Talkootapahtumia pelaajille

Han-Golf Oy Ab

Finland

Written by: Lena Haanpää

Local Language English

Järjestämme ympäri vuoden lukuisia vapaaehtoistapahtumia jäsenillemme, kuten haravointia, puiden raivausta ja lumenpoistoa. Aktiivisella osallistumisella herätämme jäsenissämme ylpeyden tunteen klubin ylläpidosta ja kevennämme samalla henkilökuntaamme kohdistuvia paineita.

Tämä vuorovaikutus on ratkaisevan tärkeää yhteisötyön kannalta, sillä se tekee klubista paikallisyhteisömme keskuksen. Olemme sitoutuneet ylläpitämään näitä aloitteita, jotta jäsenemme ja henkilökuntamme pysyvät täysin sitoutuneina tuleviin hankkeisiin.

Throughout the year, we host numerous volunteer events for our members, including activities like raking, brushwood clearing, and snow removal. Through active engagement, we instill a sense of pride in our members for maintaining the club while also alleviating pressure on our staff.

This interaction is crucial for our community outreach efforts, positioning the club as the hub of our local community. We are committed to sustaining these initiatives to keep our members and staff fully engaged in upcoming projects.

Tell your story

Share Your Highlight Now