Hävikkialueen muuttaminen luonnonkukkaniityksi

Sarfvik Golf

Finland

Written by: Timo Leminen

Local Language English

Huoltorakennuksen vieressä oli aikoinaan joutomaata, jonka muutimme luonnonkukkapelloksi. Hyödynsimme vanhaa bunkkerihiekkaa, muokkasimme alueen ja kylvimme sinne erilaisia kukkalajeja. Kuivasta keväästä huolimatta kastelimme alueen, ja kukat kukoistivat kauniisti. Loppukesästä kenttä oli täynnä mehiläisiä, perhosia ja muita hyönteisiä.

Tämän luonnonkukkaniityn perustamisella pyritään houkuttelemaan alueelle lukuisia pölyttäjiä, kuten mehiläisiä, perhosia ja muita hyönteisiä. Tällaisen monipuolisen elinympäristön luominen on erittäin tärkeää erityisesti monien luonnonkukka-alueiden taantuessa. Lisäksi se tarjoaa esteettisesti miellyttävän tilan, josta pelaajamme voivat nauttia.

Siitepölyn ja nektarin tuottamisen välittömien hyötyjen lisäksi nämä luonnonvaraiset kukat parantavat pitkällä aikavälillä elinympäristöjen yhteenkuuluvuutta, veden laatua, hiilen sitomista ja luonnollista tulvien hallintaa.

Adjacent to the maintenance house, there was once wasteland that we transformed into a wildflower field. Utilising old bunkersand, we sculpted the area and seeded it with a variety of flower species. Despite the dry spring, we irrigated the area, and the flowers thrived beautifully. By late summer, the field was crowded with bees, butterflies, and various other insects.

The establishment of this wildflower meadow aims to attract numerous pollinators to the area, including bees, butterflies, and other insects. Creating such a diverse habitat holds significant importance, especially amidst the decline of many wildflower areas. Additionally, it offers an aesthetically pleasing space for our players to enjoy.

Furthermore, beyond the immediate benefits of pollen and nectar production, these wildflowers contribute to long-term improvements in habitat connectivity, water quality, carbon sequestration, and natural flood management.

Tell your story

Share Your Highlight Now