Solpaneler

Vreta Kloster Golfklubb

Sweden

Written by: Jan Svensson

Local Language English

Under 2021 installerades solceller på två av byggnaderna vid Vreta Klosters Golfklubb. Anläggningens effekt är 139,24 KWP och fram till oktober 2022 har vi producerat 214,83 MKW. Vi använder elen till att ladda våra golfbilar samt till att nyttja i klubbhus, restaurang, kök, personalutrymmen och verkstad för att minska andelen köpt el. Genom att installera solceller sparar vi inte bara pengar på dyr köpt el utan bidrar även till minskat utsläpp. Det ett av våra sett att bidra till en mer hållbar golfanläggning.

In 2021, Solar panels were installed on two of the buildings at Vreta Klosters Golf Club. Facility effect is 139,24 KWP and until October 2022 we have produced 214,83 MWH.

We use the electricity that the solar panels to charge our golf carts as well as to using it in the clubhouse, restaurant, kitchen, staff areas and workshop to reduce the proportion of purchased electricity.

By installing solar panels, we not only save money on expensive electricity but also contribute to reduced emissions. This is one way we contribute to a sustainable golf facility.

Tell your story

Share Your Highlight Now