Luonnontilaisten alueiden ja biodiversiteetin suojelua

Hirsala Golf

Finland

Written by: Janne Lehto

Local Language English

Hirsala Golf on osoittanut 4 hehtaarin suuruisen osan kiinteistöstään luonnonsuojelualueeksi. Kyseisellä osuudella on merkittävä ekologinen arvo, sillä se käsittää alkuperäisiä suoalueita, erityisesti uhanalaisia, Suomessa harvinaisia kääpiöpensaskerttusoita.

Suojelemalla tätä aluetta Hirsala Golf tukee osaltaan Suomen laajempaa tavoitetta säilyttää ja suojella monimuotoisia alkuperäisiä luontotyyppejä METSO-ohjelman puitteissa. Suojeltu alue edustaa noin 6 % koko Hirsala Golfin kiinteistöstä, mikä osoittaa seuran sitoutumista ympäristönhoitoon ja arvokkaiden luonnonmaisemien säilyttämiseen.

Hirsala Golf has designated a 4-hectare portion of its property as an environmentally protected area. This particular section holds significant ecological value as it encompasses native marshland, specifically the endangered Dwarf shrub pine bogs, which are rare in Finland.

By safeguarding this area, Hirsala Golf contributes to Finland's broader objective of preserving and protecting diverse native habitats under the METSO program. The protected area represents approximately 6% of the entire Hirsala Golf property, demonstrating the club's commitment to environmental stewardship and the conservation of valuable natural landscapes.

Tell your story

Share Your Highlight Now