Onze populatie van paddestoelen

DGC De Gelpenberg

Netherlands

Written by: Tom Gerretsen

Local Language English

"Onbekend maakt onbemind. Daarom is in de periode 2017-2019 de Paddenstoelen Werkgroep Drenthe uitgenodigd om een paddenstoeleninventarisatie uit te voeren op het terrein van de golfbaan DGC De Gelpenberg. Dat het geen simpele opgave was bleek uit de 5 veldbezoeken die nodig waren om het betrouwbaar in beeld te krijgen. De werkgroep heeft deze inventarisatie verwoord in een omvangrijk werk van 46 pagina's dat voor geinteresserden ter inzage ligt. Op ons terrein zijn 270 soorten geidentificeerd, waarvan 12 zeldzame soorten 7 kwetsebare soorten en enkele bedreigde soorten. Gelukkig zitten redelijk beschermd in onze natuur verweven. Op ons info bord worden 4 zeldzame soorten getoond. Dit alles als een uitnodiging om nog meer de natuur tot je te nemen."

Unknown makes unloved. Therefore, in the period 2017-2019, the Mushroom Werkgroep Drenthe was invited to carry out a mushroom inventory on the grounds of the golf course DGC De Gelpenberg. It was not a simple task and required 5 field visits to get a reliable picture. The working group has reported the inventory in an extensive work of 46 pages that is available for interested parties. In our terrain, we identified 270 species; 12 of which are rare species, seven vulnerable species, and some endangered species. On our info board, four rare species are shown. We see this as an invitation to take in even more interest in nature.

Tell your story

Share Your Highlight Now