Solar panels provide 25% of club's electricity

Golfclub de Dommel

Netherlands

Written by: J. van der Schroeff

Local Language English

"Voor een in het bos gelegen golfbaan met een klassiek gebouwd clubhuis is een reductie in het elektriciteitsgebruik door de plaatsing van zonnepanelen geen eenvoudige opgave. Afgelopen jaar is een nieuwe stokkenloods plus bergplaats voor de elektrische golfkarren gerealiseerd. Door deze gewijzigde situatie ontstond de mogelijkheid op het platte dak hiervan 92 zonnepanelen te plaatsen. Charles Jorna, verantwoordelijk voor de gebouwen en het energieverbruik van de Dommel: “ We hebben de mogelijkheid om deze panelen te kunnen plaatsen direct aangegrepen en we verwachten dat de zonnepanelen 25% van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van ca. 100.000 kWH van de club zal opwekken. De hele voorziening is nauwelijks zichtbaar en doet geen afbreuk aan de omgevingskwaliteit”. Een applicatie (App) geeft de mogelijkheid om op ieder moment op de hoogte te zijn van de hoeveelheid opgewekte energie."

For a golf course located in the forest with a classically built clubhouse, a reduction in electricity consumption by installing solar panels is not an easy task. Last year, a new stick shed plus storage space for the electric golf carts was built. This made it possible to place 92 solar panels on its flat roof. Charles Jorna, responsible for the buildings and energy consumption of the Dommel: “We immediately seized the opportunity to install these panels and we expect the solar panels to generate 25% of the club's annual electricity consumption of approximately 100,000 kWH. The entire facility is barely visible and does not detract from the environmental quality ”. An application gives the possibility to be aware of the amount of energy generated at any time.

Tell your story

Share Your Highlight Now