paths are not under the maintenance of the golf course
Creation of new paths and nature trails n.v.t.

n.a.
Installation of effective and welcoming signage Welkomstborden bij de ingang

Welcome signs at the entrance
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Golfbaan is gelegen in een recreatiepark

The golf course is situated in a recreational area
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Er is regelmatig overleg met de beheerder en/of bewoners aan de orde.

There are frequent meetings with the warden and inhabitants of this area
Continuation of traditional agricultural activities n.v.t.

n.a.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Op het terrein van de golfbaan bevinden zich geen geen elementen met een monumentale status.

There are no monuments present on the golf course
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Op het terrein van de golfbaan en in de directe omgeving hiervan zijn geen elementen met een archeologische waarde aangetroffen.

There are no elements on the golf course with an archeological vallue
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Op het terrein van de golfbaan (een ontgonnen heide/bosgebied) bevinden zich geen landschappelijk historische elementen.

There are no elements with a historic vallue

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Maandelijks nieuwsbrief naar clubleden en spelers.

Monthly newsletter to club members and golfers
Members evenings and course walks ALV 1x per jaar. Regel en Handicapcomm. bijeenkomst voor leden. Birdwatching day.

Members meeting once a year for the rules and handicap committee. Birdwatchingday
Course guides / brochures Scorekaart wordt gebruikt bij iedere ronde door leden en gasten. Geen birdieboekjes.

Score cards are used at each round by members and guests. There are no booklets.
Interpretation panels & course signage Geen

None
Establishment of a nature trail Geen

None
Green Deal Zowel Green Deal als het uitvoeren van doelstellingen GEO hebben invloed op de baan en daarmee op de beleving van de baan en het spel. Jaarlijks wordt er minstens 1 nieuwsbrief verzonden naar clubleden.

The Green Deal and executing the goals for GEO have an effect on the golf course. Members are informed at least once a year about these actions through a news letter.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Geen

None
Supporting campaigns Geen

None
Course walks / open days Open dagen 1 a 2x per jaar.

Open days once or twice a year
Attending community meetings Overleg diverse commissies over aanleg zonneveld.

Meetings with several committees about the devlopment of a solar park
Joint practical projects with community Geen

None