Professionalisering en veiligheid.

Golfclub Meerssen

Netherlands

Written by: harry pallada

Local Language English

Het eigen materieel van de club was voor 2018 opgeslagen in de kelder van het clubhuis en het materieel van de firma die het onderhoud van de baan doet, SBA, werd voor die tijd per activiteit aangevoerd. De professionalisering is vooral bevorderd door het realiseren van een loods met voorzieningen voor opslag van materialen en materieel op wettelijk verantwoorde wijze.

The club's own equipment was stored in the basement of the clubhouse before 2018 and the equipment of the company that does the maintenance of the course, SBA, was supplied per activity for that time.

A separate shed was built with safety in mind so that materials and equipment could be stored in a legally responsible manner.

Tell your story

Share Your Highlight Now