Ooievaarsnest

DGC De Gelpenberg

Netherlands

Written by: Tom Gerretsen

Local Language English

"Sinds 2014 heeft de Gelpenberg op hole 7 een ooievaarsnest staan die door de leden gesponsord is. Ieder jaar hebben we minstens 3 eieren die ook steeds uitkomen, enorm succesvol dus. Regelmatig laten we onze jonge ooievaars ringen en kunnen onze leden, gasten en leerlingen van de basis school in Aalden meekijken. Vogels geven golfbanen karakter met hun kleuren en geluiden en dragen zo tijdens een rondje bij aan de natuurbeleving. Ademloos kijken leerlingen van basisschool De Schutse toe hoe een ooievaarsjongen geringd worden op de golfbaan. Het enige geluid dat af en toe te horen valt is een langgerekte 'ohhhhh'. Wat zijn de ooievaartjes aandoenlijk! En lief! Ze doen alsof ze dood zijn "een overlevingstactiek" maar af en toe is toch beweging te bespeuren. De ooievaars worden geringd door Wim van Nee en Annemiek Enters uit Emmen, die geven uitleg over de vogels. ,,Kijk, op deze ring staat 3E209. Zo heet 'ie dus voortaan. Dan kun je beter toch Marieke ofzo heten'', lacht Van Nee."

Since 2014, the Gelpenberg has a beautiful stork nest on hole 7, sponsored by the members. Every year we have at least 3 eggs that always hatch, so it has been very successful. We regularly let our young storks ring and let our members and guests as well as students of the primary school watch here in Aalden.

Birds give golf courses character with their colours and sounds and thus contribute to the experience of nature during a round. Pupils from primary school De Schutse in Aalden watch breathlessly how three stork pups are ringed on the golf course. The only sound that can be heard now and then is an elongated 'ohhhhh'. The storks are ringed by Wim van Nee and Annemiek Enters from Emmen, who tell a lot about the birds.

Tell your story

Share Your Highlight Now