Ta bort invasiva arter på golfbanan

Norrköping Söderköping Golfklubb - Klinga

Sweden

Written by: Jens Berglund

Local Language English

Spridning av invasiva art är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Invasiva arter är ofta aggresiv och slår ut populationen hos andra lokala arter.

Jätteloka är en invasiv art som snabbt växer sig stark och har även giftig växtsaft som kan skada människor och djur. Arbetet för att bli av med jättelokan på Klinga golfbana har skett med hjälp av grävmaskin för att få bort både växter och rötter. Arbetet kommer troligtvis att fortsätta under flera år innan beståndet är utrotat.

The spread of invasive species is one of the biggest threats to biodiversity. Invasive species are often aggressive and knock out the population of other local species.

Giant Hogweed is an invasive species that quickly grows strong and also has toxic plant sap that can harm humans and animals. The work to get rid of Giant Hogweed at Klinga golf course has been done with the help of an excavator to remove both plants and roots. The work will probably continue for several years before the plants are eradicated.

Tell your story

Share Your Highlight Now