Golfclub Almeerderhout

GEO Certified® 04/2017
Almere,
Netherlands
Telephone: 036-5219130
De_regenboog_op_hole_9_club_image

The course of the Almeerderhout Golf Club lies in the southern region of the Flevoland province: the region comprising the province’s fourth and final land reclamation area (or: ‘polder’), created between 1959 and 1968 in the context of the Dutch Zuiderzee Works. The polder became part of the Flevoland province in 1986. A few years earlier, in 1981, the area was divided into plots that determined the contours of the present-day golf course.

The club was founded in 1986 and the current course was constructed in 1991, under the supervision of…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Markermeer (9 holes, 3216 metres, year opened 1986)
IJmeer (9 holes, 3114 metres, year opened 1986)
Gooimeer (9 holes, 3113 metres, year opened 1986)
Par 3 (9 holes, 2108 metres, year opened 1986)
1 Clubhouse(s)
1 Practice Facility/Facilities
1 Other
1 Other
1 Other
1 Other

Nature

Flevoland ligt als provincie in het midden van Nederland. Het is de jongste van de twaalf provincies en bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland, alle ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee, met daarbinnen de voormalige eilanden Urk en Schokland.
Van oorsprong waren de IJsselmeerpolders vooral, of zelfs uitsluitend, bedoeld als landbouwgrond. Zo ontwierp men twee steden in de polders Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De stad in zuidelijk Flevoland werd op de eerste schetsen nog Zuidweststad genoemd, maar kreeg in de jaren zeventig de naam Almere, naar de vroegmiddeleeuwse naam van de Zuiderzee. Droogmaking Zuidelijk Flevoland (gereed in 1968).
De eerste aanzet voor de bouw van Almere werd gegeven op 30 september 1975 en de eerste woningen in Almere werden opgeleverd in november 1976. De gemeente Almere heeft 198.823 inwoners (1 april 2016, bron: CBS) en grenst aan zijn landzijde aan de gemeenten Lelystad en Zeewolde. Aan zijn waterkant ligt Almere aan het Gooimeer, IJmeer en Markermeer. De stad ligt geheel onder zeeniveau (2 tot 5 meter). Almere behoort tot de 10 grootste gemeenten van Nederland.

Flevoland is the youngest of twelve provinces in the Netherlands. It consists of reclaimed land from the former IJssel lake and lies completely below sea level.
It is therefore a flat polder landscape, mainly intended for agricultural purposes.
The golf club Almeerderhout is situated in de last reclaimed part of the polder, finished in 1968, within the boundaries of the city of Almere. The city of Almere is a fast growing city, preliminary developed to take care of housing for the fast growing population from Amsterdam . It now has close to 200.000 inhabitants.
Apart from agricultural land and building development the polder has various parts of young woodland. The golf club Almeerderhout has been developed on former agricultural land and is therefore relatively flat with a number of large ponds and waterways and various pieces of young woods.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Golfclub Almeerderhout GEO-certificering Buiting Adviesbureau 2015/09/17

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Buiting advies
  • Vogel- en natuurwacht zuid-flevoland

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Inventarisatie Ff- & werkprotocol Almeerderhout Eric Verkaik Elmar Prins 2016/06/01
Quickscan flora en fauna Buiting Adviesbureau 2012/04/19
Golfclub Almeerderhout GEO-certificering Buiting Advies

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Brede wespen orchis. Boerenzwaluw. Huismus.

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Broedgevallen van vogels

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 15 N/A
Native Woodland 26,5 N/A
Open Water Features 2,9 N/A

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.0 Hectares Festuca rubra 15%
Agrostis stolonifera / palustris 50%
Tees 0.7 Hectares Lolium perenne 40%
Festuca trachyphylla 20%
Fairways 18.0 Hectares Lolium perenne 35%
Festuca trachyphylla 25%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Juiste keuze gezien groeiplaatsomstandigheden.Polder.

This golf facility assesses mowing patterns every: 3 months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Veenstra advies
  • Mastergolf

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Vastgelegd in beheerplannen opgesteld door Veenstra Advies.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Het promoten van natuurlijk gras op de fairways wordt voornamelijk gedaan door kwaliteitsverbetering van de bodem d.m.v. bezanden en beluchten.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Communicatie via website en nieuwsbrieven en jaarvergadering.
Improving customer understanding around greens maintenance Via de media (website en nieuwsbrief) wordt de klant (lid van de golfclub) geïnformeerd over onderhoudswerkzaamheden en de reden waarom.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces De kwaliteit van de huidige spelonderdelen zijn goed. Met duurzaam beheer gaan wij deze standaard verder uitbouwen.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Op dit moment alleen op kleur d.m.v. soorten bomen, wilde bloemen en bolgewassen.
Appropriately matching mowing lines to contours Dit gebeurd in samenspraak met de baanarchitect.
Protection and restoration of historic features Niet van toepassing.
Discreet on-course signage and furniture In de baan worden alleen noodzakelijke borden geplaatst.
Conservation of specimen trees Jaarlijkse controle en noodzakelijke maatregelen
Screening and softening unsightly man-made features Gebeurd door toepasselijke beplanting.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Intensief gemaaide oppervlakten zijn de fairways, tee's en greens. De totale oppervlakte is 21 ha.
Increasing the size of habitat patches Ontwikkelen van oevervegetatie.
Ontwikkelen van struweel in de jonge bossen.
Opbouw van dood hout voorraad.
Keuze voor inheemse boomsoorten.
Connection of internal habitat patches Zijn bij ontwerp en aanleg aan elkaarverbonden.
Bijvoorbeeld door waterpartijen en bossysteem.
Connection of patches with external habitats Is gebeurd. Grenst aan natuur- en bosgebieden van Staatsbosbeheer.
Creation of habitat corridors Zie opmerking verbinden.
Avoidance of habitat fragmentation Zie opmerking leefgebieden.
Improving and diversifying habitat edges Onderdeel van natuurbeheer op de baan.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Gezien leeftijd van de baan en groeiplaats niet mogelijk.
Ecologically informed management of scrub vegetation vast onderdeel van baan-en bosbeheer.
Doel is aandeel struweel uit te breiden gericht op habitat voor vogels.
Promoting species and structurally diverse woodlands Door gericht beheer van jong bos.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Niet van toepassing.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Structureel onderdeel van baanbeheer.
Naturalization of linear habitats .

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators De golfclub maakt gebruik van bijenkasten en nestkasten.
Installation of nest boxes Door de hele baan worden nestkasjes opgehangen. Daarnaast ook een ooievaarsnest.
Provision of feeding tables Geen onderwerp van beheer.
Control / management of alien species Invasieve soorten niet aanwezig.
Provision of hibernation areas In de bossen liggen oude bomen, stammen en takkenrillen die beschutting bieden voor de winterperiode.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) In de bossen liggen oude bomen, stammen en takkenrillen.

Water

Het waterverbruik bij Golfclub Almeerderhout beperkt zich alleen tot het clubhuis/restaurant met sanitaire faciliteiten, en de greenkeeperloods met eveneens sanitaire faciliteiten.
Golfclub Almeerderhout beregent met bronwater alleen de greens, tees, en foregreens. Op deze manier onze fairways gezond, en het gras kan dan ook tegen een stootje.
De beregening is af te stellen op tijd, m3, en percentages.
Leidingwater verbruik: 2013 2.977 m3, 2014 2.068 m3, 2015 1.751 m3. Er is 1 meterstand gesitueerd bij locatie greenkeeping. Beregeningssysteem: 2013 15.130 m3, 2014 9.741 m3 en 2015 10.384 m3. Wasplaats: 2013 512 m3, 2014 680 m3 en 2015 500m3. De wasplaats zit al in het totaal van de beregening.

The use of municipal water ( drinking water) at Almeerderhout is for clubhouse/restaurant and greenkeeper housing only.
Course irrigation is by an automated irrigation system from a on-site well for Tee’s fore greens and greens only. The system can be set for time, cubic meters and percentages.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,909,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 11,737,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 478,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,751,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 10,384,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 500,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,068,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 9,741,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 680,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees Weekly
Fairways Never
Other Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 5 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 2 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Nee.
Soil decompaction and thatch management Ja d.m.v. mechanische behandeling.
Timing and dose of water application Ja d.m.v. beregeningsprogramma.
Analysis of soil moisture Ja d.m.v. bodemvochtmeter.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Ja d.m.v. weerstation en gegevens internet.
Use of wetting agents Ja voor water regulering.
Overall reduction in irrigated area Ja door sectie sproeiers.
Targeting of sprinkler heads Ja.
Optimizing system pressure Nee.
Adoption of cutting edge nozzle technology Ja.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Op alle toiletten zijn deze besparende knoppen aanwezig.
Use of water efficient appliances Op de toiletten wordt hiervan gebruik gemaakt.
Use of efficient shower technology Bij de heren douches wordt gebruik gemaakt van stortdouches. Dames douches hebben dit niet.
Repairing leaks Daar waar sprake is van lekkage wordt dit zo snel mogelijk gerepareerd.
Water awareness signage Niet van toepassing.

Energy

Energiegebruik staat bij Golfclub Almeerderhout hoog op de ‘duurzaamheidsagenda’. De energie voorziening van de golfclub wordt opgewekt via 100% groene stroom. De golfclub hiervoor zelfs een verklaring van afname duurzaam opgewekte elektriciteit. De afgelopen jaren zijn veel conventionele verlichting vervangen door LED verlichting.
Met de aanschaf van specifieke thermostaat regeling kan de temperatuur in elke aparte ruimte geregeld worden.
De handicarts worden allen elektrisch, en worden via zonnepanelen opgeladen.

Energieverbruik: 2016 217.532, 2015 219.535 kWh, 2014 226.902 kWk, 2013 227.480kWh. Gas: 2015 34.127 m3, 2014 26.435 m3, 2013 36.679 m3. Helaas wordt het verbruik niet per meetpunt gemeten (driving range verlichtng, terrasverwarming, etc.).

Sustainable energy is an important issue for Almeerderhout.
At this moment all electricity is certified from green sources like windmills and the like. All lighting is in the process of replacement by LED. Heating is regulated on an individual basis for each separate room or space.
Buggies receive their power from sun collectors.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Energie besparingsonderzoek Roland de Wit 2016/10/03

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Biogas (Litres) 0 0 0
Biomass 0 0 0
First Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Hydrogen (Litres) 0 0 0
On-site Hydro (kWh) 0 0 0
On-site Solar (kWh) 4.500 4.500 1.000
On-site Wind (kWh) 0 0 0
Renewable Grid Electricity (kWh) 217.523 219.535 226.902
Second Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Wood from sustainable sources 0 0 0

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Coal 0 0 0
Diesel (Litres) 24000 24000 24000
Heating Oil (Litres) 0 0 0
Hydraulic Oil (Litres) 300 300 300
LPG (Litres) 0 0 0
Natural Gas (Litres) 0 0 0
Non-renewable Grid (kWh) 0 0 0
Petrol (Litres) 2500 2500 2500
Propane / Butane (Litres) 0 0 0
Wood from unsustainable sources 0 0 0

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply De energie voorziening van de golfclub wordt opgewekt via 100% groene stroom. De golfclub heeft hiervoor een verklaring van afname duurzaam opgewekte elektriciteit.
Installation of small scale wind turbine Niet van toepassing.
Installation of photovoltaic and / or solar panels Zonnepanelen op dak (10 stuks) en maken gebruik van de smartflower.
Use of geothermal and / or ground sources Niet van toepassing.
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) Niet van toepassing.
Use of biodiesel and /or ethanol Niet van toepassing.
Use of electric hybrid vehicles Niet van toepassing.
Use of recycled oils Niet van toepassing.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems In 2015 geïnvesteerd in een nieuw thermostaat systeem van Honeywell.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Met behulp van het nieuwe systeem kunnen ruimtes in het gebouw afzonderlijk verwarmt worden.
Enhancement of natural ventilation opportunities Niet van toepassing.
Upgrading of building insulation Modern gebouw 2006. isolatie optimaall
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Door architectuur veel daglicht
Installation of low-energy lighting In 2016 begonnen met vervanging door LED. In het verleden gebruik gemaakt van spaarlampen.
Use of motion sensor lighting Ja in de kleedruimtes en toiletten
Transition to energy efficient appliances Niet van toepassing.
Use of timers with appliances, heating and lighting Via het nieuwe Honeywell systeem wordt de tempratuur per onderdeel beter gereguleerd.
Educating staff and customers De medewerkers zijn bewust bezig met energie.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 0% 100% 0%
Diesel 100% 0% 100%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 0% 0% 0%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 0% 0% 0%
Diesel 0% 100% 0%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 100% 0% 0%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Afdeling greenkeeping zijn collega's die carpoolen.
Group transportation (e.g. buses) Niet van toepassing.
Secure cycle parking Aanwezig.
Promoting public transport routes and timetables Niet van toepassing i.v.m. moeilijke bereikbaarheid met openbaar vervoer.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Aanwezig.
Staff showers Aanwezig.
Tax breaking incentives for cycling Niet van toepassing.
Promotion of walk to work campaigns Niet van toepassing wegens te grote loopafstand

Supply Chain

Golfclub Almeerderhout streeft naar een duurzame bedrijfsvoering wat zich onder andere uit in het streven zo weinig mogelijk gebruik te maken van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en beregening, naast het scheiden van zoveel mogelijk recyclebare materialen.
Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk producten lokaal te kopen, niet alleen vanuit oogpunt van het milieu, maar ook voor het maken en onderhouden van een stabiele relatie met de gemeenschap. De golfclub hanteert geen lijst met richtlijnen voor inkoopvoorwaarde die worden gesteld betreft mensenrechten, dierenwelzijn, natuur, milieu, eerlijke handel, etc.

Bij greenkeeping worden producten gebruikt met keurmerken voor duurzame productie. Alleen houtproducten met FSC-keurmerk worden gebruikt. Producten als graszaden en meststoffen komen van fabrieken uit Nederland.

Golfclub Amleederhout strives to conduct its business in an environmentally sustainable way which manifests itself by using as little fertilizers and crop protection products as possible. Besides waste is being separated in as many renewable and recyclable products.
GC Almeerderhout obtains most of its products from local suppliers, not only because of environmental benefits but also to create a stable relationship with the community.
In case of renewal of contracts with contractors or suppliers GC Almeerderhout aims to work only with those contractors / suppliers who adhere to new social and environmental conditions to be adopted later.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Zorgvuldige inkoop.
Use of local suppliers Is in onderzoek.
Use of local products Is in onderzoek.
Selection of certified products Bij greenkeeping worden producten gebruikt met keurmerken voor duurzame productie. Alleen houtproducten met FSC-keurmerk worden gebruikt. Producten als graszaden en meststoffen komen van fabrieken uit Nederland.
Use of recycled and recyclable products Papier.
Selection of products that feature minimal packaging Greenkeeping aankoop in bulk.
Onderdeel bedrijfsfilosofie cateraar.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Alleen met gecertificeerde leveranciers.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 5 5
Catering Supplies
Retail
Trade & Contractors
Maintenance Equipment
Course Supplies 12 2 10

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Gras keuzes via grasgids en STRI gids.
Managing stress and wear Door de juiste en minimale dosering toe te passen.
Enhancement of soil structure D.m.v. mechanische bewerkingen.
Optimization of the growing environment Door te zorgen voor genoeg licht en lucht.
Managing thatch levels D.m.v. mechanische behandelingen, bezanden en niet te veel mest en water.
Managing surface moisture D.m.v. mechanische behandelingen en wettingagents.
Establishing thresholds for pests and disease D.m.v. preventief en duurzaam onderhoud.
Scouting for pests and diseases Dagelijkse controle door de werknemers tijdens hun werkzaamheden.
Monitoring / improvement of plant health Door dagelijkse controle.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - K - Inorganic 0 0 0
Fairways - K - Organic 0 0 0
Fairways - N - Inorganic 0 0 0
Fairways - N - Organic 0 0 0
Fairways - P - Inorganic 0 0 0
Fairways - P - Organic 0 0 0
Greens - K - Inorganic 235 231 265
Greens - K - Organic 0 0 0
Greens - N - Inorganic 102 110 95
Greens - N - Organic 0 0 0
Greens - P - Inorganic 7 22 18
Greens - P - Organic 0 0 0
Rough - K - Inorganic 0 0 0
Rough - K - Organic 0 0 0
Rough - N - Inorganic 0 0 0
Rough - N - Organic 0 0 0
Rough - P - Inorganic 0 0 0
Rough - P - Organic 0 0 0
Semi-Rough - K - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - K - Organic 0 0 0
Semi-Rough - N - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - N - Organic 0 0 0
Semi-Rough - P - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - P - Organic 0 0 0
Tees - K - Inorganic 112 214 200
Tees - K - Organic 0 0 0
Tees - N - Inorganic 143 165 151
Tees - N - Organic 0 0 0
Tees - P - Inorganic 41 33 28
Tees - P - Organic 0 0 0

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Herbicide - Total Weight 5.634 1.75 2.87
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 2 2 2
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Fungicide - Total Weight 1.5 7.68 5.56
Greens - Fungicide - Number of applications per year 2 4 4
Greens - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Greens - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Herbicide - Total Weight 1.9 1.64 6
Rough - Herbicide - Number of applications per year 1 2 1
Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Herbicide - Total Weight 1.9 2 0
Tees - Herbicide - Number of applications per year 1 1 0
Tees - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Tees - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Selectie is wettelijk bepaald.
Zo veel mogelijk vervangen door niet giftige stoffen.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Wettelijk bepaald.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Zijn aanwezig.
Calibration and testing of sprayers 1 maal per jaar.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Niet van toepassing.
Non-chemical weed control Op verharding rond de gebouwen wordt er gebrand.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. In onderzoek.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false true false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false true
Cores & Turf false false true false
Sand true false true false
Wood / Timber false false true true

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Het afval wordt op 3 manieren gescheiden namelijk glas, papier en algemeen vuil. Daarnaast wordt bij greenkeeping maaisel apart opgeslagen en door een afvalverwerker afgevoerd.
We onderscheiden hout en maaisel. Stamhout wordt verkocht en gebruikt voor diverse doeleinden. Achter gebleven hout o.a. snoeihout wordt versnipperd en gebruikt voor de aanleg en onderhoud van paden. Maaisel van de tees en greens wordt opgevangen en opgeslagen in een container. Deze wordt eens in de 2 a 3 maanden geleegd door van Werven en gebruikt voor compostering en biomassa. Op onze locatie is geen mogelijkheid tot
Establishment of recycling centers Niet van toepassing.
Returning clipping to fairways and walkways Hout wordt verkocht en gebruikt voor diverse doeleinden. Achter gebleven hout o.a. snoeihout wordt versnipperd en gebruikt voor de aanleg en onderhoud van paden of gebruikt voor takkenrillen. Een klein deel van de stammen wordt gebruikt voor stapels in de plantvakken voor stimuleren van flora en fauna. Maaisel van de tees en greens wordt opgevangen en opgeslagen in een container. Deze wordt eens in de 2 a 3 maanden geleegd door van Werven en gebruikt voor compostering en biomassa. Graszoden worden hergebruikt. Op onze locatie is geen mogelijkheid tot compostering.
Education of staff and customer education De medewerkers zijn bewust afval aan het scheiden.
Waste awareness campaigns Besluit tot volledige scheiding genomen.
Campagne start in 2017.

Pollution Control

Bij het beheer en onderhoud wordt alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelengebruik, watergebruik, mestverbruik, afval, brandstoffen etc. zorgvuldig in acht genomen. Doelstelling is de baan zo ecologisch mogelijk te beheren. Het past hierbij om zo weinig mogelijk gebruik te maken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

All relevant laws and regulations regarding to the use of fertilizers, water consumption, crop protection products, waste management and fuels are complied with. The aim is to manage the course in the most environmentally friendly way. Consequently we aim to use fertilizers and crop protection products as little as possible.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never Never Never
On-Site Never Never Never
Outflow Never Never Never

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course N/A N/A
Clubhouse Mains Sewer N/A
Maintenance Facility Mains Sewer N/A
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils false false
Lubricants true true
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Is een wettelijke verplichting.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Dat is correct.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Op de afspuitplaats met een vloeistof dichte vloer.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Correct.
Installation of above-ground fuel tanks De brandstof tanks zijn bovengronds.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Kast voor opslag benzine.
Provision of containment booms and absorbent materials Niet van toepassing.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Bij gebruik van chemicaliën worden deze alleen ingezet op de daarvoor omschreven omstandigheden.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Niet van toepassing.
Establishment of emergency spillage response plan Is aanwezig.
Controlling erosion and sediment discharge Niet van toepassing.
Establishment of pesticide-free zones Aanwezig rond open water.
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Niet van toepassing.

Community

Golfclub Almeerderhout is op dit moment een golfvereniging met een sterke
verenigingsstructuur, een eigen baan en een gezonde financiële basis. De afgelopen
periode heeft geleerd dat het lid zijn van een vereniging niet meer vanzelfsprekend
is, wachtlijsten zijn er niet meer, er zijn steeds meer vrije golfers en meer golfbanen
en de maatschappelijke – en economische omstandigheden zijn in de afgelopen
periode sterk veranderd. Een en ander heeft er toe geleid dat het klassieke
verdienmodel van een golfclub niet meer voldoet. Daarom heeft GC Almeerderhout
in de afgelopen periode een forse herstructurering van haar financiële structuur en
grondige wijzigingen in haar toetredingsvoorwaarden doorgevoerd. Gelijktijdig is er
een fors aantal kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd die aansluiten bij de
doelstellingen uit het beleidsplan.
De personeelsbezetting van Golfclub Almeerderhout ligt rond de 15 FTE (management, secretariaat, receptie, greenkeeping en technische dienst). De overige werkzaamheden zijn uitbesteed (horeca, golfprofessionals en golfshop). Onderaannemers dienen zich te houden aan wet- en regelgeving die betrekking hebben op het uitvoeren van hun taken of diensten en worden geacht zich te houden aan de milieuregels van de club.

Golfclub Almeerderhout with its 27 holes, 9 holes par 3 course and practice facilities offers ample golfing opportunities to golfers of all ages from the city of Almere with some 200.000 inhabitants as well as to some 250.00 inhabitants in the region ‘t Gooi on the old land.
The 30 years old course is maintained with the accent on sustainability and ecology in direct contact with surrounding woodlands and nature preserves contributing to nature conservation and offering quit and an abundance of wildlife and birds to the golfers.
The club is a modern open club with easy access to all golfers that offers not only golf but also a very active social community with a lot of various activities.
The club participates in NGF programmes Committed to Youth and Committed to Family.
Regular contact is maintained with the City on various issues and particularly on youth activities.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 2 6 4
Food & Beverage 3 5 3
Golf Coaching 2 2
Retail & Leisure 1 1
Other 6 3

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Owner
  • General Manager
  • Course Manager
  • Committee Members
  • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Zit in basis opleiding.
Bijscholing via NGA en cursussen.
Efficient water management Zie hiervoor.
Management of accidents and emergencies BHV/noodtelefoon.
Management of habitats and vegetation NGA en cursussen.
Waste minimization, separation and recycling idem.
Health & Safety Jaarlijks gaan medewerkers naar een opfriscursus BHV.
Energy Saving Geen.
Understanding of landscape and cultural heritage NGA.
Environmental management planning Basisopleiding greenkeeping.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Overleg met omwonenden en Staatsbosbeheer.
Local Government Overleg met gemeente over bv jeugd en regelgeving.
Local Environmental Groups Stichting vogel- en natuurwacht Zuid-Flevoland.
Flevolandschap.
Local Community Groups Niet.
Media Incidenteel.
Local Businesses Sommige bedrijven zijn lid bij de golfclub.
Schools & Colleges Incidenteel mbt jeugd.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Recent is de aanrijroute opnieuw van asfalt voorzien.
Creation of new paths and nature trails Niet van toepassing.
Installation of effective and welcoming signage Bij de ingang worden bezoekers welkom geheten.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Niet mogelijk.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Niet van toepassing.
Continuation of traditional agricultural activities Niet van toepassing.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Niet van toepassing.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Niet van toepassing.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Niet van toepassing.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Via de website en nieuwsbrief.
Members evenings and course walks In voorbereiding.
Course guides / brochures Caddy boekje.
Interpretation panels & course signage Borden met namen van bomen.
Establishment of a nature trail Niet van toepassing.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Via website en nieuwsbrief het informeren van de leden.
Supporting campaigns Niet van toepassing.
Course walks / open days Er worden wel open dagen georganiseerd maar die zijn gericht op het werven van leden.
Attending community meetings Niet van toepassing.
Joint practical projects with community Niet van toepassing.