Solcellsanläggning och elladdstolpe

Vadstena Golfklubb

Sweden

Local Language English

Vi har investerat i solpaneler som generar ca 20000 Kw under drift och en laddstolpe med två uttag för 22 Kw. Snittförbrukning är 650 Kwh i månaden. Vi letar hela tiden efter nya förbättringsområden och vi försöker att samarbeta med lokala intressenter för att lyckas med det. Vi är nöjda med dessa miljöinvesteringar som vi tycker är helt rätt för framtiden.

We have invested in solar panels that generate approximately 20,000 Kw during operation and a charging post with two sockets for 22 Kw.

The average consumption is around 650 Kwh a month. We are constantly looking for new areas of improvement and we try to collaborate with local stakeholders to achieve this. We are satisfied with these environmental investments, which we think are absolutely right for the future.

Tell your story

Share Your Highlight Now