Dammprojekt och bättre livsmiljö många fåglar.

Vadstena Golfklubb

Sweden

Local Language English

Vi har grävt ut en ny bevattningsdamm på 7000 m2 och skapat ett bättre reningsverk från de närliggande åkrarna på 180 ha och skapat bättre livsmiljö för många fåglar och andra levande organismer. Platsen har blivit mer tillgänglig för fler människor för att uppleva naturlivet och inte bara spelet golf.

We have excavated a new irrigation pond of 7000 m2 and created a better treatment plant from the nearby fields of 180 ha, creating a better habitat for many birds and other living organisms.

The place has become more accessible to more people to experience nature and birdwatching and not just the game of golf.

Tell your story

Share Your Highlight Now