De “Daylight Challenge”

Golfclub Landgoed Nieuwkerk

Netherlands

Written by: cees schalke

Local Language English

Sinds vele jaren wordt jaarlijks de Daylight Challenge wedstrijd georganiseerd, een golfwedstrijd waarin door de deelnemers gedurende het daglicht zoveel mogelijk holes worden gelopen. Voor elke hole wordt een bijdrage gegeven. In deze wedstrijd wordt geld ingezameld voor een gekozen goed doel. Doelen in voorbije jaren waren Spieren voor Spieren en De Voedselbank. In 2019 is met veel energie een Daylight Challenge georganiseerd om geld in te zamelen voor verbeteringen van het clubhuis. Deze hebben tot doel de aantrekkelijkheid te verbeteren en maatregelen te nemen met een duurzaamheid karakter zoals energie reductie en verbetering van de elektrische veiligheid. Deze actie heeft veel succes gehad. In totaal hebben 38 deelnemers meegedaan en de winnaar heeft 72 holes gelopen. Naast een gezellige dag is er ook veel geld ingezameld waardoor een de verbetering van het clubhuis een stuk dichterbij is gekomen.

For many years, the “Daylight Challenge” competition has been organised annually; a golf competition in which as many holes as possible are played during daylight by participants. For every hole played, a donation is made to a chosen charity, in previous years “Spieren voor Spieren” and “De Voedingsbank” have been the selected organisations. In 2019, the “Daylight Challenge” was organised to raise money for essential improvements to the clubhouse. The goal was to enhance the attractiveness and to take sustainability measures such as reducing energy output and improving electrical safety. This initiative has been very successful. In total, 38 contenders have participated, and the winner completed 72 holes. In addition to a pleasant day, a lot of money has been raised for this year's good cause.

Tell your story

Share Your Highlight Now