Kärl för sophantering.

Finspångs Golfklubb

Sweden

Written by: Bo Lindgren

Local Language English

På Finspångs Golfklubb har banpersonalen engagerat sig i klubbens miljöarbete på många olika sätt. Ett har utmynnat i byggandet av 12 stycken sophanteringskärl. På detta sätt tar vi hand om avfallshanteringen på klubben. Dessutom gör klubben en ekonomisk vinst på detta. De egentillverkade kärlen är mycket billigare att tillverka än att köpa in färdigfabricerade.

The ground staff of Finspongs golf club have been involved in the club's environmental activities in many ways. One of these has resulted in the building of 12 boxes for the segregation of waste.

The club also makes a profit from this activity since the homemade boxes are cheaper to fabricate than ready-made bins available commercially.

Tell your story

Share Your Highlight Now