Golfkentän vesieliöistön monimuotoisuuden tutkimusta parhaiden käytäntöjen määrittämiseksi

Hirsala Golf

Finland

Written by: Janne Lehto

Local Language English

Hirsala Golf yhdisti voimansa Helsingin yliopiston, WWF Suomen ja Suomen Golfkentänhoitajien yhdistyksen kanssa tutkiakseen vesieliöiden monimuotoisuutta golfkenttien lammissa. Tutkimuksen lopputuotteena valmistuu Golfkenttien käyttöön parhaiden käytäntöjen opas golfkenttien kosteikkojen ja lampien hoitoon ja rakentamiseen. Tutkimus osoitti, että suurin osa golfkentän hyvin hoidetuista ja rakennetuista lammista oli vesieliöstön osalta monimuotoisempia kuin esimerkiksi Helsingin kaupungin suojellut lammet, joiden tuloksia käytettiin vertailuarvona.

Hirsala Golf collaborated with Helsinki University, WWF Finland and Finnish Greenkeepers Association to study aquatic biodiversity in golf course ponds. The study will result in new best practices for golf courses giving ideas on how to best manage and build golf course wetlands and ponds.

The study indicates that the majority of the ponds in golf courses, if well maintained and constructed are richer in biodiversity than, for example, protected ponds in Helsinki city that were used as a benchmark.

Tell your story

Share Your Highlight Now