Streven naar een energieneutrale golfbaan

Golfclub Landgoed Coudewater

Netherlands

Written by: Ton van den Bersselaar

Local Language English

De Golfclub Landgoed Coudewater heeft met de aanleg van een nieuwe golfbaan, clubhuis en magazijnen stappen gezet in de richting van energieneutraliteit. Deze ontwikkeling bood een kans om duurzaamheidsmaatregelen te integreren in de energievoorziening. Om dit te bereiken besloot de club het gebruik van fossiele brandstoffen uit te bannen en in plaats daarvan prioriteit te geven aan het gebruik van duurzame energie.


Tijdens de bouw van het clubhuis werden in totaal 156 zonnepanelen geïnstalleerd om zonne-energie te benutten. Deze panelen dienen als energiebron voor de club. Daarnaast werden warmtepompen geïmplementeerd om efficiënt te voldoen aan de verwarmingseisen van de faciliteiten.


De energieopwekking van de club bereikte het hele jaar door een indrukwekkende 62.400 kWh, waarvan 42,5% direct door de club werd verbruikt. De resterende 57,5% werd in perioden met een overschot met succes teruggevoerd naar het groene netwerk en zo bijgedragen aan het bredere energienetwerk. Op dezelfde manier deed de club tijdens perioden met een hogere energievraag een beroep op het groene netwerk om de stroombehoefte aan te vullen.

Gezien het totale energieverbruik van de club, 64.000 kWh voor het hele jaar, was de club in staat om een indrukwekkende zelfvoorzieningsgraad van 97,5% te bereiken. Bovendien gebruikten de oplaadstations die op de club geïnstalleerd waren 5.650 kWh van de zelf opgewekte energie, waardoor het gebruik van duurzame energie op de hele locatie verder werd gestimuleerd.

The Golfclub Landgoed Coudewater has taken strides towards achieving energy neutrality by constructing a new golf course, clubhouse, and warehouses. This development presented an opportunity to integrate sustainability measures into the energy supply system. To accomplish this, the club decided to eliminate the use of fossil fuel and instead prioritise sustainable energy utilisation.

During the construction of the clubhouse, a total of 156 solar panels were installed to harness solar energy. These panels serve as a source of power generation for the club. Additionally, heat pumps were implemented to efficiently meet the heating requirements of the facilities.

The club's energy generation reached an impressive 62,400 kWh throughout the year, of which 42.5% was consumed directly by the club. The remaining 57.5% was successfully fed back into the green grid during periods of surplus, contributing to the broader energy network. Similarly, during periods of higher energy demands, the club relied on the green grid to supplement its power needs.

Considering the total energy consumption of the club standing at 64,000 kWh for the year, the club was able to achieve an impressive self-sufficiency rate of 97.5%. Moreover, the charging stations installed at the club utilised 5,650 kWh of the self-generated energy, further promoting the use of sustainable energy across the site.

Tell your story

Share Your Highlight Now