Sol- och vinddriven torrtoalett längs med golfbanan

Norrköping Söderköping Golfklubb - Klinga

Sweden

Written by: Jens Berglund

Local Language English

Vi har installerat miljövänligare torrtoaletter runt om ute på vår bana, Hylinge. Toaletten drivs av vind- och solenergi och använder inget vatten och inga kemikalier. Toaletterna är valda utifrån deras miljövänliga och naturinspirerande design som är väldigt uppskattat av våra medlemmar på golfbanan.

We have installed more environmentally friendly dry toilets all around our course at NSGK-Hylinge. The toilet is powered by wind and solar energy and uses no water and no chemicals.

The toilets are chosen based on their environmentally friendly and nature-inspired design, which is very much appreciated by our members on the golf course.

Tell your story

Share Your Highlight Now