Landgoed Tespelduyn

GEO Certified® 01/2019
Noordwijkerhout,
Netherlands
Telephone: +31252241333
Course_gebruiken_club_image

Right in the heart of the Flower Bulb Region in the western Netherlands, between the villages of Noordwijkerhout, De Zilk and Lisse, lies the Tespelduyn country estate and golf course (“Landgoed & Golfbaan Tespelduyn” – LGT), locally known as the flower bulb course. In 2011 20 hectares of private land have been turned into a 9-hole golf course with practice facilities and driving range, stretching out over a chain of five different landscape units such as oak forest, a former farmhouse and yard, former bulb fields, and a landfill. With this…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Bloembollenbaan (9 holes, 1705 metres, year opened 2011)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities
1 Other
1 Other

Nature

Landgoed & golfbaan Tespelduyn is gesitueerd aan de Tespellaan, op en rond de voormalige vuilstortplaats van de gemeente Noordwijkerhout in de provincie Zuid-Holland. Het circa 20 hectare grote terrein bestaat uit de volgende zes delen:

1. De oude vuilstort van Noordwijkerhout;
2. Voormalig bollenland tussen de vuilstort en de trekvaart;
3. De oude eikenbosjes langs de Tespellaan (houtwal);
4. Voormalig bollenland tussen de eikenbosjes en de N206;
5. Brede stroken met jonge aanplant die bedoeld zijn als onderdeel van de ecologische verbindingszone Keukenhof - Duinen;
6. Het gedeelte rond het clubhuis en de andere gebouwen.

De stortplaats is circa 3 kilometer ten noordoosten van de kern van Noordwijkerhout gelegen in de Hoogeveense Polder. De dorpskernen Ruigenhoek in het noorden en Halfweg in het oosten vormen de meest nabije woonbebouwing op circa 500 tot 1.000 meter van de locatie. De voormalige stortplaats heeft een oppervlakte van circa 5,9 hectare. Aan de zuidwestkant van de stortplaats bevindt zich het Steengrachtkanaal dat de verbinding vormt tussen het Oosterduinse meer en de Haarlemmer Trekvaart.

Meer macro hebben wij te maken met de Duinpolderweg, waarmee de overheid de infrastructuur wil verbeteren o.a. door een nieuwe verbinding N205-N206 tussen Bennebroek/Hillegom en een nieuwe verbinding N205-N206 via doortrekken van N207.

The Tespelduyn Country Estate and Golf Course is located on the Tespellaan, on a disused landfill within the municicpality of Noordwijkerhoutof in the province of South Holland. The estate is approximately 20 acres including both the 9-hole golf course and the 3 par 3 “Park holes”. It consists of the following six areas:

1. The old landfill of the municipality of Noordwijkerhout;
2. Former bulb growing land between the landfill and the “Trekvaart” canal;
3. Old oak tree forests along the “Tespellaan” (woodland banks);
4. Former bulb growing land between the oak tree forests and the county bypass N206;
5. Wide lanes of young vegetation that are intended as part of the ecological area linking with the “Keukenhof” dunes;
6. The areas around the clubhouse and other building infrastructure;

The disused landfill is approximately 3 kilometres north east of the centre of Noordwijkerhout situated in the reclaimed land the “Hoogeveense”. The villages of “Ruigenhoek” in the north and “Halfweg” in the east form the most nearby habitats both at approximately 500 to 1000 metres from the estate. The landfill covers an area of approximately 5,9 acres. On the southwest side is the “Steengracht” canal which links the “Oostduinse” lake and the “Harlemmer Trekvaart” canal.

More detailed projects are under investigation where the government is planning to improve the highways infrastructure with expanding existing bypasses and creating new ones to connect the surrounding towns of Bennebroek and Hillegom.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Nazorgplan voormalige stortplaats Tespellaan Tauw BV 2010/02/25 Download
Verkennend bodemonderzoek IDDS 2008/08/25 Download
Onderzoek luchtkwaliteit IDDS 2008/07/31 Download
Flora en fauna onderzoek IDDS 2008/07/23 Download
Verslag Natuurinventarisatie Tespelduyn KNNV 2018/02/13 Download

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • MODB Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek
  • KNNV Vereniging voor Veldbiologie
  • Firma Mense (Boomverzorging) uit Heemstede (Hr. Jurrensen)
  • Firma ProGrass (Grasspecialist) (Wout Meulwijk)
  • Van Gent, Nuiens van de Meer (Bestrijding- en Beschermingsmiddelen) uit Voorhout

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Inventarisatie Flora & Fauna juli 2016 Jelle van Dijk 2016/07/16 Download
Flora en fauna onderzoek Peter Dijkhuizen (IDDS) 2008/07/23 Download
Verslag Natuurinventarisatie Tespelduyn KNNV 2018/01/01 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Blauwborst Luscinia Svecica
Kneu Carduelis Cannabina
Slobeend Anas Clypeata
Gele Kwikstaat Motacilla Flava
Graspieper Anthus Pratensis
Boomkruiper Certhia Brachydactyla
Kramsvogel Turdus Pilaris
Huis Zwaluw Delichon Urbica
Spreeuw Sturnus Vulgaris
Boerenzwaluw Hirundo Rustica
Spechtinktzwam Coprinopsis Picacea
Waterdrieblad Menyanthes Trifoliata
Wilde Kievitsbloem Fritillaria Meleagris
Patrijs Perdix Perdix
Poelkikker Pelophylax Lessonae
Kleine watersalamander Lisotriton vulgaris

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Open Water Features 1,65 None
Native Woodland 2 None
Wetlands 0,25 None
Rough 'ecological' grassland 2,5 None

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.0 Hectares Festuca rubra 80%
Agrostis tenuis / capillaris 20%
Tees 1.0 Hectares Festuca rubra 50%
Lolium perenne 50%
Fairways 3.0 Hectares Lolium perenne 50%
Festuca trachyphylla 50%
Semi Rough 10.0 Hectares Lolium perenne 50%
Festuca trachyphylla 50%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
1. Met uitzondering van de afslagen en de greens zijn de aanwezige grassoorten aangepast aan de bestaande ondergrond en omgeving.
2. De grassoorten op de greens zijn geschikt om zeer kort gemaaid te worden, die op de afslagen kunnen zich snel herstellen.

Meerdere malen per jaar wordt, in samenwerking met een externe adviseur een inspectieronde uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende veranderingen op het bemesting- en/of bestrijdingsschema aangepast.

1. With the exception of the tees and the greens the specific types of grass have been chosen that best suit the existing sub-soil and environment.
2. The type of grass on the greens is suitable to be mown very short, while the type of grass on the tees has been chosen to provide quick and optimum damage recovery.

Inspections with the cooperation of external advisers and consultants is made several times per year, and based upon these results changes in the fertilising and weeding schemes are implemented.

This golf facility assesses mowing patterns every: twee months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Firma Prograss (nu: Vos Capelle)

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Er is een baanbeheerplan waarin alle werkzaamheden voor onderhoud zijn vastgelegd. Het doel is de golfbaan in een goede cultuur technische conditie te houden, de natuurwaarden te handhaven en de uitstraling te geven van een kwalitatief hoogstaande golfbaan.
Het beheerplan is gedateerd en behoeft vernieuwing.

There is a maintenance plan describing all maintenance activities. The aim is to keep the golf course in a good condition, to preserve nature and to provide the appeal of a high quality golf course.
The management plan is obsolete but does require updating.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Tespelduyn promoot de toename van de speelkwaliteit door steviger, natuurlijker gras, vooral voor fairways en semi-rough.

Tespelduyn promotes the development of the playing capability by using a stronger type of natural grass specifically on the fairways and semi-rough.
Improving customer understanding around greens maintenance Aankondiging van werkzaamheden geschiedt door tekst op de website
1. Op welke hole(s) de werkzaamheden betrekking hebben;
2. Wat deze werkzaamheden precies inhouden en waarvoor deze werkzaamheden noodzakelijk zijn;
3. Hoelang dit onderhoud zal duren.
Announcement of course works is made on the web site, it can also be seen by a golfer logging on to the website to reserve a start time.
The following information is given:
1. On which holes work is being performed;
2. What the type of work is and the reason
3. The expected duration of the work

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Tijdens de aanleg van de golfbaan zijn ruim 1 miljoen narcissenbollen gepland die elk voorjaar zorgen voor prachtige kleuren op de baan in samenspel met de bollenvelden rondom Tespelduyn.
During the construction of the golf course approximately one million daffodil bulbs have been planted. Each spring these produce a sea of colour on the course which beautifully combines with the other bulb fields around the estate.
Appropriately matching mowing lines to contours De maailijnen zijn diagonaal, horizontaal en verticaal gemaaid altijd passend bij het karakter van de omgeving.
Mowing on the fairways is made in diagonal, horizontal and vertical lines such that they always fit with the character of the area.
Protection and restoration of historic features Onderhouden van de eiken houtwal vindt plaats in samenwerking met een boomspecialistenfirma. Een VTA (Virtual Tree Assessment) certificeringstraject is per november 2016 opgestart.
Maintenance of the oak woodland banks is made in cooperation with a company specialised in tree cutting and pruning. A VTA (Virtual Tree Assessment) certification has been initiated in November 2016.
Discreet on-course signage and furniture 1. Voor de route-aanduiding holes en de schuilhutten is hout gebruikt.
2. Het meubilair op de golfbaan is van steen.
3. Op de tee's is de informatie over de betreffende hole op grote stenen geplaatst.
1. Wood is used for the shelters and path indicators;
2. Stone type of furniture is used throughout the golf course;
3. Information of each hole is given on a board adhered to a large ornamental rock.
Conservation of specimen trees De bomenpartijen op het landgoed en de bomen op de houtwal worden met zorg onderhouden. Tespelduyn houdt zich aan de richtlijnen van een in bosbouw gespecialiseerde bureau.
Careful maintenance is given to all the trees and woodland banks and areas. The estate is conforming to the directives made by specialised forestry consultants;
Screening and softening unsightly man-made features 1. De bal opvangnetten aan het eind van de driving-range worden gecamoufleerd door een bomenpartij.
2. Het ecologisch gebied links van hole 7 zorgt ervoor, dat deze hole vanaf de Tespellaan niet zichtbaar is en het geluidniveau van het verkeer binnen de perken blijft.
1. Trees on the outside at the end of the driving range camouflage the net;
2. The ecological area on the left hand side of hole 7 ensures that the Tespellaan is not visible from the course and helps keep noise hindrance from traffic to a minimum;

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Increasing the size of habitat patches De oppervlaktematen van alle waterpartijen worden jaarlijks gecontroleerd en als zodanig in stand gehouden. Overmatige begroeiing waardoor de waterpartijen dreigen dicht te groeien, worden verwijderd.
Areas of all lakes, ponds and water features are checked annually and maintenance regularly performed to avoid that these become overgrown.
Connection of internal habitat patches De golfbaan van Tespelduyn bestaat uit 2 delen:
Holes 1 t/m 5.
Holes 6 t/m 9, parkholes, het Landhuys, drivingrange en de putt- en pitchgreens. Beide delen zijn, en kunnen niet met elkaar worden verbonden.
The golf course is in two distinct parts:
Holes 1 to 5
Hole 6 to 9, park holes, the country house, driving range and pitch and putt greens.
Both parts are separate and unable to be logically joined together.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Voor het aanbrengen van rijk ruig grasland is helaas geen ruimte beschikbaar.
Due to lack of space it is not possible to plant coarse grassland.
Ecologically informed management of scrub vegetation In de ecologische zones op de golfbaan vindt geen onderhoud plaats, hier laten we de natuur haar gang gaan.
Maintenance is not made to the ecological areas and it is left to mother nature to take its course.
Promoting species and structurally diverse woodlands Niet van toepassing
Not applicable
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Niet van toepassing
Not applicable
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Het merendeel van de waterpartijen op de golfbaan beschikt over natuuroevers. Deze vegetatie wordt frequent, maar zeker jaarlijks onderhouden.
Most of the water features have natural banks. The vegetation growing here is regularly maintained at least once a year.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Installation of nest boxes Er zijn nestkasten voor mezen geplaatst op hole 6 en rond alle Parkholes.
Nesting boxes for smaller varieties of birds are located around hole 6 and all Park holes.
Provision of hibernation areas Gevlochten snoeihout en gestapelde boomstammen in het bosgebied tussen hole 6, hole 7 en de Parkholes vormen een natuurlijke overwinteringsplaats voor diverse kleine dieren.
Woven wooden cuttings and stacked tree trunks in the woodland areas around holes 6, 7 and the Park holes provide a natural habitat for small animals during the winter period.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Gevlochten snoeihout en gestapelde boomstammen in het bosgebied tussen hole 6, hole 7 en de Parkholes vormen een natuurlijk leefgebied voor micro-organismen, vogels en kleine dieren.
Wooden cuttings and stacked tree trunks in the woodland areas around holes 6, 7 and the Park holes provide a natural habitat for birds, small animals and insects.

Water

De baan is voorzien van een vaste beregeningsinstallatie. Het oppervlaktewater wordt opgepomd door één elektropomp met een capaciteit van 27 m3/u. Het verbruik van de beregeningsinstallatie wordt tot nu toe niet gemeten, maar is voor het jaar 2017, geschat. De tees, greens en fairways worden beregend wanneer de grasmat daarom vraagt. De inwerkingstelling en duur van de beregening worden geprogrammeerd op basis van monitoren en de vochtbehoefte van de grasmat. Er wordt in principe alleen 's nachts beregend waardoor spelers geen hinder van de beregening ondervinden. Bovendien is de verdamping dan minimaal. Het minimaal beregenen is ook bedoeld om het percentage straatgras terug te dringen. Het toedienen van kunstmest of waterinfiltrant wordt altijd vóór een sproeibeurt gedaan. Het beregeningswater wordt ook gebruikt voor het schoonspuiten van de maaimachines.
Er wordt minimaal gebruik gemaakt van een water haspel voor beregening.

Er zijn gescheiden watermeters:
1. Voor de het restaurant (2x) inclusief de driving-range;
2. Voor de greenkeepersloods;
3. De stenen schuur

Het gebruikte water in het restaurant en de kleedruimten is leidingwater. Met boilers wordt het water verwarmd. De boilers zijn in 2011 geïnstalleerd.
The course has a permanent irrigation system. Water is pumped using an electric pump with a capacity of 27 m3/H. Up to now the actual consumption of the irrigation system has not be performed. An estimate has been made for 2017. Watering of the playing areas; tees, greens and fairways is made when the condition of these dictates. Activation of the irrigation system is programmed based upon the humidity of the grass and soil. In general, the watering of the course is made during the night. This avoids hindrance to players and minimal vaporisation. Limited watering also helps reduce the growth of annual meadow grass. Application of fertilizer is always made prior to a watering cycle.
Irrigation water is used for cleaning the mowing machines.
Minimal or no use of a hose pipe is made for irrigation.
There are separate water meters for:
1. Restaurant (2x) which includes the driving range;
2. Green keepers workshop;
3. Brick outbuildings;
There are separate water meters for:
1. Restaurant (2x) which includes the driving range;
2. Green keepers workshop;
3. Brick outbuildings;
Potable water is used in the restaurant and the changing rooms. The water is heated using boilers that have been installed in 2011.


Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Rapport verkennend bodemonderzoek Dhr. P. Dijkhuizen (IDDS) 2008/08/26 Download

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,350 Cubic Metres
Golf Course Surface 100% 3,500 Cubic Metres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 30 Cubic Metres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,400 Cubic Metres
Golf Course Surface 100% 4,000 Cubic Metres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 30 Cubic Metres
Other Public / Potable 0% 0 Cubic Metres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,350 Cubic Metres
Golf Course Surface 100% 5,000 Cubic Metres
Maintenance Facility/Facilities Surface 100% 30 Cubic Metres
Other Public / Potable 0% 0 Cubic Metres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 5 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Tespelduyn heeft gekozen voor grassoorten die bij het klimaat, het grondtype en de lokale omstandigheden passen.
The choice of grass types made by Tespelduyn has been based upon the climate, type of top soil and local conditions.
Soil decompaction and thatch management Meerdere malen per jaar worden werkzaamheden uitgevoerd om het gazonviltniveau op peil te houden en/om de lucht- en waterbeweging te verbeteren.
Maintenance is performed several times per year to maintain the grass mat level (against moss and thatch). This is done be aerating and improving hydrology/water resource management.
Timing and dose of water application Er wordt alleen water gegeven als dit nodig is en wordt zoveel als mogelijk gedaan op een tijdstip dat verlies door verdamping wordt vermeden. Dosering, tijdstip en tijdsduur van de beregening worden bepaald aan de hand van vochtgehaltes in de bodem en de te verwachten weersomstandigheden.
Irrigation of the golf course and other grass and plant areas is only made if this is necessary. It is performed at a time when loss of water through evaporation and the run off of surface water can be avoided. The amount of irrigation, quantity of water, timing and length of spraying, is made based upon hu
Analysis of soil moisture NVT
Not Applicable
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Tespelduyn houdt rekening met de weervoorspellingen zodat er zo min mogelijk water wordt verspild.
Efficient usage of water is made by monitoring the weather conditions.
Use of wetting agents Tespelduyn maakt gebruik van wetting agents.
Use of soil wetting agents is made.
Overall reduction in irrigated area In principe worden indien nodig alleen de greens, foregreens en tees beregend. Slechts bij extreme droogte worden ook de fairways beregend.
Only the greens, aprons and tees are watered. The fairways are only watered in the case of prolonged dry weather.
Targeting of sprinkler heads 2 X per jaar wordt gecontroleerd of de sprinklerkoppen juist zijn afgesteld. Een sproeier op de green geeft 6,5 kubieke meter water per uur en op de fairway 10,2 kubieke meter water per uur.
Sprinkler heads are checked biannually and adjusted as necessary. With the correct settings a sprinkler gives 6.5 cubic metres of water per hour on the greens and 10.2 cubic metres of water per hour on the fairways.
Optimizing system pressure De leidingen staan onder een constante druk van 7 bar.
Irrigation pipelines are maintained at a constant pressure of 7 bar.
Adoption of cutting edge nozzle technology Op alle sprinklers zijn de meest moderne spuitmonden gemonteerd.
The most modern nozzles are fitted to the sprinkler heads.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Restaurant:
De water doorstroom van de kranen: max. 4 liter per minuut.
De toiletten hebben een lage doorstroomsnelheid.
De urinoirs zijn voorzien van sensoren.
De toiletten zijn voorzien van knoppen voor een laag volume en voor een hoger volume.
Restaurant:
Taps are limited to a maximum flow of 4 litres per minute.
Toilets have a low flow.
Urinals have sensors.
Toilets have two knobs for low and high volume flushing.
Use of water efficient appliances De handwas voorzieningen in de toiletten en kleedruimten zijn voorzien van een tijdsensor.
In the changing rooms the washbasins and toilets are fitted with a time sensor.
Repairing leaks Mochten lekken van water voorkomen, dan wordt dit terstond gerepareerd.
Any water leaks are immediately repaired.
Water awareness signage In het restaurant zijn werkinstructies voor personeel opgehangen bij de vaatwasser. Working instructions for the staff are located by the dish washer.

Energy

Tespelduyn heeft reeds bij de verbouwing van Het Landhuys diverse maatregelen genomen om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Bij deze grootschalige verbouwing in 2010 en 2011 is alles gedaan om energiezuinig te kunnen opereren.
De VRF installatie werkt als warmtepomp voor verwarmen en koelen, evenals kruisstroom op de luchtbehandeling.
De ventilatie is voorzien van een warmteterugwinning door het gehele gebouw en ventilatie wordt geregeld middels CO2 regelaars, hierdoor is er alleen ventilatie tijdens aanwezigheid.
Er zijn bewegingsmelders en energiezuinige lampen gemonteerd op de buiten- en de parkeerverlichting en er is op een doeltreffende wijze isolatie aangebracht.
De conventionele TL buizen zijn vervangen door HF lichtbronnen.
Er zijn tijdschakelklokken i.c.m. schemerschakelaars toegepast.
Alle verlichtingsarmaturen in Het Landhuys zijn uitgevoerd in LED, inclusief de noodverlichting.
De verlichting wordt in stappen ingeschakeld, omdat er voldoende daglicht binnenkomt.
Er zijn aanwezigheidsschakelaars toegepast in ruimtes waarvan de verlichting ongemerkt blijft branden.
During a major renovation of the clubhouse in 2010 and 2011 measures have been taken to reduce power consumption to a minimum and be able to operate in an energy efficient way.
The VRF installation works like a heat pump, also a cross flow heat exchanger for the airconditioning.
Throughout the club house the air ventilation passes through a cross flow heat exchanger and the ventilation is maintained by CO2 controllers which ensures that the system only operates when persons are present.
Motion sensors and energy efficient lamps are installed on all outside lighting including the parking lot. The lighting armatures have proper insulation.
Conventional fluorescent lighting has been replaced by HF lamps.
Timers and twilight switches are installed.
All internal lighting fixtures are compatible for LED lighting which is used throughout. This includes all emergency lighting in the buildings.
Due to sufficient daylight entering the building, phased on/off lighting is implemented.
Motion sensors are installed in the common areas where the lighting could go unnoticed.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Warmerdam Installatietechniek Richard van Kesteren 2016/10/10 Download
Energiebesparende maatregelen Janssen Elektrotechniek & Beveiliging 2016/10/10 Download

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Cubic Metres) 4 4 3
Natural Gas (Cubic Metres) 36380 35733 35.542
Non-renewable Grid (kWh) 184632 185950 182.838
Petrol (Cubic Metres) 1 1 1

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Per 1 oktober 2017 zijn wij om economische redenen overgestapt op energieleverancier Essent. Deze overstap levert jaarlijks een besparing op van € 6.000. 20% van het energieverbruik komt uit groene stroom (waterkracht).
For economical reasons a change of energy provider (Essent) has been made effective from 1 October 2017. This results in an annual saving of €6,000. 20% of the power consumption is now sustainable energy.
Installation of small scale wind turbine Nee, wordt niet overwogen.
No, not considered.
Installation of photovoltaic and / or solar panels Nee, wordt nog niet overwogen.
No, not considered.
Use of geothermal and / or ground sources Tijdens de verbouwing en uitbreiding van Het Landhuys in 2011 is een VRF installatie geïnstalleerd die werkt als een warmtepomp voor vloerverwarming en koeling.
In 2011 the clubhouse has been renovated and a VRF installation had been installed that works as a heat pump to provide for under floor heating and cooling.
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) Nee, wordt niet overwogen.
No, not considered.
Use of biodiesel and /or ethanol NVT
Not Applicable.
Use of electric hybrid vehicles 12 Buggy's rijden op accu's die via het elektriciteitsnet worden opgeladen.
There are 12 battery driven golf buggy’s which are charged via the power grid.
Use of recycled oils Nee, wordt niet overwogen.
No, not considered.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Tijdens de verbouwing van Het Landhuys in 2011 is een warmtepompinstallatie geïnstalleerd voor vloerverwarming en koeling. Deze wordt jaarlijks onderhouden.
In 2011 the clubhouse has been renovated and a heat pump installed to provide for under floor heating and cooling. Annual maintenance is performed on the installation.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration De aangeschafte koel- en vriessystemen in de keuken hebben een zuinig energielabel.
All cooling and freeze systems procured for use in the kitchen possess an efficient energy label.
Enhancement of natural ventilation opportunities 1. In Het Landhuys is de ventilatie voorzien van een warmteterugwinning door het gehele gebouw.
2. Ventilatie wordt geregeld middels CO2 regelaars, hierdoor is er alleen ventilatie tijdens aanwezigheid.
1. Throughout the club house the ventilation passes through a heat exchanger.
2. Ventilation in maintained by CO2 controllers which ensures that the system only operates when persons are present.
Upgrading of building insulation Voor Het Landhuys zijn vele noodzakelijke isolatie maatregelen getroffen om het energieverlies tot een minimum te beperken.
Insulation measures have been made in the club house to reduce energy loss to a minimum.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) De verlichting wordt in stappen ingeschakeld omdat er voldoende zonlicht binnenkomt.
Lighting is switched on in a phased approach as the daylight fades.
Installation of low-energy lighting 1. Alle verlichtingsarmaturen zijn uitgevoerd in LED, inclusief de noodverlichting.
2. De verlichting wordt in stappen geschakeld.
3.De handdrogers zijn uitgevoerd met timers.
4. Er is energiezuinige buiten- en parkeerverlichting toegepast.
5. De TL buizen zijn vervangen door HF lichtbronnen.
1. All internal lighting fixtures are compatible for LED lighting which is used throughout. This includes all emergency lighting in the buildings.
2. Phased on/off lighting is implemented.
3.Handryers in the toilets and changing rooms are fitted with timers.
4. Energy efficient outside lighting including
Use of motion sensor lighting Er zijn aanwezigheidsschakelaars in ruimtes waar de verlichting ongemerkt blijft branden, zoals in Toiletten; Douches; Kleedruimtes; Opslagruimtes
Er zijn tijdschakelklokken i.c.m. schemerschakelaars i.v.m. de tuinverlichting, buitenverlichting en parkeerverlichting.
Motion sensors are installed in the common areas where the lighting could go unnoticed such as, toilets, changing rooms, showers and storage cupboards.
Timers and twilight switches are installed for all outside lighting of areas; gardens, parking lot, footpaths and driveways.
Transition to energy efficient appliances In de keuken wordt gebruik gemaakt van:
Vraag gestuurde afzuiging;
Gasgestookte frituur
Meerdere lampen met automatische schakeling bij de inloopkast en de inloopvriezer.
In the kitchen areas usage is made of:
On demand air extraction;
Gas fired deep fryers;
Motion sensor lighting in storage cupboards and walk-in freezer;
Use of timers with appliances, heating and lighting Bewegingssensoren zijn in vele vertrekken toegepast, evenals timers voor buiten- en parkeerverlichting.
Motion sensors are installed in many common areas, also for all outside areas and the parking lot.
Educating staff and customers 1 x per jaar worden de medewerkers gewezen op de energiebesparende maatregelen en hun taak om het verbruik zo laag mogelijk te houden. Tespelduyn heeft in februari 2017 het duurzaamheidscertificaat Green Key Goud verkregen. Bij indiensttreding worden door alle personeelsleden een specifieke verklaring ondertekend.
Personnel receive annual training and instruction on the basics of energy saving measures and their responsibility to keep usage to a minimum. Newly recruited staff are asked to sign a specific declaration to this extent. In February 2017 Tespelduyn received the Green Key certificate

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 33%
Diesel 100% 33%
Hybrid 33%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives De ruime stallingsmogelijkheden in de lockerloods voor golftassen en trolleys maakt carpoolen eenvoudiger (123 lockers).
Sufficient storage and locker capacity for golf bags and trolley promotes the idea of carpooling for members. (123 lockers are available in a separate warehouse).
Group transportation (e.g. buses) Vanwege de ligging van de golfbaan en de zeer verspreide woonplaatsen van de leden is gereguleerd busvervoer geen optie.
The location of the golf course and the locality of villages and towns where member’s live means that public transport is not really an option.

Secure cycle parking Er is een ruime fietsenparkeerplaats aanwezig aan de terraszijde van Het Landhuys en een kleine parkeerplaats vóór de lockerloods, beiden zijn niet overdekt maar worden veelvuldig gebruikt.
Adequate bicycle parking areas are available by the warehouse where the lockers are located and the club house terrace. Neither are covered but none the less are extensively used.
Promoting public transport routes and timetables Wordt niet overwogen vanwege de ligging van de golfbaan en de zeer verspreide woonplaatsen van de leden.
Is not considered due to the location of the golf course and the dispersed villages and towns of the members.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Er zijn 123 lockers aanwezig in een aparte loods voor opslag golfmaterieel van golfers. A dedicated warehouse with 123 lockers is available for the storage of member’s golf bags and trolleys.
Staff showers Douches voor medewerkers en staf zijn aanwezig in Het Landhuys.
Showers for staff and personnel are available in the clubhouse.
Tax breaking incentives for cycling Niet van toepassing.
Not Applicable.
Promotion of walk to work campaigns Wordt niet overwogen.
Not considered.

Supply Chain

Tespelduyn streeft naar een duurzame bedrijfsvoering wat zich onder andere uit in het streven zo weinig mogelijk gebruik te maken van meststoffen, gewas beschermingsmiddelen en beregening, naast het scheiden van zoveel mogelijk recyclebare materialen.
Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk producten lokaal te kopen, niet alleen uit oogpunt van het milieu, maar ook voor het maken en onderhouden van een stabiele relatie met de gemeenschap.
Tespelduyn heeft het doel om bij contractvernieuwingen uitsluitend overeenkomsten aan te gaan met aannemers/leveranciers die voldoen aan de nieuw op te stellen sociale- en milieuvoorwaarden.
De duurzame bedrijfsvoering van Tespelduyn is gebleken uit het feit, dat in februari 2017 na bijzondere inspanning het duurzaamheidscertificaat Green Key Goud voor Het Landhuis is verkregen. Hiermede toont zij aan te voldoen aan:
* de wet- en regelgeving,
* goed te communiceren,
* maatschappelijk te zijn betrokken,
* duurzaam om te gaan met water,
* reinigingsmiddelen tot een minimum te beperken,
* afval voldoende te scheiden,
* voldoende energiebesparende maatregelen te hebben genomen,
* voldoende aandacht te besteden aan bouwen en groen,
* voldoende aandacht te besteden aan mobiliteit voor eigen personeel en leden,
* de inkoop van eten en drinken geschiedt alleen met biologische of fairtrade producten of uit eigen kas. Duurzaamheid wordt meegenomen als selectiecriterium voor leveranciers.
Tespelduyn strives to achieve a sustainable operational management of the estate and facilities. This is made by minimal or no use of fertiliser, crop protection agents and irrigation. The use of recyclable products and separation of waste.
The priority is to purchase only local products with the aim to create and maintain a stable relationship with the local community and suppliers.
The goal of Tespelduyn is to use only suppliers who meet newly established sustainable social and environmental conditions.
The exceptional effort made in the sustainable operational management of Tespelduyn facilities has been rewarded in February 2017 with the Green Key Gold Certificate of Sustainability.
This means that the following criteria have been met:
* laws and regulations,
* good communications,
* social involvement,
* sustainable use of water,
* minimal use of cleaning products,
* sufficient separation of waste,
* satisfactory energy saving measures,
* acceptable attention on building and green areas,
* adequate attention to the flexibility of staff and members needs,
* procurement of food and drinks is made with biological or fair-trade products or own crops, sustainability is key in the selection of suppliers.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Tespelduyn heeft tot doel om bij contractvernieuwingen uitsluitend overeenkomsten aan te gaan met aannemers/leveranciers die voldoen aan duurzame sociale- en milieuvoorwaarden.
The goal of Tespelduyn is to use only suppliers who meet sustainable social and environmental conditions.
Use of local suppliers Met vele lokale leveranciers wordt samengewerkt. Denk hierbij aan het leveren van Biologische vruchtensappen, het vervaardigen van breekbrood, petit fours en appeltaart. Daarnaast wordt veel gekweekt uit eigen kas.
Cooperation with local suppliers able to provide basic biological products for the restaurant and locally grown fruit and vegetables is a priority.
Use of local products Uit eigen kas komen sla, bloemkool, bospeen, tomaten en aardbeien.
Biologische vruchtensappen komen van lokale leveranciers.
Vlees- en vleeswaren voldoen aan het beter leven keurmerk.
Vis vanuit gebieden waarvan de manier van kweken/vangen niet belastend is voor het eco systeem.
Fruit and vegetables (lettuce, cauliflower, carrots, tomatoes, strawberries) come from the own greenhouses on the estate.
Local suppliers provide biological fruit juices.
All meat products are conforming to the better life label
Fish is sourced from farms with a minimal impact on the existing eco-systems
Selection of certified products Tespelduyn werkt alleen samen met leveranciers die fairtrade, biologisch of een ander keurmerk producten leveren. Dit was al een van de vereisten voor heet Green Key keurmerk.
Tespelduyn cooperates with those suppliers who are able to provide products through Fair Trade, Biological or other quality controlled process. This was one of the conditions for obtaining the Green Key certification.
Use of recycled and recyclable products Bij Tespelduyn wordt geen gebruik gemaakt van wegwerpartikelen.
Alle drukwerk voldoet aan het FSC of PEFC keurmerk
Printpapier voldoet aan het Europese Ecolabel.
Alle tafels, stoelen en kasten in het restaurant komen uit de 2e hands markt en zijn zelf opgeknapt.
Disposable articles are not used.
All print work is conforming to the FSC or PEFC certification.
Printer paper satisfies the European Ecolabel.
Tables, chairs and cupboards used in the restaurant are second hand which have been restored.
Selection of products that feature minimal packaging Tespelduyn maakt nauwelijks gebruik van in plastic geportioneerde verpakkingen. Little or no use is made of products in plastic packaging.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Tespelduyn werkt al met een aantal gecertificeerde leveranciers en heeft tot doel om bij contractvernieuwingen uitsluitend overeenkomsten aan te gaan met aannemers/leveranciers die zijn gecertificeerd.
Tespelduyn is already working with certified suppliers, with the aim to enter into all new negotiable contracts with contractors/suppliers who possess the appropriate and correct certification.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 5 5
Catering Supplies 9 9
Trade & Contractors 2 2
Maintenance Equipment 2 1 1
Course Supplies 3 1 2

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Grassoorten die gebruikt worden voor het inzaaien en doorzaaien worden geselecteerd op ziekte resistentie, droogte tolerantie, tolerantie tot kort maaien en intensieve bespeling.
Types of grass seed used for sowing have been selected on tolerance of short mowing, dry soil, intensive playing and resistance to disease.
Managing stress and wear Een van de hoofddoelen van het beheerplan is een gesloten grasmat en homogene greens met voldoende snelheid (Stimp > 7) stress en slijtage worden visueel waargenomen. De pins worden minimaal 3 x per week verplaatst. Teemarkers worden verplaatst na het maaien van de tees minimaal 3 x per week.
Main goals of the management plan is to ensure dense homogeneous greens which give sufficient ball speed (Stimp >7), status of stress and wear of the greens is made through visual inspection. Pin placement is changed ~3 x per week. After mowing of the tees, the tee markers are also changed ~3 x per week.
Enhancement of soil structure Het beheerplan beschrijft de werkzaamheden en frequentie van beluchten, bezanden, doorzaaien en voltbestrijding voor alle relevante baanonderdelen. Ieder jaar wordt aan het eind van het seizoen bodemmonsters genomen op 5 greens.
The management plan describes the maintenance, type of work and frequency it is to be carried out, aerating, sanding and seed sowing for the different parts of the course. Each year at the end of the season ground samples are made from 5 greens.
Optimization of the growing environment Het beheerplan beschrijft de werkzaamheden en frequentie van beluchten, bezanden, doorzaaien en viltbestrijding voor alle relevante baanonderdelen. Ieder jaar wordt aan het eind van het seizoen bodemmonsters genomen op 5 greens.
The management plan describes the maintenance, type of work and frequency it is to be carried out, aerating, sanding and seed sowing for the different parts of the course. Each year at the end of the season ground samples are made from 5 greens.
Managing thatch levels Het beheerplan beschrijft de werkzaamheden en frequentie van beluchten, bezanden, doorzaaien en voltbestrijding voor alle relevante baanonderdelen. Ieder jaar wordt aan het eind van het seizoen bodemmonsters genomen op 5 greens.
The management plan describes the maintenance, type of work and frequency it is to be carried out, aerating, sanding and seed sowing for the different parts of the course. Each year at the end of the season ground samples are made from 5 greens.
Managing surface moisture Oppervlaktevocht wordt, indien het niet gevroren of geregend heeft, van de greens verwijderd door middel van dauw beregening. Om mogelijke verspreiding van ziekten tegen te gaan.
To avoid disease forming in the grass, surface humidity is removed from the greens by dew sprinkling. This is only made if there is insufficient rainfall and no frost is present.
Establishing thresholds for pests and disease Door het realiseren van de optimale groei omstandigheden voor de grasplant probeert Tespelduyn een duidelijke drempel op te werpen voor plagen en ziekten.
By attempting to realising the optimal growth circumstances for the grass a threshold is established to prevent disease taking hold.
Scouting for pests and diseases Door het vakkundig onderhoud en het tijdig identificeren van ziekten, insecten en onkruidproblemen kan er op accurate wijze worden ingegrepen. Deze identificatie vindt plaats door visuele controles, water- en bodembemonstering is samenspraak met externe adviseurs.
Through skilled maintenance and timely identification, appropriate measures can be taken to prevent disease, insects and weed problems occurring. Identification is made via visual checks, water and soil samples in a dialog with external advisers.
Monitoring / improvement of plant health Meerdere keren per jaar wordt met een externe consultant de status van de baan geïnspecteerd. Van alle spelonderdelen worden onkruiden, ziektes en vilt visueel beoordeeld. Indien nodig wordt het beheer van de betreffende onderdelen aangepast.
The status of the course is monitored during the year by regular inspections performed in cooperation with external consultants. All playing areas are inspected and visually assessed for diseases and weeds. Corrective action is then made by changing the maintenance of any areas infected.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Inorganic 420 420 420
Fairways - K - Organic 260 260 130
Fairways - N - Inorganic 349 347 347
Fairways - N - Organic 78 78 39
Fairways - P - Inorganic 105 105 105
Fairways - P - Organic 39 39 19
Greens - K - Inorganic 145 161 158
Greens - K - Organic 0 0 0
Greens - N - Inorganic 127 139 148
Greens - N - Organic 0 0 0
Greens - P - Inorganic 27 27 41
Greens - P - Organic 0 0 0
Tees - K - Inorganic 30
Tees - N - Inorganic 25
Tees - P - Inorganic 5

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Herbicide - Total Weight 30 30 30
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Fungicide - Total Weight 4 4 5
Greens - Fungicide - Number of applications per year 2 2 3
Greens - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Greens - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Tees - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Jaarlijks maakt de Hoofd Greenkeeper een bemestingsplan. Er wordt altijd uitgekeken naar nieuwe producten die minder schadelijk zijn voor het milieu. Gedurende het seizoen kan het plan naar behoeven worden aangepast. Alle producten die gebruikt worden zijn toegelaten onder de Nederlandse wet.
The head green keeper establishes an annual fertilising plan. Attention is made to new products that reduce the damage to the environment. The plan is amended during the season as is necessary. The products that are in use all meet Dutch legislation.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases De selectie van de juiste producten wordt door de Hoofd Greenkeeper gedaan in overleg met externe adviseurs.
The selection of products made by the head green keeper are made in consultation with external advisers.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Een douche is aanwezig voor Greenkeepers.
A shower is available for the green keeper.
Calibration and testing of sprayers Afstellen en testen wordt door de Hoofd Greenkeeper gedaan.
Adjustment and testing is made by the head green keeper.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles De sproeiers hebben verschillende norzels maar zijn alle omsloten. De spuitdop wordt gekozen afhankelijk van het middel waardoor een zo goed mogelijke verspreiding en werking van het middel wordt gerealiseerd.
The sprinklers have different nozzles but all are “closed in”. The type of spout that is used is dependent upon the product being applied. This is to ensure the best possible working of the product by the spray pattern and dispersion.
Non-chemical weed control Waar van toepassing wordt geprobeerd het onkruid mechanisch of biologisch te bestrijden (bestrating).Zolang het is toegestaan, maar alleen in uiterste noodzaak wordt chemische bestrijding toegepast (de golfbaan).
In the paved areas weeding is performed by mechanical or biological means. Only in exceptional cases are chemical used against weeds in the golf course, and only then with the approved agents.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Op golfbaan Tespelduyn wordt deels gebruik gemaakt van organische en/of biologische middelen. Tevens worden grond verbeterende methodes toegepast om er voor te zorgen dat de grasplant een zo goed mogelijke leefomgeving heeft. Hierdoor is de plant beter bestand tegen de ziektedruk en stress.
Only organic and/or biological products are used in the golf course. A number of different methods are used to improve soil conditions which help improve the grass mat and improve resistance to disease and stress.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false false true false
Sand true false false false
Wood / Timber true false false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Het gescheiden afval wordt volgens de wettelijke voorschriften afgevoerd. Per 1 januari 2017 is de afvalscheiding uitgebreid naar apart afvoeren van schoon plastic. Thans wordt onderzocht of het scheiden van swill ook mogelijk is.
Separated waste is disposed of in accordance with local legislation. From 1 January 2017 waste separation has been extended to include clean plastic. Further investigation is being made if the separation of slop/slobber is possible.
Returning clipping to fairways and walkways Alle gras maaisel dat wordt opgevangen wordt in een speciaal daarvoor bestemd depot opgeslagen en door een gecertificeerd bedrijf afgevoerd. Het depot is voorzien van een vloeistofdichte bodem.
All grass cuttings are collected and stored in a dedicated depository which has a hermetically sealed base. This waste is collected and disposed of periodically by an authorised company.
Education of staff and customer education Bedienend personeel van Tespelduyn moet bij indiensttreding (of aanvang stage) een duurzaamheidsverklaring ondertekenen
Via de interne nieuwsbrief voor personeel wordt op reguliere wijze informatie verschaft over de aanpassingen op het gebied van duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
All staff are asked to sign a declaration of sustainability. Personnel are kept regularly informed of the changes relating to sustainability or Corporate Social Responsibility.
Waste awareness campaigns Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden. Plastic, papier en drukwerk, archief, flessenglas Ook wordt er een scheiding gemaakt in recyclebaar/niet recyclebaar afval. Het ophalen geschiedt door een gecertificeerd bedrijf.
Waste is separated as much as possible. Plastic, paper and print work, glass bottles etc. Recyclable and non-recyclable waste is also separated. In all cases the waste is collected and disposed of by a certified company.

Pollution Control

Bij het beheer en onderhoud wordt alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen, watergebruik, mestverbruik, afval, brandstoffen, etc. zorgvuldig in acht genomen. Doelstelling is de baan zo ecologisch mogelijk te beheren. Het past hierbij om zo weinig mogelijk gebruik te maken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
All relevant laws and regulations in relation to the use of crop protection agents, water usage, fertiliser, waste and fuel are implemented in the control, management and maintenance of the course. The aim being to manage the course as ecologically as possible. Consequently, the objective is to reduce to a minimum the usage of fertiliser and crop protection agents.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never Never Monthly
On-Site Never Never Monthly
Outflow Never Never Monthly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch Yes
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true false
Lubricants true false
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters false false
Batteries false false

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Alle gevaarlijke stoffen worden volgens wettelijke voorschriften in daarvoor bestemde kasten met ontluchting opgeslagen.
Dangerous materials are stored in special ventilated cupboards in accordance with the legal requirements.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas De werkplaats beschikt over een vloeistof dichte vloer. De afspuit plaats zal binnenkort beschikken over een afvoer met olie en vetafscheider die verbonden is met het riool. Machine onderhoud vindt plaats bij de dealer. De betreffende apparatuur wordt opgehaald. Oliefilters en batterijen worden bij het onderhoudsbedrijf ingenomen.
The workshop has an impermeable floor. The spray cleaning area is planned to be equipped with an oil/grease separator connected to the sewage system. Machine maintenance is made at the dealer’s premises. The machines are collected and returned.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd in de werkloods op een vloeistofdichte vloer.
Crop protection agents are mixed in the workshop on an impermeable floor.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd in de werkloods op een vloeistofdichte vloer.
Crop protection agents are mixed in the workshop on an impermeable floor.
Installation of above-ground fuel tanks De brandstoftank (1) voldoet aan alle wettelijke eisen en wordt periodiek gekeurd.
The fuel tank meets all legal requirements and is checked periodically.
Installation of sufficient secondary containment for fuel De overloop van de container voor brandstof voldoet aan alle wettelijke eisen en is voldoende groot.
The overflow of the fuel container conforms to legal requirements and is sufficiently large enough.
Provision of containment booms and absorbent materials Er is voldoende absorberend materiaal aanwezig.
Sufficient absorptive material is available.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs De weersverwachtingen worden nauwlettend gevolgd om het ideale moment te bepalen voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen.
Weather conditions are monitored to ensure the crop protection agents and/or fertiliser is applied at the most appropriate time.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Is de gebieden rond de vijvers worden geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast en niet bemest.
Fertilisers and crop protection agents are not applied around the areas of the ponds.
Establishment of emergency spillage response plan Er is geen noodplan aanwezig.
There is no emergency plan.
Controlling erosion and sediment discharge Niet van toepassing
Not Applicable
Establishment of pesticide-free zones Alle gebieden buiten de tees, fairway's, semi-rough en greens zijn bestrijdingsmiddelen vrij.
All areas outside of the tees, fairways, semi-rough and greens are free of pesticide.

Community

Het personeel in het restaurant (leidinggevenden), de administratie, caddy masters en greenkeepers zijn (fulltime of parttime) in dienst van Tespelduyn. De golfpro's zijn ZZP-ers die "matdagen" huren van Tespelduyn. Er is geen golfshop aanwezig.

Er bestaat duidelijk personeelsbeleid inzake duurzaamheid. Met het verkrijgen van het Green Key Goud certificaat moesten aan vele duurzaamheidscriteria worden voldaan.

Voor het administratieve personeel inclusief de caddy masters bestaan geen vast omlijnde eisen, wel wordt het bezit van een aantal basisvaardigheden vooropgesteld. Verdere bijscholing kan op individuele basis tijdens functioneringsgesprekken aan de orde worden gesteld.
In alle onderdelen zijn, gezien de kleine en vlakke organisatiestructuur, de ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel beperkt. Voor het geval er vacatures ontstaan wordt wel onderzocht of deze vanuit de bestaande organisatie kunnen worden opgevuld.

De externe communicatie naar lokale en provinciale overheid loopt via de directeur, uitvoerende zaken zoals bouwvergunningen en onderhoudsprojecten, maar ook de contacten met het waterschap, worden door de directeur en het Hoofd Greenkeeping behartigd. Op beide niveau's is er regulier contact met de gemeente.
Perscontacten worden door de diverse managers zelf onderhouden.

De contacten met leveranciers en expertisebureau's worden voor wat de golfbaan betreft hoofdzakelijk door het Hoofd Greenkeeper onderhouden.
De contacten met leveranciers m.b.t. het restaurant worden verzorgd door het Chef Keuken en Hoofd Horeca.
Management staff in the restaurant, office administration staff, caddy masters and green keeppers are employed full or part-time. The golf professionals are self employed and hire facilities. There is not a golf shop.
There is a very clear policy established concerning sustainability and many criteria have been accomplished to achieve the Green Key Gold certification.
The administrative staff and the caddy masters have no defined minimum education qualifications, however a number of basic requirements and skill set is expected. Additional tuition may be required following the regular job eveluations.
Evolvement for staff is limited due to the lean and flat organisation structure in place. As vacancies arise the current available staff resources are first looked at to see if internal candidates are suitable.
The external communications towards local and county authorities is made through the director. Work to be executed requiring building permissions and maintenance projects together with contact with the waterboard is made by the director and head green keeper. Regular contact with the local council is made on both levels.
Contact with the press is made directly by the responsible managers.
With respect to the golf course, all contact with suppliers and consultancy bureaus is made primararily by the head green keeper.
Contact with the suppliers to the restaurant are made by the Chief Cook and Restaurant manager.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 3 2
Food & Beverage 7 6 2
Golf Coaching 4

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Committee Members
  • Hoofd Greenkeeping

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides De Hoofd Greenkeeper heeft genoemde opleiding succesvol afgerond en beschikt over een spuitlicentie.
The Head Green Keeper has successfully completed the training and has obtained the spraying license.
Efficient water management Het uitgangspunt bij het baanonderhoud is om zo weinig mogelijk te irrigeren. Verder is het personeel informeel geïnformeerd over de noodzaak zuinig om te gaan met water.
The concept of course maintenance is to minimise the amount of irrigation that is required. Staff are informed of the necessity to use water sparingly.
Management of accidents and emergencies In januari 2017 volgden 17 medewerkers + 10 Marshalls de opleiding en/of een herhaalcursus AED
AED is aanwezig in het restaurant en wordt door de dienstdoende Marshall in de buggy meegenomen tijdens de werkzaamheden.
17 staff and 10 marshals' completed the AED basic training or completed a refresher course in January 2017. AED is located in the restaurant and present in the buggy of the on-duty marshall.
Management of habitats and vegetation Greenkeeping personeel neemt deel aan de vereiste bijscholing op het gebied van beheer en leefgebieden en vegetatie.
It is mandatory for green keeping staff to participate in refresher courses related to management and control of habitats and vegetation.
Waste minimization, separation and recycling Al het afval wordt al zoveel mogelijk gescheiden en door een gecertificeerde organisatie opgehaald. Al het personeel is hierover uitgebreid geïnformeerd en dient zich aan strikte regels hieromtrent te houden.
As much waste as possible is separated and collected and disposed of by a certified company. All staff have been extensively informed about this and are required to comply to the rules.
Health & Safety Werkplekken voldoen aan de Arbo wetgeving. Wettelijke verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar voor zowel eigen personeel als voor personeel van onderaannemers. AED is aanwezig en personeel is opgeleid.
Een BHV cursus is door 12 medewerkers in januari 2018 gevolgd.
All work places meet local legislation. Lawfully required means for personal protection and safety are present for own staff and those of on site contractors. AED is present and staff are trained in its use.
A course for emergency response officers has been completed by 12 staff in January 2018.
Energy Saving Tespelduyn heeft een elektriciteitsverbruik van 184632 Kwh in 2017. In de komende tijd wordt een inventarisatie gedaan van alle mogelijke financieel haalbare besparingen.
In 2017 Tespelduyn has an electricity consumption of 184632 Kwh. In the near term an inventory is planned to look at all possible financial savings.
Understanding of landscape and cultural heritage Tespelduyn heeft geen cultureel erfgoed. Het algehele beeld van de golfbaan is goed en past beslist in de bollenstreek. Men ziet nu de vruchten van jarenlang werken richting een evenwichtige en samenhangende natuur en de golfsport.
Tespelduyn is not a cultural heritage. The overall image of the estate and golf course is good and adequately fits in with the overall concept of the Bollenstreek. The fruits are now being shown after the many years of work between a balance and coherent nature and the golf course.
Environmental management planning Op dit moment is er geen duidelijk planning behalve een 2-jarenplan voortvloeiende uit het Green Key certificaat voor het restaurant. Tespelduyn zal stappen ondernemen om het milieumanagement onder te brengen in een gedocumenteerd systeem.
For the restaurant there is currently no clear future plan other than the two-year plan resulting from the Green Key certication. It is proposed to include all environmental management aspects in a fully documented system.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Local Government Maandelijks is er contact tussen de directeur en de gemeente Noordwijkerhout. Ook onderhoudt hij de contacten met overige instanties, zoals o.a. het waterschap en milieukeuring organisaties.
There are monthly meetings between the director of Tespelduyn and representatives of the local municipality. The director also maintains regular contacts with representatives of various other institutions such as, waterboard and environmental inspectors.
Local Environmental Groups In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) worden op het landgoed en de golfbaan excursies georganiseerd waar de deelnemers uitgebreid worden geïnformeerd over de flora en fauna op en rond de golfbaan.
De KNNV verzorgt de inventarisatie van alle flora en fauna
In cooperation with the Royal Dutch Natural History Society excursions are organised on the estate and golf course where participants are explained the various types of plant and animal life on and around the golf course.
The RDNHS inventories all the different types of plant and animal life.
Local Community Groups Tespelduyn neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende wijzen:
Bridgedrives voor Unicef
Vergaderruimte voor Make a Wish
Sponsor met gratis ontbijt voor Make a Wish
Sponsoring voor de volgende voetbalclubs: VVSB, Van Nispen, Rijnsburgse Boys, VV Hillegom, SJC, Valken 68, VV Noordwijk, VV Ter Leede, FC Lisse.Tespelduyn supports its social welfare responsibilities in the following ways:
Bridge drives fro UNICEF
Meeting rooms for “Make A Wish”.
Sponsors by means of a free breakfast for “Make A Wish”.
Sponsors local football teams in the area: VVSB, Van Nispen, Rijnsburgse Boys
Media De directeur verzorgt de contacten met de lokale media.
The director of Tespelduyn handles all contacts with the local media.
Local Businesses Tespelduyn kent een Business Club. De leden golfen regelmatig op de golfbaan en voor de leden worden diverse sportieve en netwerk promotende activiteiten georganiseerd.
Tespelduyn has a Business Club. Memebers regularly play golf and various sporting and network promoting acticities are organised for the members.
The director assumes responsibility for the coordination of these activities.

De directeur neemt hiervoor de coördinatie op zich.
Schools & Colleges Tespelduyn levert op reguliere basis stageplekken aan voor keuken-, horeca- en pr-personeel.
Tespelduyn provides on a regular basis stagaire positions for restaurant, kitchen and PR personnel.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Het fietspad van het clubgebouw naar hole 1 wordt door Tespelduyn onderhouden v.w.b. het maaien van het gras aan beide zijden.
The communual cycle path from the club house to hole 1 is maintained by the estate by means of regular mowing of the grass along both side of the cycle path.
Creation of new paths and nature trails NVT
Not Applicable.
Installation of effective and welcoming signage Langs alle toegangswegen zijn borden en vlaggen geplaatst ter verwelkoming van de gasten en golfers.
Welcoming signs and flags are installed along the approach roads for the golfers and visitors.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Er zijn op het landgoed 2 jeu-de-boules banen aangelegd
Two jeu de boules courses have been constructed.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) NVT
Not Applicable.
Continuation of traditional agricultural activities NVT
Not Applicable.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Op de website van Tespelduyn is een aparte duurzaamheidspagina. Hierop zijn alle activiteiten geplaatst met een uitvoerige uitleg, tijdpad en waarom.
In de elektronische nieuwsbrief voor jaarleden worden telkenmale artikelen opgenomen over genomen activiteiten of besluiten inzake milieu.
The Tespelduyn web site has a dedicated page to sustainability. This covers all activities and gives a detailed description timeline and explanation.
Annual members are regularly informed over these activities or decisions made in respect of the environments via the electronic newsletter.
Members evenings and course walks De Natuurvereniging KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuur Vereniging) welke voor Tespelduyn de inventarisatie van de Flora en Fauna heeft verzorgd, organiseert regelmatig en in overleg met Tespelduyn, wandelingen over de golfbaan voor haar leden waarbij men de natuur op de golfbaan kan bestuderen.
The Royal Dutch Natural History Society (RDNHS) that inventories all the different types of plant and animal life on the golf course, regularly organises walks on the course for its members to have the opportunity to study the nature. This is made in consulatation with the estate.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Duurzaamheidspagina op de website
Duurzaamheidsverklaring op de website
Artikelen in lokale bladen
Brochures inzake Green Key liggen bij de caddymaster beschikbaar.
Sustainability page on the web site.
Declaration of sustainability included on the web site.
Articles in local magazines.
The caddy master has brochures concerning Green Key available to golfers.
Course walks / open days Tespelduyn organiseert, zowel bij Tespelduyn zelf als op externe locaties, lezingen voor natuurverenigingen in de Duin- en Bollenstreek over de natuur op de golfbaan.
Presentations on the nature, flora and fauna on the golf course is organised for the various Nature Associations in the Duin and Bollenstreek. These presentations are made in Tespelduyn and outside facilities.
Attending community meetings De Coördinator Duurzaamheid Tespelduyn volgt zoveel mogelijk bijeenkomsten inzake duurzaamheid
As many meetings as possible concerning sustainability related to the estate are attended by the Tespelduyn coordinator of sustainability.