Reductie brandstofverbruik door fairwaymaaiers Anderstein

Anderstein

Netherlands

Written by: Liesbeth Evers

Local Language English

Reductie brandstofverbruik fairwaymaaiers Anderstein.

Per 2020 is door de Greenkeeping een ander maaipatroon op de fairways geïntroduceerd. Dit biedt een mooi, rustig en meer bij de golfbaan passend beeld. Daarnaast zorgt dit voor een reductie van brandstofverbruik, aangezien de maaironde minder uren in beslag neemt. Over de eerste 3 kwartalen van 2020 is ten opzichte van 2019 een reductie van 15% (-99 uur) aan draaiuren gerealiseerd, wat overeenkomt met een reductie van 594 liter diesel. Dit zorgt voor een verminderde  CO2 uitstoot van 1568kg.

(foto Peter Lindeboom)

In 2020, the club introduced a different mowing pattern on the fairways. This offers a better aesthetic and a quieter course for golfers. In addition, the new pattern reduces fuel consumption, as the mowing round takes less time.

Over the first three quarters of 2020, a reduction of 15% (99 hours) of running hours was achieved compared to 2019, equivalent to a reduction of 594 litres of diesel. CO2 emissions were lowered by 1568kg. (photograph: Peter Lindeboom)

Tell your story

Share Your Highlight Now