Sheep lend a hand at greenkeeping

Golfclub de Dommel

Netherlands

Written by: J. van der Schroeff

Local Language English

Laagtes, waar 's winters water staat, vallen droog in de zomer. In deze gebieden ontwikkelt zich een bijzondere vegetatie. Het massaal opkomen van zwarte els en schietwilg dreigt deze bijzondere vegetatie, ecologisch van grote waarde, te overwoekeren. Wegmaaien is vaak moeilijk. De inzet van een schaapskudde blijkt zeer succesvol om de ongewenste opslag te verwijderen. Dit moet echter wel met zorg worden gedaan aldus Loes Pasteuning, verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Natuurbeleidsplan: ” We moeten wel speciale maatregelen nemen om kwetsbare en zeldzame planten te beschermen. Ook is de begrazingsintensiteit niet te hoog, om te voorkomen, dat er te veel voedingsstoffen door de schapen worden achtergelaten". De schaapskudde levert een extra handicap op voor de spelers: een bal die binnen het hek van de kudde terecht is gekomen, moet als onbespeelbaar worden aangemerkt, aangezien het hek voorzien is van schrikdraad en daardoor voor de meeste spelers onneembaar is.

In certain areas of the course, there is water in the winter and these dry up in the summer. Special vegetation develops in these areas. The massive emergence of black alder and white willow threatens to overgrow this special vegetation, which is of great ecological value. Mowing is often difficult in these areas, and the deployment of a flock of sheep appears to be very successful in removing the unwanted growth. However, this must be done with care, says Loes Pasteuning, responsible for the implementation of the Nature Policy Plan: “We must take special measures to protect vulnerable and rare plants. Also, the grazing intensity is not too high to prevent too many nutrients from being left behind by the sheep ". The flock of sheep provides an additional handicap for the players: a ball that has entered the field of the flock must be considered unplayable, as the fence is electric and cannot be negotiated by players.

Tell your story

Share Your Highlight Now