Verbeteren van de biodiversiteit op de golfbaan

Golf & Country Club Liemeer

Netherlands

Written by: Cees van de Noort

Local Language English

Golf & Countryclub Liemeer is zich er terdege van bewust dat de biodiversiteit sterk aan het afnemen is. Mede door toenemende verharding door groei van: woningbouw, landbouw, industrie en mobiliteit, is er steeds minder ruimte om deze biodiversiteit in stand te houden. Golf & Countryclub Liemeer wil zich graag inzetten en of een bijdrage leveren om dit verval tegen te gaan. Zo zijn we 5 jaar geleden begonnen met het aanleggen van Eco-rillen, bloemrijke stroken, gevarieerd struweel, kruidenrijke rough, verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, verlagen CO2 uitstoot, verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Met al deze maatregelen hoopt Liemeer een thuis te zijn voor het insect en al het andere organische (micro- en macro) leven. Ook op de golfbanen moet en kan de variƫteit en daarmee de biodiversiteit omhoog. Hoe meer biodiversiteit er is des te gezonder de leefomgeving. Als golfer wil je graag buiten zijn in een gevarieerde en gezonde natuur.

Golf & Country Club Liemeer is well aware that biodiversity is declining sharply. Partly due to the growth of: housing, agriculture, industry and mobility; there is less and less room to maintain this biodiversity. The club is dedicated to preventing this decline. Five years ago we constructed flower strips, varied thickets and herb-rich rough. We also prohibited the use of crop protection agents, reducing CO2 emissions and improving soil and water quality. With all these measures, Liemeer hopes to be a home for insect and other organic (micro and macro) life. On the golf courses, the variety of biodiversity can and must be increased. The more biodiversity there is, the more varied and healthier the environment is for golfers.

Tell your story

Share Your Highlight Now