Pitkän heinän alueet

Tuusula Golf Club

Finland

Written by: Kasper Mäkelä

Local Language English

Vuodesta 2018 alkaen olemme vuosittain lisänneet pitkän heinän alueita ympäri kenttää alueilla, jotka eivät vaikuta kentän pelattavuuteen. Jättämällä nämä alueet vähemmälle hoidolle säästämme merkittävästi resursseja, olemme havainneet pölyttäjien aktivoituneen näiden alueiden läheisyydessä sekä koko kentän alueen maisema on parantunut. Pitkän heinän alueet niitetään vain kerran vuodessa paikallisen maanviljelijän toimesta. Tämän johdosta meidän ei tarvitse investoida näiden alueiden hoitoon tarvittavaan kalustoon. Pitkän heinän alueiden niittämisestä muodostuvat heinäpaalit annetaan työn suorittaneelle maanviljelijälle hyötykäyttöön.

Since 2018, every year we have been adding tall grass areas around the course on places that are not affecting the playability of the course. By leaving these areas on low maintenance we are seeing significant resource savings, more pollinator activity around these areas and also a huge improvement on the aesthetics of the whole landscape around the golf course. These areas are cut down only once a year by a local farmer saving us from investing in machinery required for the job. The hay bales formed from cutting these areas down are given to the farmer for further use since we don't have any use for them.

Tell your story

Share Your Highlight Now