Guide hål 2

Vreta Kloster Golfklubb

Sweden

Written by: Jan Svensson

Local Language English

Guide hål 2 Nja, det står "Vreta Klosters Golfklubb Njut av dagen" i runskrift. Åskan slog ner i denna ek och istället för att fälla hela trädet kom detta till. Sammantaget lever omkring 1000 organismer på eken- på barken, i veden, inne i håligheter, i svampar som lever på eken. En gammal ek är ett helt ekosystem i sig själv. Runor: Runor är skrivtecken som uppstod århundraden efter Kristi födelse och tros ursprungligen ha utformats för att hugga i trä Den yngre runskriften med vilken detta är skrivet är de " vanliga runorna” som användes under vikingatiden och kom till Skandinavien på 800-talet.

A storm struck down this oak and instead of felling the whole tree, this runic script was added - it reads, "Vreta Klosters Golf Club Enjoy the day".

In total, about 1000 organisms live on the oak - on the bark, in the wood, inside cavities, and in fungi that live on the oak. An old oak is a whole ecosystem in itself.

Runes are characters that arose centuries after the birth of Christ and are believed to have originally been designed to carve into wood. The younger runic script with which this is written is the "common runes" that were used during the Viking Age and came to Scandinavia in the 800s.

Tell your story

Share Your Highlight Now