Become a Verifier

Please read the Verifier Common Questions in the left menu, and About the Network information before applying.

Fill in the required fields and we will get back to you as soon as possible.

Moet een geldig e-mailadres zijn
Moet uit ten minste 6 karakters bestaan
De wachtwoorden moeten overeenstemmen
Max. 200 woorden
U zult deze extra informatie moeten geven als uw aanvraag gelukt is.
Moet beginnen met http:// of https://
Moet beginnen met http:// of https://