Renovatie greenkeepers werkplaats

De Woeste Kop

Netherlands

Written by: Adrie Pieters

Local Language English

In 2019 heeft de werkplaats van de green-keepers een algehele metamorfose ondergaan. Hierbij lag de nadruk op de verbetering van de werkomstandigheden van de green-keepers en het voldoen aan alle wettelijke vereisten. De belangrijkste wijzigingen, maar niet alle waren: • Verdubbeling van de beschikbare werkruimte • Vervanging van asbesthoudend en on-geïsoleerde dakbedekking naar een geïsoleerde dakplaat met daglichtdoorlaat. • Spuitplaats met vloeistofdichte vloer. • Gescheiden opslag zaaigoed, chemische-middelen en brandstoffen. • Bestaande traditionele verlichting gewijzigd in LED-verlichting.

In 2019, the greenkeepers' workshop was completely renovated. The emphasis was to improve the working conditions and to comply with all legal regulations. The most important changes, but not all, are: • Doubled the working area • Replaced the non-insulated asbestos roofing with insulated roofing • Installed new cleaning-station with liquid-tight floor • Separated storage facilities for chemicals, fuels and seeds • Replaced existing lighting with LED-lighting

Tell your story

Share Your Highlight Now