Nieuwe Driving Range

De Woeste Kop

Netherlands

Local Language English

Onze driving range, die voorheen verouderd was met slechts drie overdekte tees en een beperkte lengte, onderging in 2023 een transformatief herontwerp. Het resultaat is een aanzienlijk verbeterde faciliteit met een extra 25 meter lengte, een uitgebreide reeks overdekte tees en twee beveiligde studio's voor onze professionele instructeurs.

In de komende maanden zullen we deze faciliteit verder verbeteren door de introductie van het Inrange® systeem. Deze innovatieve technologie zal de baan verheffen tot een veelzijdig oefen- en sociaal centrum, waardoor het een uitnodigende ruimte wordt voor zowel beginners die kennis willen maken met golf als voor golfliefhebbers die op zoek zijn naar een plek om met elkaar in contact te komen en te socializen.

Our driving range, previously outdated with just three covered tees and limited length, underwent a transformative redesign in 2023. The outcome is a significantly improved facility, adding an additional 25 meters in length, an expanded array of covered tees, and the inclusion of two secure studios for our professional instructors.

In the upcoming months, we are set to enhance this facility further by introducing the Inrange® system. This innovative technology will elevate the range into a multifaceted practice and social hub, adding a welcoming space for both beginners looking to explore golf and for golf enthusiasts seeking a place to connect and socialise.

Tell your story

Share Your Highlight Now