Milieu aspecten en vergroening.

Golfclub Meerssen

Netherlands

Written by: harry pallada

Local Language English

Het clubhuis is voorzien van zonnepanelen en de verlichting is vervangen door LED lichtbronnen waardoor de afhankelijk van externe energie beduidend is verminderd. Het eigen materieel dat door de baancommissie wordt gebruikt is in de afgelopen 2 jaar vrijwel geheel gewijzigd van door benzine- en diesel aangedreven machines in door accu's aangedreven machines.

The clubhouse is equipped with solar panels and the traditional lighting has been replaced by LED light sources so that the dependence on external energy is significantly reduced.

The equipment used by the track commission has changed almost completely from petrol and diesel-powered machines to battery-powered in the past 2 years.

Tell your story

Share Your Highlight Now